Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pytanie. Jesteśmy producentem wyrobów metalowych. Podczas produkcji tych elementów pozostaje nam odpad w postaci ażurów. Jakie będą kody odpadów, jakie formularze aby złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie?

Proszę o podpowiedź, o co wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego, gdyż nie bardzo się w tym orientuję. Rocznie będzie odpadów ze stali nierdzewnej (1.4310 I 4.4301) około 25.500 kg, ze stali węglowej sprężystej –  około 1.500 kg, z brązu – około 200 kg. Wyroby poddawane są odtłuszczaniu powierzchni. [M.K.]

Odpowiedź: Z pytania wynika, że w związku z produkcją wytwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne w rocznej ilości 25500 kg +1500 kg + 200 kg = 27200 kg = 27,2 Mg, czyli rocznie łącznie ich ilość nie przekroczy 5000 Mg.

Przy takiej ilości odpadów, nawet gdyby produkcja prowadzona była w jednym zakładzie w jednej instalacji, nie jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, bo wg art. 180 i 180a POŚ:

Art. 180 POŚ. Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane
.

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Pamiętać trzeba, że przy sumowaniu trzeba uwzględnić wszystkie odpady wytwarzane w związku z eksploatacją danej instalacji, bo pozwolenie jest wydawane dla danej instalacji.

Uwaga. Jeżeli w związku z eksploatacją tej instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne, to pozwolenie na ich wytwarzanie jest wymagane, gdy ich ilość przekroczy 1 t/rok. Wówczas w jednym pozwoleniu dla tej instalacji uwzględnia się też odpady inne niż niebezpieczne, ale moim zdaniem tylko wtedy, gdy ich ilość przekroczy 5000 t/rok.

Nie ma wzorów formularzy do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniosek powinien zawierać dane określone w art. 184 POŚ, a art. 378 POŚ określa, który organ jest właściwy do wydania pozwolenia (marszałek województwa, starosta, czy RDOŚ).

Zgodnie z katalogiem odpadów [2], odpady klasyfikuje się według źródła powstawania, dlatego uważam, że właściwa będzie dla nich podgrupa:

12 01 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

a więc dla wytwarzanych odpadów proponuję dobrać któryś z kodów:

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 99 Inne niewymienione odpady

Odpadowe ażury nie za bardzo pasują do tych kodów z metalami, ale nie zawsze da się dobrać kod „pasujący” w zupełności. Dlatego dodałam ostatni 12 01 99. Trzeba jednak pamiętać, że transportujący, zbierający i przetwarzający te odpady w swoich zezwoleniach muszą mieć kody takich odpadów, jakie im się przekazuje.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923

Tematy powiązane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie
Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (17.03.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...