Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO

Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, do którego marszałkowie województw dokonują wpisu na wniosek podmiotu lub z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 UO2, a więc m.in. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na wniosek lub z urzędu z innych powodów. Chodzi o podmioty zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

Sprzedawca i pośrednik będący posiadaczem odpadów powinien mieć w zależności od prowadzonej działalności zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Taki  podmiot będzie więc wpisany do rejestru-BDO z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 234 ust. 4 UO2), ale po wpisie nadal musi posiadać aktualne zezwolenie.

Natomiast sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, a więc sprzedawca i pośrednik niebędący posiadaczem odpadów przed uruchomieniem rejestru-BDO nie musiał i nadal nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie będzie więc wpisany z urzędu do rejestru-BDO z tytułu “zezwolenia”. Taki podmiot musi złożyć wniosek o wpis do rejestru-BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c w związku z art. 234 ust. 2 UO2). Jeżeli jednak z innego tytułu jest już w rejestrze-BDO, to powinien złożyć wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do “działu VIII – sprzedawca odpadów” albo “działu IX – pośrednik w obrocie odpadami”. Gdy w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, a od daty utworzenia BDO przewidziane są sankcje:

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Uwaga. Przekazując odpady do dalszego gospodarowania trzeba pamiętać, że wg art. 27 ust. 7 UO2:

7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

Ponadto w art. 175 UO2 przewidziane są kary dla przekazującego odpady:

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
podlega karze aresztu albo grzywny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), jest projekt nowego rozporządzenia

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (01-05-2018)
Nowości | 26 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 26

“Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO”
 1. 1 Liliana napisał(a) 20:44, Maj 13th, 2018:

  Firma w której pracuję posiada decyzję – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W wyniku prowadzonej działalności (obróbka metalu) powstają odpady złomu np. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03. Przedmiotowy odpad sprzedajemy firmie, posiadającej stosowne decyzje, zajmującej się skupem złomu. Dodatkowo sprzedajemy powstające w wyniku naszej działalności odpady z drewna (15 01 03). Czy w związku z powyższym powinniśmy mieć dodatkowo decyzję na zbieranie odpadów ?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:27, Maj 14th, 2018:

  Liliana, z obowiązku uzyskania zezwolenia zwalnia się wg art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach:
  “10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”

 3. 3 SYLWIA napisał(a) 14:01, Maj 14th, 2018:

  Czy skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów musi we wniosku o wpis do rejestru BDO wypełniać dział VIII i IX?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, Maj 14th, 2018:

  Sylwia, prowadzący skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu, a więc nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO.
  Tylko sprzedawca odpadów, który nie przyjmuje odpadów w posiadanie, musi wpisać się do rejestru BDO na wniosek i wypełnić dział VIII.

 5. 5 Janina napisał(a) 12:36, Lipiec 4th, 2018:

  Chętnie czytam Pani wyjaśnienia są zawsze rzetelne…Mam taką wątpliwość, czy dla bycia pośrednikiem lub sprzedawcą (bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie) wystarczy mój wpis w formularzu BDO (wniosek aktualizacyjny) wskazujacy kody odpadów, dla których potencjalnie możemy być sprzedawcą (często odbiorcy naszych produktów zwracają się do nas o pomoc w rozwiązaniu “problemu” odpadu, którym staje się po okresie przydatności nasz wyrób) reasumując czy wystarczy teraz wpisać te kody do wniosku?, nie trzeba składać osobnych wniosków na pełnienie roli sprzedawcy czy pośrednika jak w przypadku wytwarzania np.?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, Lipiec 7th, 2018:

  Janina, jeżeli chcesz być pośrednikiem lub sprzedawcą odpadów bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie, a masz już numer rejestrowy w BDO, to teraz składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami” podając tylko kod i rodzaj odpadów, które będą przedmiotem tej działalności.
  Taka działalność nie wymaga uzyskania żadnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, a jedynie wymaga prowadzenia karty ewidencji odpadów niebezpiecznych wg załącznika nr 3 – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973.

 7. 7 Kinga napisał(a) 12:50, Lipiec 10th, 2018:

  Witam, prowadzimy działalność usługowo-produkcyjną w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych, w wyniku której powstają odpady w postaci wiórów metalowych itp., które systematycznie odprzedawane są firmie skupującej złom, czy w związku z tym w formularzu Zgłoszeniowym zgłaszamy się w dziale VIII.?- SPRZEDAWCA ODPADÓW, i czy będąc w posiadaniu decyzji na prowadzenie transportu odpadów musimy także zgłosić się w dziale VII.?

 8. 8 Kam napisał(a) 23:56, Lipiec 12th, 2018:

  Witam. Jak to sie fizycznie ma do autohandlu. Sprowadzam auta cale sprawne technicznie wiec w świetle prawa nie jest to odpad. Ustawa mowi dokladnie o odpadach. Czy cale sprawne auto jest odpadem ? Jesli nie dlaczego musze ( o ile musze ) skaldac wniosek o numer bdo.
  Pozdrawiam

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:53, Lipiec 15th, 2018:

  Kinga, tylko transportujący wytworzone przez siebie odpady nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów, a obecnie nie podlega wpisowi do rejestru BDO. Jeżeli więc transportujecie inne odpady, to musicie mieć wpis w rejestrze BDO w dziale VII i musicie umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z usługą transportu.
  Natomiast w przypadku wytwarzanych odpadów w wyniku działalności usługowo-produkcyjnej i sprzedaży ich firmie skupującej złom nie zaznaczacie działu VIII, bo on dotyczy sprzedawcy odpadów rozumieniu definicji ustawy o odpadach – rozumie się przez to “podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie”.
  Natomiast jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:06, Lipiec 15th, 2018:

  Kam, w przypadku sprowadzania aut, które nie są odpadami, to wg art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach musisz wpisać się do rejestru BDO w zakresie (patrz wyjaśnienia MŚ):
  – tabeli 1 działu III jako “wprowadzający pojazdy”, a ponadto w związku z wprowadzaniem na rynek opon, olejów, akumulatorów i baterii wraz z tymi pojazdami dodatkowo:
  – tabeli 1 działu II jako “przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty” oraz
  – tabeli 1 działu V jako “wprowadzający baterie lub akumulatory”.

 11. 11 Barbara napisał(a) 16:01, Wrzesień 11th, 2018:

  Jesteśmy firmą handlową sprzedającą klientom opakowania w które pakują swoje produkty i odprowadzają do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową. Towar kupowany jest tylko w kraju. Czy musimy mieć wpis do BDO?

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, Wrzesień 11th, 2018:

  Barbara (11), moim zdaniem nie musicie mieć wpisu do rejestru BDO ze względu na sprzedaż samych opakowań, które kupujecie w kraju.
  Do rejestru BDO na wniosek musi się bowiem wpisać:
  1) (Dział VI tabela 5) wprowadzający opakowania, przez którego rozumie się przedsiębiorcę:
  a) wytwarzającego opakowania,
  b) importującego opakowania,
  c) dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  d) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;
  2) (brak wzoru) eksportujący opakowania.

 13. 13 Barbara napisał(a) 20:31, Wrzesień 13th, 2018:

  Też tak myślałam ale pytałam w firmie, która wypełnia wnioski do BDO i twierdzą, że wpisu trzeba dokonać nawet jak zostają nam zużyte kartony, folia z palet czy tonery. Wszystkie te rzeczy przekazujemy firmom zajmującym się odbiorem odpadów. Nie wiem, czy jest to prawda bo wiadomo, że te firmy zarabiają na wypełnianiu wniosków.

 14. 14 Gosia napisał(a) 15:35, Wrzesień 14th, 2018:

  Witam.
  Prowadzę skup złomu. Tylko złom stalowy i metale kolorowe.
  Wcześniej posiadałam zezwolenie na zbieranie odpadów, a wiec rejestracja BDO była z urzędu – Dział XI
  Odpady przyjmowanie są od mieszkańców i przedsiębiorców i magazynowane na terenie nieruchomości. I dalej przekazywane są większym firmą posiadającym odpowiednie pozwolenia. Zbierane odpady są odpadami innymi niż niebezpieczne.
  Moje pytania , czy muszę jeszcze składać jakiś wpis, wniosek?
  Chcąc transportować metale kolorowy samochodem dostawczym muszę zrobić wpis w dziele VII na Transport odpadów?
  Opakowania z metali (puszki) są objęte jakimś innym działem? Nie są u mnie w żaden sposób przetwarzane.
  Pozdrawiam serdecznie

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:37, Wrzesień 16th, 2018:

  Barbara (13), jeżeli zużyte kartony, folia z palet czy toner są odpadami wytworzonymi w waszej firmie handlowej, a zobowiązani jesteście do prowadzenia ich ewidencji (KEO, KPO), to jeżeli na ich wytwarzanie nie musicie mieć pozwolenia, musicie jako wytwórca odpadów wpisać się do rejestru BDO na wniosek w “Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”.
  Jedynie wytwórca odpadów posiadający pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wpisywany do rejestru BDO z urzędu w “Dział XI Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu”.

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:01, Wrzesień 16th, 2018:

  Gosia (14), zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu) jest nadal potrzebne mimo wpisu (z urzędu) do rejestru BDO w Dziale XI. Jeżeli dane dotyczące tego wpisu są nieaktualne, to trzeba złożyć wniosek aktualizacyjny.
  Natomiast od 24 lipca 2018 r. na transport zebranych odpadów wymagany jest wyłącznie wpis do rejestru BDO na wniosek w “Dział VII Transportujący odpady”, a dotychczasowe zezwolenia na transport z ustawy o odpadach straciły ważność.
  Gdybyś zebrane opakowania (puszki metalowe) wywoziła z kraju, to wówczas wymagany jest wpis do rejestru BDO na wniosek w “Dział VI Opakowania – Tabela 2 Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”.

 17. 17 Gosia napisał(a) 21:24, Wrzesień 16th, 2018:

  Pani Joanno, a czy w moim przypadku wymagany jest dział VIII i IX ?
  Dziękuję Serdecznie

 18. 18 Barbara napisał(a) 19:47, Wrzesień 18th, 2018:

  Dziękuję za informację.

 19. 19 Anna napisał(a) 19:07, Październik 16th, 2018:

  Prowadzę firmę usługową w zakresie czyszczenia wpustów deszczowych ( kod odpadu 20 03 06) na podstawie umów z urzędami miast, jak również czyszczenie separatorów na zlecenie prywatnych firm ( odpady niebezpieczne). Czy powinnam wpisać się do BDO jako transportująca odpady czy wytwarzająca?

 20. 20 Ilona napisał(a) 13:01, Październik 17th, 2018:

  Prowadzę firmę ogólnobudowlaną, z rozbiórki budynku uzyskam kilkanaście ton złomu (stal i żelazo), który następnie będziemy chcieli sprzedać na złomowisku. Rozumiem, że powinnam się wpisać do rejestru BDO, ale nie wiem w jakim dziale i czy powinnam prowadzić ewidencję odpadów składać gdzieś jeszcze jakieś zestawienia. Bardzo proszę o pomoc.

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:14, Październik 21st, 2018:

  Gosia (14 i 17), jeżeli masz wpis do rejestru BDO z urzędu ze względu na posiadane zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu), to nie musisz wpisywać się do działu VIII (sprzedawca odpadów) ani do działu IX (pośrednik w obrocie odpadami) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c UO2.
  Ponadto, z tego co opisujesz nie wynika, abyś spełniała definicję “pośrednika”, lecz raczej “sprzedawcy”.

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, Październik 21st, 2018:

  Anna (19), jeżeli świadczysz usługi w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń, to zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2 jesteś wytwórcą odpadów powstających w wyniku ich świadczenia, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
  Jeżeli więc w umowie nie jest zawarte, że wytwórcą tych odpadów jest zlecający usługę, to jesteś wytwórcą tych odpadów i wówczas:
  – nie musisz mieć wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady) – patrz art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2,
  – musisz mieć wpis do rejestru BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2.
  Natomiast jeżeli nie jesteś ich wytwórcą, to musisz wpisać się w dziale VII jako transportujący, a jeżeli nie przekazujesz ich od razu dalej, lecz sama u siebie magazynujesz, to musisz mieć zezwolenie na ich zbieranie i wpis z urzędu do rejestru BDO jako zbierający.

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:51, Październik 21st, 2018:

  Ilona (20), niektóre odpady z demontażu obiektów budowlanych w ilości do 5 ton/rok zwolnione są z prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia, ale nie ma tam wymienionego złomu.
  Tak więc musisz prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów i wpisać się w rejestrze BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2, pod warunkiem, że umowa o świadczenie usługi demontażu nie stanowi, że to zlecający usługę jest wytwórcą tych odpadów (patrz definicja wytwórcy – art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2).
  Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach do 15 marca za poprzedni rok składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów na formularzu wg starego rozporządzenia po raz ostatni za rok 2018 (art. 237aa ust. 1 pkt 1 UO2, a za następne lata – elektronicznie bezpośrednio do BDO, do czego potrzebny jest numer rejestracyjny w BDO i uzyskany login.

 24. 24 Zosia napisał(a) 08:32, Listopad 7th, 2018:

  Witam
  Jesteśmy firma produkcyjna która wytwarza odpad w postaci złomu. Mamy pozwolenia na wytwarzanie i sprzedaż.
  Obecnie czekamy na nadanie numeru BDO
  Czy możemy sprzedawać złom czekając na decyzję i nadanie numeru.

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:33, Listopad 7th, 2018:

  Zosia (24), moim zdaniem możecie sprzedać złom, chociaż nie macie jeszcze numeru w rejestrze BDO, bo żaden przepis tego nie zabrania. Pamiętaj jednak, że ten, któremu sprzedacie złom, musi mieć zezwolenie na jego zbieranie lub przetwarzanie. Natomiast transportujący złom musi mieć numer w rejestrze BDO na transport tych odpadów.

 26. 26 Ilona napisał(a) 09:39, Listopad 15th, 2018:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Rozumiem, że skoro ciągle projekt nie został zaakceptowany w sprawie wzoru formularza i tego działu XII nie ma na wniosku, to muszę czekać i jedynie prowadzić ewidencję?


Skomentuj...