Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów

Pytanie: Eksploatuję lokalne kotłownie węglowe, żużel jest składowany w zasobnikach (kontenerach) umiejscowionych przy budynkach kotłowni. Teren ten należy do odbiorcy ciepła np. wspólnot czy instytucji. Ponieważ jest napisane iż: “Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny”. Mam pytanie. Jaki rodzaj tytułu prawnego jest niezbędny, czy wystarczy zgoda właściciela posesji na której stoi zasobnik z żużlem? czytaj więcej »

28.05.2011

Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

Pytanie:
Borykam sie z problemem odnośnie zgłoszenia instalacji zbiorników do magazynowania zboża. Pani ze starostwa wymaga ode mnie przedstawienia informacji, czy stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W tym momencie mam problem, ponieważ jest to zbiornik do magazynowania zboża suchego i czystego, emisji żadnych szkodliwych substancji do atmosfery nie ma, mam na to ekspertyzę inżynieryjną producenta, standardów emisyjnych tez nie mogę znaleźć odnośnie tego typy instalacji. Nie mogę przebrnąć przez gąszcz przepisów. Proszę pomóc, jak logicznie uzasadnić, że stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami? czytaj więcej »

07.01.2011

Co oznacza data w tytule aktu prawnego

Data w tytule aktu prawnego podawana jest zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej [1] następująco:

datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r., jako skrótem wyrazu „rok”

W taki też sposób należy podawać datę w cytowanym tytule aktu prawnego, gdyż stanowi ona element tego tytułu. Dlatego nie powinno się przestawiać tej daty w tytule np. na jego koniec.
W niektórych przypadkach wg [1] nie podaje się daty w tytule przywoływanego aktu prawnego. czytaj więcej »

11.12.2010