Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Który organ wydaje decyzję środowiskową?

Pytanie: Który organ zobowiązany jest do wydania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji realizowanej przez  Spółkę  miejską ? RDOŚ czy Burmistrz miasta ? Inwestycja zakwalifikowana jest do inwestycji potencjalnie oddziałującej na środowisko. [B.B.]

czytaj więcej »02.05.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów po wejściu w życie art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ. czytaj więcej »

10.04.2016

Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu

W dniu 1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie rady ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 817). Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w § 2 w ust. 1 uchylony zostanie pkt 16 – a zatem instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych nie będą już kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. czytaj więcej »

01.08.2013

KIP dla biogazowni rolniczej

Pytanie: Czy dla budowy biogazowni rolniczej o mocy 499 kW należy uzyskać decyzję środowiskową? czytaj więcej »

05.08.2012

Raport OŚ dla elektrowni wodnej

Pytanie: Czy modernizacja elektrowni wodnej, polegająca na wymianie turbin i niewielkim zwiększeniu jej przełyku i mocy może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko? czytaj więcej »

24.05.2012

Tartak jako przedsięwzięcie

Pytanie: Czy konstrukcja wsporcza w postaci pięciu słupów stalowych na fundamencie 0,35 m2 pod rurociąg podciśnieniowy do transportu trocin o długości ok. 80 m w istniejącym tartaku wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? Nie posiadamy instalacji do impregnacji, zajmujemy się przetarciem drewna, jego suszeniem a następnie jego przerobem na wielopiłach, strugarkach itp. Nadmieniam iż tartak posiada zdolność produkcyjną poniżej 10 000 m3 w skali roku. czytaj więcej »

06.03.2012

Chów lub hodowla zwierząt

Pytanie: Hodowca prowadzi chów drobiu w jednym kurniku o maksymalnej obsadzie 70 DJP w obszarze zabudowanym. Czy rozbudowa tego kurnika o 25 DJP kwalifikuje przedsięwziecie do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? czytaj więcej »

20.02.2012

Kwalifikacja kanalizacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Pytanie: Chciałbym uzyskać jednoznaczna odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
Sam poszukuje od jakiegoś czasu odpowiedzi, ale do tej pory nie znalazłem.
Czy przebudowa/budowa wodociągu, gazociągu, kanalizacji, itp. zalicza się do przedsięwzięć mających wpływ na środowisko? Przeczytałem ustawę Prawo ochrony środowiska, czytam rozporządzenie rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, i jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Znalazłem jedynie w/w rozporządzeniu ogólne informacje dotyczące magistrali wodociągowych i kanalizacji. Czy gdy przebudowa kanalizacji na długości mniejszej niż 1 km nie wpływa już na środowisko? czytaj więcej »

07.08.2011

Uciążliwa ferma trzody chlewnej

Pytanie: W budynkach wybudowanej w latach 70-tych, niszczejącej (dosłownie) od 15 lat Fermy Tuczu Trzody Chlewnej pozamiejscowy inwestor planuje hodować ponad 1000 sztuk trzody (to wersja dla naiwnych). Budynki znajdują się w centrum wsi (niecałe 50 metrów od zabudowań mieszkalnych i hydroforni – punktu poboru i uzdatniania wody). Nie przeprowadzono żadnych prac poza „reperacją posadzek i przegradzaniem pomieszczeń na boksy dla zwierząt”. Wszystko przez lata niszczało, a teraz wystarczyło pomalować i jest zgodnie z normami? Czy w świetle prawa naprawdę można rozpocząć opisaną działalność, bez odpowiednich pozwoleń, bez jakiegokolwiek sprawdzenia i odbioru przez odpowiednie służby stanu technicznego obiektów i instalacji? czytaj więcej »

17.05.2011

Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ułatwienie dla niektórych przedsięwzięć, gdy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 20, wprowadza od 20 lipca 2010 r. zmiana UOOŚ przez ustawę [2].

czytaj więcej »

27.07.2010