Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zabezpieczenie roszczeń w przypadku składowiska

Pytanie: Czy zarządzający składowiskiem odpadów, na terenie którego prowadzone jest również zbieranie odpadów (np. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06) na placu magazynowym zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego, podlega obowiązkowi ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w stosunku do zbieranych odpadów? ( 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06)? Zarządzający składowiskiem ma ustanowione zabezpieczenie roszczeń w związku z art. 125 ustawy o odpadach [J.S.]

Odpowiedź: W przedstawionym w pytaniu przypadku nie jest wymagane ustanowienie zabezpieczenia roszczeń dla odpadów zbieranych na placu magazynowym składowiska, gdyż art. 48a ust. 1 UO2 jednoznacznie o tym stanowi:

Art. 48a. 1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)
[3] Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
[4] Projekt z rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Tematy powiązane

Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (01.12.2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 5

“Zabezpieczenie roszczeń w przypadku składowiska”
 1. 1 Michał napisał(a) 09:23, 03.12.2018:

  Należy rozróżnić pozwolenie zintegrowane dla składowiska, gdzie wysokość zabezpieczeń określa się w instrukcji składowania a pozostałe pozwolenia zintegrowane. Istotnym elementem problemu jest art. 45 ustawy o odpadach, który w ust. 8. wskazuje, że „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.” a w ust. 9. „Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie, przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.”
  W mojej ocenie, biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że zbierający odpady na składowisku jest obowiązany do posiadania odrębnej polisy dla odpadów magazynowanych w związku z ich zbieraniem.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:01, 05.12.2018:

  Nowa wersja (z 3.12.2018 r.) – projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:22, 24.01.2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:28, 13.02.2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:19, 14.02.2019:

  Michał (1), przekonałeś mnie, że zwolnienie z ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z art. 48a UO2 dotyczy tylko „zarządzającego” składowiskiem, a nie tego, który przy kwaterach składowiska „zbiera” odpady, bo chociaż jest to ten sam podmiot, to w zakresie zbierania odpadów nie jest on „zarządzającym składowiskiem”.


Skomentuj...