Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Rozporządzenie [1] określa dla magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania czy przetwarzania odpadów wyłączenia z jego stosowania oraz ze stosowania jego niektórych przepisów.

Ponadto, dla tych, którzy już w tym roku magazynują odpady, przepisy przejściowe określają późniejsze terminy na dostosowanie do niektórych przepisów tego rozporządzenia [1].

Jednak niektóre zapisy rozporządzenia [1] są niejednoznaczne, a więc mogą być różnie interpretowane przez posiadacza odpadów, WIOŚ i organ ochrony środowiska. Dlatego w przypadku wątpliwości proponuję ustalić (najlepiej na piśmie) wspólne stanowisko z tymi organami, a przynajmniej z WIOŚ.

Co może być problematyczne? Poniżej przytaczam kilka pytań. Może odpowiesz na nie w komentarzach?

1. Podmiot jest wytwórcą odpadów niebezpiecznych w postaci olejów odpadowych i opakowań kwalifikowanych w kodzie 15 01 10*. Ilość rocznie wytwarzanych odpadów wynosi odpowiednio 0,8 Mg i 0,3 Mg. Czy w związku z powyższym będzie musiał stosować po pierwszym stycznia przepisy § 8 i 9 rozporządzenia [1]?
Czy też w związku z wyłączeniem magazynowania odpadów olejowych z przepisów tego rozporządzenia, będzie w stosunku do odpadów 15 01 10* stosować wymagania z § 4 ust. 2 rozporządzenia [1]?

2. Podmiot posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gdyż wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie. Ponadto wytwarza także inne odpady niebezpieczne nieobjęte pozwoleniem w ilości poniżej 1 Mg. Czy do tych wytwarzanych poza pozwoleniem będzie stosował wymogi z § 4 ust. 2 czy też § 8 i 9, gdyż łącznie wytwarza powyżej 1 Mg?

3. W nowym rozporządzeniu [1] pojawił się zapis, że w przypadku posiadania decyzji administracyjnych, w czasie jej obowiązywania, stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.
Czy oznacza to, że nie musimy znakować odpadów niebezpiecznych zgodnie z  załącznikiem do rozporządzenia [1], jeśli mamy ważną decyzję, a w decyzji zapis, że odpady mają być oznakowane (bez wskazania w jaki sposób)?
Odpady opisujemy kodami i nazwą zwyczajową, czy możemy zostawić dotychczasowe oznakowanie odpadów do końca ważności decyzji?

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Wymagania ochrony ppoż. dla odpadów
Zabezpieczenie roszczeń dla zbieranych i przetwarzanych odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń

Joanna Wilczyńska (27.12.2020)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 5

“Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów”
 1. 1 Mateusz napisał(a) 23:08, 01.01.2021:

  Dzień dobry, z którego artykułu tego rozporządzenia wynika wyłączenie z niego magazynowania olejów odpadowych?Dziękuję z góry za odpowiedź.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:14, 02.01.2021:

  Mateusz (1), magazynowanie olejów odpadowych musi być prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowy, które zostało wydane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o odpadach.
  Wyłączenie magazynowania olejów odpadowych z nowego rozporządzenia jest na podstawie jego § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d, który stanowi:
  § 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów:
  7) których sposób magazynowania został określony w:
  d) przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 (…) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 3. 3 Mateusz napisał(a) 17:52, 02.01.2021:

  A tak, dziękuję, domyślałem się, że o to chodzi. Patrzyłem nawet na ten artykuł, ale chyba byłem zmęczony :)

  Odpowiadając według własnego zdania na Pani pytania:

  1) Skoro oleje odpadowe są wyłączone to nie bierzemy ich pod uwagę przy sumowaniu ilości wytwarzanych odpadów.

  2) Jeśli których z warunków zostaje niezapewniony, w tym przypadku jest to wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg to należy zastosować paragrafy 8 i 9.

  3) Skoro jest napisane, że posiadając decyzję wcześniej, stosuje się WYŁĄCZNIE wymagania dot. sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji i podczas czasu jej obowiązywania, to zapisów tego rozporządzenia nie stosuje się.

  Czy Pani uważa podobnie? :)

 4. 4 Paweł napisał(a) 16:32, 03.01.2021:

  A co z odzyskiem R13. Czy rozporządzenie ma do niego zastosowanie?

 5. 5 EWA napisał(a) 10:06, 17.06.2021:

  Dzień dobry,
  Mam pytanie dotyczące konieczności stosowania etykiet na pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 l na odpady niebezpieczne.. Kwalifikuje się do kategorii B, czyli podmiotu, który wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. W takiej sytuacji powinniśmy być zwolnieni z obowiązku tworzenia etykiet, jednakże odbiorcy odpadów ich żądają. Czy słusznie? Dziękuję za pomoc.


Skomentuj...