Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy nasze odpady selektywnie zebrane są palne?

Pytanie

1) Pierwsze moje pytanie dotyczy niejasnych zapisów w art. 55 ustawy o odpadach:

zakazuje się składowania odpadów:
– palnych selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2011)
– ulegających biodegradacji selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2013).

Pytanie dotyczy zapisu „palnych selektywnie zebranych”. Proszę o opinię, czy ten zapis dotyczy selektywnie zebranych, wygenerowanych z odpadów komunalnych np. tworzywa sztuczne, papier, czy dotyczy wszystkich odpadów nawet przemysłowych np. o kodzie 03 03 07 Mechanicznie wydzielony odrzut z makulatury, który my przekazujemy na składowisko? Zaznaczam, że odpad spełnia kryteria przyjęcia na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne konkretnie załącznik nr 4 rozporządzenia. Jest dla niego wyznaczone miejsce magazynowania, ale ten odpad jest o wilgotności 50% i jest mieszaniną różnego rodzaju folii, zszywek, drutów, taśm klejących, czyli tego wszystkiego co może pozostać po wodnym roztworzeniu makulatury, kartonów. Jakie jest Pani stanowisko w sprawie zapisu selektywnie zebrane, czy dotyczy to naszych odpadów, czy chodzi o komunalne? [H.G.]

2) Drugie pytanie dotyczy palności odpadów. Jak stwierdzić czy nasze odpady są palne? Jakie rozporządzenie określa tę kwestię? [H.G.] czytaj więcej »

24.10.2010