Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czyje są odpady z naprawy

Pytanie: Prowadzę warsztat mechaniki samochodowej. Jestem zarejestrowany w BDO. Mam pytanie, czy po wymianie klocków i tarcz hamulcowych mogę je oddać klientowi – 2 warianty:

– dla osoby prowadzącej działalność,
– dla osoby nieprowadzącej działalności?

Czy należy wystawić kartę przekazania odpadu dla tych osób i tam coś zaznaczyć?

Czy istnieje katalog odpadów, jakie można wydać po naprawie auta: np. wymieniona opona, zderzak, klocki, tarcze? [M.S.]

Odpowiedź: Nie ma takiego katalogu, który by określał rodzaje odpadów, jakie można wydać klientowi zlecającemu naprawę samochodu.

Postępowanie z wytworzonymi odpadami w wyniku naprawy samochodu i ich ewidencja (KEO – karta ewidencji odpadów, KPO – karta przekazania odpadów) oraz sprawozdawczość odpadowa zależne są od ustalenia, kto jest ich wytwórcą.

Trzeba w tym celu uwzględnić definicję z ustawy o odpadach [1]:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Przy czym przepis ten nie mówi, że ta umowa koniecznie musi być w formie pisemnej. 
Możliwe są więc 2 przypadki:

1) „wytwórcą” odpadów jest zlecający usługę (niezależnie od tego, czy jest to prowadzący jakąś działalność gospodarczą, czy inny podmiot – np. Kowalski);

2)  wytwórcą” odpadów jest prowadzący warsztat.

Ad 1. W pierwszym przypadku prowadzący warsztat wydaje odpady ich „wytwórcy” bez jakiejkolwiek ewidencji odpadowej. Prowadzący warsztat nie musi więc dla nich w BDO zakładać KEO i wystawiać KPO przy ich przekazaniu. Nie musi ich też uwzględniać w sprawozdawczości odpadowej.
Natomiast „wytwórca” tych odpadów może je transportować bez wpisu w rejestrze BDO w dziale VII dla transportujących odpady, ale w dalszym postępowaniu z nimi musi uwzględnić wymagania, które będą różne w zależności od tego, czy odpad ten będzie można zakwalifikować do „odpadów komunalnych”, czy do innych.

Ad 2. W drugim przypadku  prowadzący warsztat musi dla tych odpadów w BDO zakładać KEO i wystawiać KPO przy ich przekazaniu. Musi też ich wytworzenie uwzględnić w sprawozdawczości odpadowej.
Ewidencji wytwórca odpadów nie musi prowadzić dla rodzajów i ilości określonych w rozporządzeniu [2], ale raczej nie będzie to dotyczyć odpadów z warsztatu samochodowego.
Jeżeli prowadzący warsztat chce przekazać odpady prowadzącemu działalność gospodarczą, to może tylko takiemu, który ma wymagane zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie, a transportujący je musi być wpisany do działu VII w rejestrze BDO. 
Innym podmiotom, jeżeli nie mają zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, można przekazać odpady tylko te, które wymienia  rozporządzenie [3], ale nie widzę tam (poza opakowaniami części samochodowych) odpadów, które mogłyby być wytworzone przy naprawie samochodu.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

TEMATY POWIĄZANE

Transport wytworzonych przez siebie odpadów
Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Ewidencja odpadów w BDO

Joanna Wilczyńska (10.01.2021)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 6

“Czyje są odpady z naprawy”
 1. 1 Julka napisał(a) 23:00, 11.01.2021:

  Nie prawda. Odpady należą do posiadacza odpadów, a nie do wytwórcy odpadów. Nie zawsze wytwórca odpadów jest ich posiadaczem. Jeśli elementy z pojazdu są własnością posiadacza pojazdu. To należy je zwrócić posiadaczowi pojazdu. Natomiast czy są to elementy potrzebne czy odpady to sprawa posiadacza tych rzeczy a nie mechanika.

 2. 2 Marian napisał(a) 08:07, 18.01.2021:

  Jest dokładnie tak jak napisała autorka.

  „posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.”

  Domyślnie wytwórcą odpadów jest wykonujący usługę, chyba że umowa stanowi inaczej.
  Spotyka się często w umowach zapis, że np. wytwórcą odpadów ze złomu jest zlecający usługę.

 3. 3 Tomek napisał(a) 09:30, 18.01.2021:

  Zakładając, że wytwórcą odpadów jest zlecający usługę i jest to jednocześnie przedsiębiorca, to jak powinien prowadzić ewidencję w BDO?
  Warsztat samochodowy nie jest przecież jego Miejscem Prowadzenia Działalności (MPD), więc nie może wystawić KPO. Czy może transportować swoje odpady z warsztatu do swojej siedziby bez żadnej ewidencji i dopiero na swoim terenie przyjąć, że powstały odpady?

 4. 4 Jolanta napisał(a) 12:18, 19.01.2021:

  Ciekawe pytanie Pana Tomka :) Czy Przedsiębiorca ma utworzyć ewidencję na swoją Siedzibę w sytuacji gdy warsztat da mu umowę, że to nie on jest wytwórcą a Zlecający?. Przecież odpady nie powstały na Siedzibie, tylko w warsztacie. Przedsiębiorca ma dodać miejsce prowadzenia działalności obcy warsztat?

 5. 5 Sara napisał(a) 08:38, 20.01.2021:

  Wydaje mi się, że nawet z takiej praktycznej strony takie podejście nie spotka się z aprobatą klientów. Jeżeli oddaję auto do naprawy to chcę mieć zrobioną usługę kompleksowo i nie martwić się o zużyte części. Jako osoba fizyczna nie wyobrażam sobie odebrać auto od mechanika, a potem jeździć do PSZOK i prosić się o odebranie ode mnie odpadów. Warsztat ma możliwość zebranie większej ilości takich odpadów, podpisać umowę z firmą odbierającą odpady, a koszty po prostu doliczyć do usługi.

 6. 6 Dorota napisał(a) 14:34, 08.02.2021:

  Tak jak w przypadku remontów budowlanych, można być wytwórcą odpadu na terenie klienta.
  Wymontowane części będą odpadem kiedy jedna ze stron uzna je za odpad.
  Wszystko jest kwestią umowy między stronami i prawidłowym zapisem…


Skomentuj...