Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Tartak jako przedsięwzięcie

Pytanie: Czy konstrukcja wsporcza w postaci pięciu słupów stalowych na fundamencie 0,35 m2 pod rurociąg podciśnieniowy do transportu trocin o długości ok. 80 m w istniejącym tartaku wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? Nie posiadamy instalacji do impregnacji, zajmujemy się przetarciem drewna, jego suszeniem a następnie jego przerobem na wielopiłach, strugarkach itp. Nadmieniam iż tartak posiada zdolność produkcyjną poniżej 10 000 m3 w skali roku. [M.Sz.]

Odpowiedź: Według obecnych przepisów tartak ten nie kwalifikuje się do „przedsięwzięć” wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), bo nie jest przekroczony próg 10 000 m3/rok określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia o przedsięwzięciach [1]:

§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

48) tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub
o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok

Dlatego przebudowa czy rozbudowa takiego tartaku też nie kwalifikuje się do „przedsięwzięć” wymagających DOŚU, bo w związku z niezaklasyfikowaniem tartaku do § 3 ust. 1 nie ma też zastosowania § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o przedsięwzięciach [1]:

2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: (…)

2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć do rozporządzenia [1] może być pomocny zamieszczony na stronie GDOŚ:

Uwaga. Nowości i zmiany w rozporządzeniu [1] w stosunku do poprzedniego rozporządzenia [2] zaznaczyłam kolorem i opatrzyłam komentarzami (na podstawie uzasadnieniu do etapu projektu nowego rozporządzenia) w plikach pdf (uwaga: komentarze otwierają się po zapisaniu pliku na swoim komputerze):

Uwaga. Na podstawie poprzedniego rozporządzenia o przedsięwzięciach [2] taki tartak wymagał DOŚU, gdyż nie było progów:

§ 3. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: (…)

46) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2011.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397 (obowiązuje od 15.11.2010 r.)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (obowiązujące do 14.11.2010 r.)
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 63, 72

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
Kwalifikacja kanalizacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Czy powinna być ponownie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko i nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do przerobu kopalin

Joanna Wilczyńska (06.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,



Skomentuj...