Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady

Pytanie: Czy ustawodawca popełnił błąd i nie objął obowiązkiem zabezpieczenia roszczeń podmiotów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania lub przetwarzania odpadów? Osobiście znalazłam tylko zmianę dotyczącą pozwoleń zintegrowanych (poprzez dodanie ust. 4a w art. 187). Nie widzę jednak zmiany dotyczącej „zwykłych” pozwoleń. Jeśli by taka jednak była proszę o wskazanie. [A.L.]

Odpowiedź: Obowiązek zabezpieczenia roszczeń dotyczy zbierających i przetwarzających odpady (z wyjątkiem odpadów obojętnych i składowania odpadów) niezależnie od rodzaju decyzji uwzględniającej tę działalność, a więc gdy podmiot taki musi posiadać:
– zezwolenie na zbieranie odpadów,
– zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
– pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, gdyż wg art. 48a UO2 m.in.:

1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: (…)

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy odpadów obojętnych.

7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

23. Przepisy ust. 1–22 stosuje się do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

z tym że wg art. 187 ust. 4a POŚ:

4a. W pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (30.09.2018)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:25, 09.12.2018:

  Projekt (z 3.12.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
  Projekt (z 28.11.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:21, 24.01.2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:29, 13.02.2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:26, 01.09.2019:

  Od 6.09.2019 r. obowiązuje dodany do ust. 3a do art. 48a ustawy o odpadach przez ustawę zmieniającą:
  „3a. Wysokość zabezpieczenia roszczeń dla odzysku polegającego na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego oblicza się jako iloczyn masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku oraz stawki zabezpieczenia roszczeń w wysokości określonej dla magazynowanych odpadów w przepisach wydanych na podstawie ust. 22.”
  Ci, co mają już zezwolenie na takie przetwarzanie odpadów, muszą do 6.11.2019 r. złożyć wniosek z propozycją wysokości zabezpieczenia.


Skomentuj...