Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stare kary za brak decyzji odpadowej

Pytanie: Czy firma sprzątająca, która od 1 do 23 stycznia 2013 roku świadczyła usługę sprzątania i była wytwórcą odpadów powinna mieć Program gospodarki odpadami na ten czas? Od momentu wejścia wżycie nowych przepisów takie decyzje nie obowiązują. Jeśli programu gospodarki odpadami firma nie posiadała w tym okresie to czy mogą być z tego tytułu jakieś sankcje karne? [M.H.]

Odpowiedź: Nowa ustawa UO2 nie wymaga już decyzji zatwierdzającej PGO, a jej przepisy przejściowe regulują sprawę kar do starych spraw następująco:

Art. 246. W sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje się dotychczasowe przepisy karne oraz o karach pieniężnych w dotychczasowym brzmieniu, z zastrzeżeniem art. 237.

Z tego wnioskuję, że obecnie nie może być nałożona żadna kara za brak decyzji zatwierdzającej PGO wymaganej przez UO, jeżeli przed wejściem w życie UO2 tj. przed 23.01.2013 r. nie zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 79b UO, który mówił:

Art. 79b. 1. Jeżeli posiadacz odpadów …:
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji … zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków …
podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł.

Uwaga. Przywołany powyżej art. 237 UO2 nie dotyczy braku decyzji lecz sprawozdań i mówi, że wymienione w tym art. 237 podmioty:

– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi,nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 UO2.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązująca do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.

Tematy powiązane

Opróżnianie koszy ulicznych

Joanna Wilczyńska (16.06.2013)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...