Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe wzory formularzy do rejestru BDO

Pytanie: Potrzebuję pomocy w przygotowaniu rejestru/wniosku BDO? Niestety w tej kwestii jestem zielona … Chcę sprowadzać sprzęt elektryczny z Chin.
W formularzu jest „3. Informacje o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego” – czy muszę mieć umowę z firmą odbierającą eletro-odpady?W formularzu jest „4. Informacje o masie sprzętu, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego” – na chwilę obecną nie wiem ile kg sprowadzę w ciągu roku – czy mam wpisać szacowaną liczbę? A co w sytuacji jak przekroczę? I nie rozumiem o co chodzi z zabezpieczeniem finansowym …  [D.J]

Odpowiedź: W przypadku sprowadzania (importowania) sprzętu elektrycznego z Chin we wniosku do rejestru BDO wg wzorów [3], a od 15 stycznia 2019 r. wg nowych wzorów [4], należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział IV – tabela 1 – dla wprowadzających sprzęt – wg USEE2,

ad 3 – tu podaje się tylko informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która nie jest obowiązkowa, bo może Pani obowiązki odzysku/recyklingu wykonywać samodzielnie, a nie poprzez taką organizację; tu nie chodzi o umowę z firmą odbierającą eletro-odpady (ta też nie jest obowiązkowa),
ad 4 – tu podaje się planowaną roczną masę sprzętu dla gospodarstw domowych, a więc trzeba będzie składać wniosek aktualizacyjny, gdy okaże się, że będzie więcej w danym roku; zabezpieczenie finansowe określone jest w  art. 27-33 USEE2, a wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej [12] oraz planowanej masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

ale również, jeżeli w sprowadzanym sprzęcie będą opony, oleje lub preparaty smarowe, baterie lub akumulatory, a sprzęt będzie opakowany (w kartonie, folii, na palecie…), należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział II – tabela 1 – dla wprowadzających opony, oleje lub preparaty smarowe – wg UPROD ,
 • dział V – tabela 1 – dla wprowadzających baterie lub akumulatory – wg UBA,
 • dział VI – tabela 5 – dla wprowadzających produkty w opakowaniach – wg UGOPAK,

a także, jeżeli będą to sprowadzane motorowery trójkołowe kategorii L2e – wg URP, należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział III – tabela 1 – dla wprowadzających pojazdy.

Wpis w tym zakresie wymaga wg art. 57 UO2 opłaty rejestrowej w wysokości [5] : 100 zł mikroprzędsiębiorca, 300 zł – pozostali, a w następnych latach opłaty rocznej w tej samej wysokości.
Do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki określone w art. 53 ust. 7 UO2.

Sam wpis do rejestru BDO to nie wszystko, to dopiero początek … Wszystkie powyższe działalności wymagają, aby umieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach sporządzanych w związku z tymi działalnościami (art. 63 UO2) wg wyjaśnień MŚ w dowolny sposób,  a ponadto wymagają spełniania obowiązków określonych w szczegółowych ustawach (USEE2, UPROD, UBA, UGOPAK, URP), a dotyczących m.in. ewidencji, sprawozdawczości, zapewnienia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu lub wniesienia opłaty produktowej …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458) – obowiązuje do 14.01.2019 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) – obowiązuje od 15.01.2019 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. poz. 1807)
[7] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) (Dz. U. z 2018 r. poz. 578)
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2) (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.)
[12]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 1194)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Aktualizacja wpisu do rejestru BDO
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Transport odpadów od 24.01.2018 r.

Joanna Wilczyńska (06.01.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 51 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 51

“Nowe wzory formularzy do rejestru BDO”
 1. 1 Arkadiusz napisał(a) 10:55, 07.01.2019:

  Dodam tylko jako ciekawostkę, że w dziale XII rozporzadzenia, które ma obowiazywać od 15/01/2019 r. jest błąd, dział dotyczy odpadów wytwarzanych, natomiast w punkcie 2 nad tabelą napisano „przetwarzanych”. Zasatnawiam się więc, czy rozporządzenie nie powinno zostać sprostowane.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 07.01.2019:

  Arkadiusz (1), słusznie, faktycznie błąd jest w dziale XII, nie zauważyłam.
  Natomiast w dziale VI tabela 5 w tytule nad tabelą nadal brakuje eksportującego opakowania (same, bez produktów).
  Ponadto w dziale I zamiast „1. Dane przedsiębiorcy” powinno być „1. Dane podmiotu”, bo organizacja samorządu gospodarczego (Dział VI tabela 6) chyba nie jest przedsiębiorcą?

 3. 3 Arkadiusz napisał(a) 14:53, 07.01.2019:

  Co więc w tej sytuacji? Czy można składać aktualizację wniosku z „wadliwym” działem XII?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:39, 07.01.2019:

  Arkadiusz (2), proponuję składać wniosek z wadliwym wzorem i traktować błąd jako oczywistą omyłkę, którą pewnie kiedyś sprostują

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:37, 21.02.2019:

  Jest projekt, ale zmieniany jest tylko w Dziale XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
  „2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”.

 6. 6 Donata napisał(a) 13:57, 21.03.2019:

  Pozwolę sobie dopytać „w punktach”
  1. A jeśli sprzęt byłby „przeznaczony dla gospodarstw domowych” to umowa z organizacją odzysku również nie jest wymagana?
  2. I co właściwie znaczy „przeznaczony dla gospodarstw domowych”? Jeśli sprowadzamy laptopy do użytku w firmie to jak je traktować?
  3. Co właściwie oznacza termin B2B, bo tutaj też nie mam pewności?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:09, 21.03.2019:

  Donata (6)
  Ad 1. Wprowadzający do obrotu sprzęt elektr. przeznaczony dla gospodarstw domowych nie musi mieć zawartej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale musi wówczas wnieść zabezpieczenie finansowe na dany rok kalendarzowy przeznaczony na pokrycie opłaty produktowej (art. 27 ustawy).
  Ad 2. Wg definicji: „Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  14) sprzęcie przeznaczonym dla gospodarstw domowych – rozumie się przez to sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe”.
  Ad 3. B2B (ang. business-to-business) – to transakcja pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi, ale nie bardzo rozumiem pytania w kontekście rejestru BDO.

 8. 8 Donata napisał(a) 13:34, 26.03.2019:

  Czyli laptopy zakupione zza granicy na firmę są sprzętem, który może być używany również w gospodarstwach domowych więc trzeba wpisać się jako wprowadzający sprzęt do BDO??? Czy też w związku z tym, że jest to właśnie transakcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą (B2B)to nie podlegamy pod wpis do BDO z wprowadzania sprzętu? Taką słyszałam opinię o B2B w kontekście rejestru.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 27.03.2019:

  Donata (8), nie potrafię odpowiedzieć. Trzeba ustalić na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, czy jesteście „wprowadzającym” sprzęt w rozumieniu tej ustawy. Sam wpis do rejestru BDO to nie koniec obowiązków, bo ta ustawa nakłada na „wprowadzających” sprzęt liczne obowiązki.
  Sprowadzane laptopy pewnie są z bateriami/akumulatorami w środku i w opakowaniach, więc trzeba rozstrzygnąć, czy też nie jesteście „wprowadzającym” baterie/akumulatory oraz produkty w opakowaniach, co również wymaga spełnienia wymagań ustaw (UBA, UGOPAK) i wpisu w rejestrze BDO dziale V tabela 1 i VI tabela 4 …

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:33, 17.05.2019:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 11. 11 Dawid napisał(a) 07:50, 07.06.2019:

  Witam jestem producentem eksportującym towary za granicę, mój odpad to złom + odpady komunalne, produkty gotowe pakowane są na paletach w kartony i owijane stretchem (folia) jakie działy i tabele mam wypełnić we wniosku, gdzie można znaleźć informacje na temat działów i tabel które znajdują się we wniosku i ogółem gdzie można znaleźć informację dotyczącą sposobu wypełniania wniosku. Pozdrawiam

 12. 12 Arek napisał(a) 21:27, 30.06.2019:

  Dzień dobry;
  Dostałem polecenie zaznajomienia się z tematem BDO a jestem całkowicie „zielony” w tym temacie. Pracuję w biurze rachunkowym, stąd mam pytań bardzo duuuuużo. Nie będę jednak wszystkich na raz zadawał :)
  Proszę o informacje czy osoba zajmująca się sprzedażą wysyłkową ubrań musi zgłosić się do rejestru BDO? Jeśli tak to jakie działy należy wypełnić? Przyjmijmy, że ubrania pakowane są w foliowe opakowania typu jednorazówki.
  Proszę o informacje do zgłoszenia zobowiązane jest biuro rachunkowe, którego jedynym „odpadem” są tonery do drukarki? Czy może je zutylizować, oddać firmie zajmującej się ich skupem bez wpisu do rejestru?
  Ostatnim pytaniem jest czy pizzeria lub też inna firma prowadząca działalność usługową polegającą także na sprzedaży artykułów spożywczych np. frytki, pizza, kebab jest zobowiązana do wpisu do tego rejestru? Rozumiem bowiem, że opłaty produktowe trzeba tutaj bezwzględnie wnosić. I o co chodzi z powierzchnią lokali, do 50m2 i powyżej tych rozmiarów?
  Dziękuję

 13. 13 ULA napisał(a) 11:27, 01.07.2019:

  Prowadzę warsztat samochodowy, we wniosku

  rejestrowym wypełniam tylko dział XII, i wydaje mi się że więcej mnie nie dotyczy. Podpisuje Wniosek na stronie 2 i powiedziano mi że jeszcze w środku gdzieś trzeba podpisać.
  Nie wiem gdzie nie mogę znaleźć. Proszę podać mi nr strony.

 14. 14 Barbara napisał(a) 09:12, 07.08.2019:

  W trakcie przeprowadzanej likwidacji składników majątku w ośrodku pomocy społecznej wykazano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) a także złom. Odbiór ZSEE zgłoszono firmie utylizacyjnej, która robi to nieodpłatnie, ale musimy czekać. Złom został już odebrany, ale w skupie poinformowano nas, że nie wystawią Karty Przekazania Odpadów (KPO), gdyż od maja 2019 roku zaszły zmiany i KPO sporządza posiadacz odpadów a więc OPS. Przy wypełnianiu KPO nasunęły się kolejne pytania. Z racji, że nie śledzono zmian prawnych w tym zakresie tak więc nikt nie wnioskował o nadanie nr rejestrowego wcześniej. Czy należy teraz taki wniosek złożyć? Jak go wypełnić?
  Sprawa pilna więc bardzo proszę o szybką odpowiedź.

 15. 15 jarek napisał(a) 18:38, 27.11.2019:

  prowadze transport i warsztat
  ale głownie to sprzedaz inetrnetową
  co musze wypełnic?
  jakie rubryki?

 16. 16 jarek napisał(a) 19:05, 27.11.2019:

  czy trzeba cały wniosek drukowac czy wystarczy karty które została wypełnione?

 17. 17 marekkk napisał(a) 12:56, 29.11.2019:

  Co za idiota to wymyślił? Zamias tazmować sie zakładem teraz będe się pier***ł z jakims gównianym 38 stronnicowym wnioskiem ….nudzi sie tym urzędasom albo kasy szukają…

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 29.11.2019:

  Jarek (16), wg informacji na stronie BDO:
  „Należy wypełnić i wydrukować wyłącznie te działy, które odpowiadają zakresowi prowadzonej działalności.”
  Obecne wzory nie zawierają wszystkich wymaganych działów (dla PSZOK, dla sprzedawców oferujących foliówki objęte opłatą recyklingową). W takim przypadku wypełnia się tylko dział I. Od nowego roku będzie można zaktualizować posiadany wpis, bo od 2020 r. rejestracja w BDO będzie (oprócz przedsiębiorcy zagranicznego) wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej BDO. Od 2020 r. obecne wzory z rozporządzenia nie będą obowiązywać, a nowego rozporządzenia nie będzie.

 19. 19 Wojtek napisał(a) 15:03, 02.12.2019:

  Co jeśli opakowanie jest produktem?
  Chodzi mi o sytuację, gdy importuję np. słoiki do musztardy i sprzedaję je producentowi tejże musztardy. Dla mnie towarem są słoiki a opakowaniem kartony, w które są zapakowane. Czy jako opakowania ewidencjonuję tylko kartony, czy też sprzedane słoiki? Skąd mam czerpać wiedzę ile tychże słoików zostało zutylizowane/zrecyklingowane?

 20. 20 Magda napisał(a) 13:11, 04.12.2019:

  Witam Panią,
  czy solarium i zakład kosmetyczny świadczący tylko usługi manicure, pedicure i henna powinien byc wpisany do REJESTRU BDO?
  Do tej pory butelki plastikowe po acetonie i lakierach do paznokci lądowały razem z odpadami komunalnymi.

  Będę wdzięczna za odpowiedź

 21. 21 Agnieszka napisał(a) 13:16, 04.12.2019:

  Witam,
  prowadzimy zakład produkcyjny (mieszanie przypraw i sprzedaż tychże mieszanek przyprawowych do zakładow w workach foliowych), do tej pory worki foliowe po kupionych przyprawach sprzedawaliśmy firmie zajmującej się recyklingiem . Czy musimy wpisać się do rejestru BDO?

 22. 22 Agnieszka napisał(a) 13:58, 08.12.2019:

  Witam jak obliczyć zabezpieczenie finansowe przy sprzęcie agd sprowadzany z Niemiec ok. 12 ton. Czy te zabezpieczenie gdzieś się wpłaca.

 23. 23 michał napisał(a) 13:27, 10.12.2019:

  kurwa! skąd wziąć te jebane działy i tabele? co to kurwa jest?

 24. 24 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:12, 11.12.2019:

  Michał (23), nie zwróciłeś uwagi na początek artykułu, że wniosek o wpis do rejestru BDO od 15 stycznia 2019 r. trzeba złożyć wg nowych wzorów [4], w których są działy i tabele, tj. określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
  Ponadto wzory wniosków (z tymi działami i tabelami) są dostępne na stronie BDO. Od roku 2020 wzory będą wyłącznie w BDO, bo powyższe rozporządzenie nie będzie już obowiązywać.

 25. 25 e commerce napisał(a) 14:56, 12.12.2019:

  Witam, co z paczkami owiniętych w folię stretch i wysyłanych na terenie kraju. Towar z PL owinięty w stretch wysyłany do PL. Czeski film nikt nic nie wie!!!!!

 26. 26 Mariusz Z napisał(a) 10:35, 13.12.2019:

  witam
  pytanie o dział XII sa tylko dwa miejsca na kody odpadów a jeśli mam więcej kodów to gdzie je dopisać ?

 27. 27 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:11, 13.12.2019:

  Mariusz (26), w zależności od ilości rodzajów (kodów) wytwarzanych odpadów w dziale XII rejestru BDO trzeba dodać odpowiednią ilość wierszy.
  Od 1.01.2020 r. wzory formularzy z rozporządzenia nie będą obowiązywać, a w BDO wymagane będzie wpisanie miejsc (adresów) wytwarzania odpadów, bez podawania kodów.

 28. 28 Mariusz Z napisał(a) 13:57, 13.12.2019:

  A jeszcze jedno pytanie
  Jeśli teraz opłacę kwotę rejestracyjną
  to czy w nowym roku będę normalnie musiał opłacić znowu ,bo zaczął się nowy okres rozliczenia .

 29. 29 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:59, 13.12.2019:

  Mariusz (28), opłata rejestracyjna, a w następnych latach opłata roczna (w tej samej wysokości tj. 100 mikroprzędsiębiorcy i 300 zł – pozostali) nie dotyczy wpisu do działu XII rejestru BDO, a jedynie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.

 30. 30 Emilia napisał(a) 12:55, 16.12.2019:

  Witam,

  Czy firma fotowoltaiczna zajmująca się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych musi taki wniosek wypełnić?

 31. 31 A.K napisał(a) 17:24, 16.12.2019:

  Witam,
  Prowadzę biuro rachunkowe i posiadamy zużyte tonery. Firma która odbiera od nas zużyte tonery wystawia nam kartę odbioru odpadów z kodem 16 02 16. Rozumiem, że wpisie do rejestru BDO wypełniam tylko dział XII ?

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:53, 16.12.2019:

  W sobotę ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
  Jeżeli ta wersja rozporządzenia zostanie ogłoszona w Dz. U., to dla tych wytwarzanych odpadów podmiot nie będzie musiał prowadzić ewidencji. Będzie mógł je przekazać bez karty przekazania (KPO). Nie będzie więc musiał mieć dla tych wytwarzanych odpadów wpisu w rejestrze BDO, m.in. dla tonerów (kod 16 02 14, 16 02 16) w ilości do 50 kg rocznie.

 33. 33 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:00, 17.12.2019:

  Zobacz zamieszczone 17.12.2019 r. na stronie MK:
  Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO

 34. 34 Ewa napisał(a) 12:22, 18.12.2019:

  Mamy gospodarstwo rolne powyżej 75 ha który dział powinnam wypełnić w formularzu i czy kody powinnam wyszczególnić wszystkie.

 35. 35 Szymon napisał(a) 19:22, 18.12.2019:

  Dzień dobry. Zajmuje się obsługą informatyczną firm i w swojej działalności nie produkuje śmieci innych niż komunalne. Jednak czasami na zamówienie klienta sprzedaje też komputery i inne części elektroniczne (nie jestem wprowadzającym, towar pochodzi z polskich hurtowni) czy też mam obowiązek BDO? Jaki dział? Pozdrawiam

 36. 36 Paweł napisał(a) 15:54, 19.12.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzę pizzerię więc czy musze sie wpisac do BDO?jeśli tak to które działy wniosku muszę wypełnic? Mam też sklep z środkami ochrony roślin i tu powstaje to samo pytanie o wpis do rejestru i jeśli tak to jakie działy
  Bardzo proszę o podpowiedz
  Z góry dziękuję

 37. 37 Piotrek napisał(a) 15:58, 19.12.2019:

  Witam
  Prowadzę firmę transportową przewóz osób ale mam zatrudnionego 1 mechanika kierowce który wykonuje drobne naprawy aut czy w takim przypadku obowiązuje mnie rejestr bdo?jesli tak to jakie dzialy muszę wypełnic.
  drobne naprawy to wymiana oleju filtrów wycieraczek żarówek
  Proszę o podpowiedź

 38. 38 Paweł napisał(a) 16:00, 19.12.2019:

  prowadząc sklep z środkami ochrony roslin mam podpisaną umowe z firmą która odbiera mi odpady czy wtedy obowiazuje mnie bdo?

 39. 39 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:47, 22.12.2019:

  Szymon (35), odpady komunalne nie wymagają ewidencji, a więc też ze względu na ich wytwarzanie nie jest wymagany wpis do rejestru BDO.
  Jednak trzeba mieć na uwadze, że odpady niebezpieczne (np, świetlówki, niektóre baterie) nie mogą być kwalifikowane do odpadów komunalnych, jeżeli nie powstały w gospodarstwie domowym.
  Jeżeli będziesz musiał prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to wymagany jest wpis w rejestrze BDO w dziale XII – zobacz objaśnienia prawne.
  Zobacz, jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których ich wytwórca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Ma obowiązywać od 1.01.2020 r.

 40. 40 Paweł napisał(a) 08:16, 23.12.2019:

  Witam Pani Joanno
  Bardzo Panią proszę o podpowiedź w sprawie BDO dla pizzerii, które działy i tabele muszę wypełnić
  Z góry dziękuję pozdrawiam

 41. 41 Agneszka napisał(a) 15:04, 23.12.2019:

  Witam
  Muszę wypełnić wniosek rejestracyjny dla firmy dekarskiej i budowlanej, czyli dotyczy mnie tylko dział XII. W Urzędzie Marszałkowskim zostałam poinformowana że dla określonej specjalizacji powinnam posiadać kody odpadów, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Proszę o pomoc jakie kody wpisać.
  Dziękuje

 42. 42 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:26, 23.12.2019:

  Agneszka (41), kody odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
  Będzie ono jednak obowiązywać max do 6.01.2020 r., bo powinno być wydane nowe.
  Od nowego roku w dziale XII rejestru BDO trzeba będzie podać jedynie informację o miejscu wytwarzania odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, a nie o wytwarzaniu odpadów, więc kody moim zdaniem nie będą potrzebne w rejestrze (art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy).
  Zobacz, jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których ich wytwórca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Są tam też odpady z grupy 17 (z budowy i remontów). Ma obowiązywać od 1.01.2020 r. Jeżeli wytwarzane są tylko odpady zwolnione z ewidencji, to nie jest wymagany wpis do rejestru BDO w dziale XII.

 43. 43 Malgo5 napisał(a) 16:25, 24.12.2019:

  Witam Bardzo proszę o odp. Prowadzę z odzieżą i sprzedaży internetową w sklepie pakujemy towar tylko ekologiczne torby papierowe wysyłka jest w kartonikach lub kopertach papierowych ale oklejamy taśmą Czy muszę się wpisać do BDO jak Tak to w jakich dzłach??

 44. 44 Krzyś77 napisał(a) 18:46, 25.12.2019:

  dlaczego jeśli ja sprzedaję w sklepie i mam siatki to we wniosku jestem nazwany że wytwarzam odpady…przecież ich ni erobię tylko je rozprowadzam oni nie widzą w tym różnicy??

 45. 45 Krzyś77 napisał(a) 19:02, 25.12.2019:

  w dział 1 punkt 2 są tabele wszystkich działów.czy trzeba wszystkie zaznaczać i wpisać liczbę tabel ? nie napisali czy to obowiązkowe czy nie.

 46. 46 Sylwia napisał(a) 14:44, 28.12.2019:

  Witam.Prowadzimy z mężem firmę o wielu działalnościach – budowlaną, obróbki drewna, handlujemy akcesoriami meblowymi pakowanymi w folię i kartoniki. Które działy nas dotyczą – czy tylko I i XII, czy VI również. Proszę o pomoc

 47. 47 Czeslaw napisał(a) 16:19, 28.12.2019:

  Od 36 lat prowadze wilobranzowy sklep agd rtv rowery motorowery
  Surowce oddawałam do firmy rycyklingowej reszta to odpady komunalne. Całość zaopatrzenia pochodzi od firm krajowych.
  Jestem posrednikiem co mam zaznaczyć we wniosku.
  Bardzo proszę o pomoc

 48. 48 Monika napisał(a) 20:59, 29.12.2019:

  Witam Pani Joanno
  Bardzo Panią proszę o podpowiedź w sprawie BDO dla pizzerii, które działy i tabele muszę wypełnić
  Z góry dziękuję pozdrawiam

 49. 49 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:41, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 50. 50 Grzegorz napisał(a) 01:22, 31.12.2019:

  Witam, jakie działy i tabele dla pizzerii?

 51. 51 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:31, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”


Skomentuj...