Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe wzory formularzy do rejestru BDO

Pytanie: Potrzebuję pomocy w przygotowaniu rejestru/wniosku BDO? Niestety w tej kwestii jestem zielona … Chcę sprowadzać sprzęt elektryczny z Chin.
W formularzu jest “3. Informacje o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego” – czy muszę mieć umowę z firmą odbierającą eletro-odpady?W formularzu jest “4. Informacje o masie sprzętu, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego” – na chwilę obecną nie wiem ile kg sprowadzę w ciągu roku – czy mam wpisać szacowaną liczbę? A co w sytuacji jak przekroczę? I nie rozumiem o co chodzi z zabezpieczeniem finansowym …  [D.J]

Odpowiedź: W przypadku sprowadzania (importowania) sprzętu elektrycznego z Chin we wniosku do rejestru BDO wg wzorów [3], a od 15 stycznia 2019 r. wg nowych wzorów [4], należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział IV – tabela 1 – dla wprowadzających sprzęt – wg USEE2,

ad 3 – tu podaje się tylko informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która nie jest obowiązkowa, bo może Pani obowiązki odzysku/recyklingu wykonywać samodzielnie, a nie poprzez taką organizację; tu nie chodzi o umowę z firmą odbierającą eletro-odpady (ta też nie jest obowiązkowa),
ad 4 – tu podaje się planowaną roczną masę sprzętu dla gospodarstw domowych, a więc trzeba będzie składać wniosek aktualizacyjny, gdy okaże się, że będzie więcej w danym roku; zabezpieczenie finansowe określone jest w  art. 27-33 USEE2, a wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej [12] oraz planowanej masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

ale również, jeżeli w sprowadzanym sprzęcie będą opony, oleje lub preparaty smarowe, baterie lub akumulatory, a sprzęt będzie opakowany (w kartonie, folii, na palecie…), należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział II – tabela 1 – dla wprowadzających opony, oleje lub preparaty smarowe – wg UPROD ,
 • dział V – tabela 1 – dla wprowadzających baterie lub akumulatory – wg UBA,
 • dział VI – tabela 5 – dla wprowadzających produkty w opakowaniach – wg UGOPAK,

a także, jeżeli będą to sprowadzane motorowery trójkołowe kategorii L2e – wg URP, należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział III – tabela 1 – dla wprowadzających pojazdy.

Wpis w tym zakresie wymaga wg art. 57 UO2 opłaty rejestrowej w wysokości [5] : 100 zł mikroprzędsiębiorca, 300 zł – pozostali, a w następnych latach opłaty rocznej w tej samej wysokości.
Do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki określone w art. 53 ust. 7 UO2.

Sam wpis do rejestru BDO to nie wszystko, to dopiero początek … Wszystkie powyższe działalności wymagają, aby umieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach sporządzanych w związku z tymi działalnościami (art. 63 UO2) wg wyjaśnień MŚ w dowolny sposób,  a ponadto wymagają spełniania obowiązków określonych w szczegółowych ustawach (USEE2, UPROD, UBA, UGOPAK, URP), a dotyczących m.in. ewidencji, sprawozdawczości, zapewnienia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu lub wniesienia opłaty produktowej …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458) – obowiązuje do 14.01.2019 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) – obowiązuje od 15.01.2019 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. poz. 1807)
[7] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) (Dz. U. z 2018 r. poz. 578)
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2) (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.)
[12]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 1194)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Aktualizacja wpisu do rejestru BDO
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Transport odpadów od 24.01.2018 r.

Joanna Wilczyńska (06.01.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 14 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 14

“Nowe wzory formularzy do rejestru BDO”
 1. Avatar
  1 Arkadiusz napisał(a) 10:55, 07.01.2019:

  Dodam tylko jako ciekawostkę, że w dziale XII rozporzadzenia, które ma obowiazywać od 15/01/2019 r. jest błąd, dział dotyczy odpadów wytwarzanych, natomiast w punkcie 2 nad tabelą napisano “przetwarzanych”. Zasatnawiam się więc, czy rozporządzenie nie powinno zostać sprostowane.

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 07.01.2019:

  Arkadiusz (1), słusznie, faktycznie błąd jest w dziale XII, nie zauważyłam.
  Natomiast w dziale VI tabela 5 w tytule nad tabelą nadal brakuje eksportującego opakowania (same, bez produktów).
  Ponadto w dziale I zamiast “1. Dane przedsiębiorcy” powinno być “1. Dane podmiotu”, bo organizacja samorządu gospodarczego (Dział VI tabela 6) chyba nie jest przedsiębiorcą?

 3. Avatar
  3 Arkadiusz napisał(a) 14:53, 07.01.2019:

  Co więc w tej sytuacji? Czy można składać aktualizację wniosku z “wadliwym” działem XII?

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:39, 07.01.2019:

  Arkadiusz (2), proponuję składać wniosek z wadliwym wzorem i traktować błąd jako oczywistą omyłkę, którą pewnie kiedyś sprostują

 5. Joanna Wilczyńska
  5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:37, 21.02.2019:

  Jest projekt, ale zmieniany jest tylko w Dziale XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
  „2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”.

 6. Avatar
  6 Donata napisał(a) 13:57, 21.03.2019:

  Pozwolę sobie dopytać “w punktach”
  1. A jeśli sprzęt byłby “przeznaczony dla gospodarstw domowych” to umowa z organizacją odzysku również nie jest wymagana?
  2. I co właściwie znaczy “przeznaczony dla gospodarstw domowych”? Jeśli sprowadzamy laptopy do użytku w firmie to jak je traktować?
  3. Co właściwie oznacza termin B2B, bo tutaj też nie mam pewności?

 7. Joanna Wilczyńska
  7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:09, 21.03.2019:

  Donata (6)
  Ad 1. Wprowadzający do obrotu sprzęt elektr. przeznaczony dla gospodarstw domowych nie musi mieć zawartej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale musi wówczas wnieść zabezpieczenie finansowe na dany rok kalendarzowy przeznaczony na pokrycie opłaty produktowej (art. 27 ustawy).
  Ad 2. Wg definicji: “Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  14) sprzęcie przeznaczonym dla gospodarstw domowych – rozumie się przez to sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe”.
  Ad 3. B2B (ang. business-to-business) – to transakcja pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi, ale nie bardzo rozumiem pytania w kontekście rejestru BDO.

 8. Avatar
  8 Donata napisał(a) 13:34, 26.03.2019:

  Czyli laptopy zakupione zza granicy na firmę są sprzętem, który może być używany również w gospodarstwach domowych więc trzeba wpisać się jako wprowadzający sprzęt do BDO??? Czy też w związku z tym, że jest to właśnie transakcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą (B2B)to nie podlegamy pod wpis do BDO z wprowadzania sprzętu? Taką słyszałam opinię o B2B w kontekście rejestru.

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 27.03.2019:

  Donata (8), nie potrafię odpowiedzieć. Trzeba ustalić na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, czy jesteście “wprowadzającym” sprzęt w rozumieniu tej ustawy. Sam wpis do rejestru BDO to nie koniec obowiązków, bo ta ustawa nakłada na “wprowadzających” sprzęt liczne obowiązki.
  Sprowadzane laptopy pewnie są z bateriami/akumulatorami w środku i w opakowaniach, więc trzeba rozstrzygnąć, czy też nie jesteście “wprowadzającym” baterie/akumulatory oraz produkty w opakowaniach, co również wymaga spełnienia wymagań ustaw (UBA, UGOPAK) i wpisu w rejestrze BDO dziale V tabela 1 i VI tabela 4 …

 10. Joanna Wilczyńska
  10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:33, 17.05.2019:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 11. Avatar
  11 Dawid napisał(a) 07:50, 07.06.2019:

  Witam jestem producentem eksportującym towary za granicę, mój odpad to złom + odpady komunalne, produkty gotowe pakowane są na paletach w kartony i owijane stretchem (folia) jakie działy i tabele mam wypełnić we wniosku, gdzie można znaleźć informacje na temat działów i tabel które znajdują się we wniosku i ogółem gdzie można znaleźć informację dotyczącą sposobu wypełniania wniosku. Pozdrawiam

 12. Avatar
  12 Arek napisał(a) 21:27, 30.06.2019:

  Dzień dobry;
  Dostałem polecenie zaznajomienia się z tematem BDO a jestem całkowicie “zielony” w tym temacie. Pracuję w biurze rachunkowym, stąd mam pytań bardzo duuuuużo. Nie będę jednak wszystkich na raz zadawał :)
  Proszę o informacje czy osoba zajmująca się sprzedażą wysyłkową ubrań musi zgłosić się do rejestru BDO? Jeśli tak to jakie działy należy wypełnić? Przyjmijmy, że ubrania pakowane są w foliowe opakowania typu jednorazówki.
  Proszę o informacje do zgłoszenia zobowiązane jest biuro rachunkowe, którego jedynym “odpadem” są tonery do drukarki? Czy może je zutylizować, oddać firmie zajmującej się ich skupem bez wpisu do rejestru?
  Ostatnim pytaniem jest czy pizzeria lub też inna firma prowadząca działalność usługową polegającą także na sprzedaży artykułów spożywczych np. frytki, pizza, kebab jest zobowiązana do wpisu do tego rejestru? Rozumiem bowiem, że opłaty produktowe trzeba tutaj bezwzględnie wnosić. I o co chodzi z powierzchnią lokali, do 50m2 i powyżej tych rozmiarów?
  Dziękuję

 13. Avatar
  13 ULA napisał(a) 11:27, 01.07.2019:

  Prowadzę warsztat samochodowy, we wniosku

  rejestrowym wypełniam tylko dział XII, i wydaje mi się że więcej mnie nie dotyczy. Podpisuje Wniosek na stronie 2 i powiedziano mi że jeszcze w środku gdzieś trzeba podpisać.
  Nie wiem gdzie nie mogę znaleźć. Proszę podać mi nr strony.

 14. Avatar
  14 Barbara napisał(a) 09:12, 07.08.2019:

  W trakcie przeprowadzanej likwidacji składników majątku w ośrodku pomocy społecznej wykazano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) a także złom. Odbiór ZSEE zgłoszono firmie utylizacyjnej, która robi to nieodpłatnie, ale musimy czekać. Złom został już odebrany, ale w skupie poinformowano nas, że nie wystawią Karty Przekazania Odpadów (KPO), gdyż od maja 2019 roku zaszły zmiany i KPO sporządza posiadacz odpadów a więc OPS. Przy wypełnianiu KPO nasunęły się kolejne pytania. Z racji, że nie śledzono zmian prawnych w tym zakresie tak więc nikt nie wnioskował o nadanie nr rejestrowego wcześniej. Czy należy teraz taki wniosek złożyć? Jak go wypełnić?
  Sprawa pilna więc bardzo proszę o szybką odpowiedź.


Skomentuj...