Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO

Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, do którego marszałkowie województw dokonują wpisu na wniosek podmiotu lub z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 UO2, a więc m.in. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na wniosek lub z urzędu z innych powodów. Chodzi o podmioty zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

Sprzedawca i pośrednik będący posiadaczem odpadów powinien mieć w zależności od prowadzonej działalności zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Taki  podmiot będzie więc wpisany do rejestru-BDO z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 234 ust. 4 UO2), ale po wpisie nadal musi posiadać aktualne zezwolenie.

Natomiast sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, a więc sprzedawca i pośrednik niebędący posiadaczem odpadów przed uruchomieniem rejestru-BDO nie musiał i nadal nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie będzie więc wpisany z urzędu do rejestru-BDO z tytułu „zezwolenia”. Taki podmiot musi złożyć wniosek o wpis do rejestru-BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c w związku z art. 234 ust. 2 UO2). Jeżeli jednak z innego tytułu jest już w rejestrze-BDO, to powinien złożyć wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami”. Gdy w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, a od daty utworzenia BDO przewidziane są sankcje:

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Uwaga. Przekazując odpady do dalszego gospodarowania trzeba pamiętać, że wg art. 27 ust. 7 UO2:

7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

Ponadto w art. 175 UO2 przewidziane są kary dla przekazującego odpady:

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
podlega karze aresztu albo grzywny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), jest projekt nowego rozporządzenia

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (01-05-2018)
Nowości | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO”
 1. 1 Liliana napisał(a) 20:44, Maj 13th, 2018:

  Firma w której pracuję posiada decyzję – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W wyniku prowadzonej działalności (obróbka metalu) powstają odpady złomu np. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03. Przedmiotowy odpad sprzedajemy firmie, posiadającej stosowne decyzje, zajmującej się skupem złomu. Dodatkowo sprzedajemy powstające w wyniku naszej działalności odpady z drewna (15 01 03). Czy w związku z powyższym powinniśmy mieć dodatkowo decyzję na zbieranie odpadów ?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:27, Maj 14th, 2018:

  Liliana, z obowiązku uzyskania zezwolenia zwalnia się wg art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach:
  „10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”

 3. 3 SYLWIA napisał(a) 14:01, Maj 14th, 2018:

  Czy skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów musi we wniosku o wpis do rejestru BDO wypełniać dział VIII i IX?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, Maj 14th, 2018:

  Sylwia, prowadzący skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu, a więc nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO.
  Tylko sprzedawca odpadów, który nie przyjmuje odpadów w posiadanie, musi wpisać się do rejestru BDO na wniosek i wypełnić dział VIII.


Skomentuj...