Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Operat ppoż. + postanowienie PSP do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie: Powiem wprost, spuchła mi już głowa od interpretacji różnych urzędów dot. braku/konieczności dołączania operatu ppoż przy wnioskach dla samego wytwarzania odpadów…

Przede wszystkim nie rozumiem związku POŚ z UO: dla mnie powołanie się w art. 183c POŚ dla pozwoleń na WYTWARZANIE odpadów na przepisy UO dotyczące PRZETWARZANIA/ZBIERANIA (art. 42) są nielogiczne … ale we wszystkich interpretacjach widzę, że wniosek na samo wytwarzanie musi zawierać operat + postanowienie komendanta. Więc chyba wszyscy mają rację?

Różnice w urzędach widzę natomiast w interpretacji, czy dla wniosku o zmianę pozwolenia na (samo) wytwarzanie odpadów muszę dołączyć operat ppoż+postanowienie, czy też nie. Rozważała Pani może ten wątek i ma Pani przemyślenia w tym obszarze? [A.G.]

Odpowiedź: Moim zdaniem, w związku z obowiązującymi od 5.09.2018 r. zmianami POŚ, do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów składanego po raz pierwszy po tym terminie trzeba dołączyć operat ppoż + postanowienie PSP, bo wg art. 192 POŚ:

Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Jednak uważam, że przy następnej wnioskowanej zmianie pozwolenia niekoniecznie trzeba znowu dołączać operat ppoż + postanowienie PSP, gdy będzie to uzasadnione zakresem wnioskowanych zmian niemających wpływu na już określone w pozwoleniu zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 POŚ:

8) warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 UO2.

Przepisy POŚ w tym zakresie faktycznie są niejasne. Przykładowo, wg art. 184 ust. 4 pkt 5 i 6 POŚ od 5.09.2018 r. do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć operat ppoż + postanowienia PSP, co literalnie czytając wymagane byłoby nie tylko dla wniosku o wytwarzanie odpadów, ale też dla wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ale wykładnia celowościowa temu przeczy. Ponadto zamieszanie wprowadza zapis art. 183c ust. 6 POŚ ze zbędnym moim zdaniem „przetwarzaniem”:

6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 UO2, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

MŚ wyjaśnia wiele innych niejednoznacznych zmian POŚ i UO2 wprowadzonych od 5.09.2018 r. nowelą [2] – warto się z nimi zapoznać.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zabezpieczenie roszczeń w przypadku składowiska
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów</a
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (30.12.2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Operat ppoż. + postanowienie PSP do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:42, 15.05.2019:

    Projekt „prostuje” powyższe niejasności art. 183c ust. 6 i art. 184 ust. 4 pkt 5 POŚ.
    Natomiast projekt dodaje do POŚ i UO2, że przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR, ZDR).


Skomentuj...