Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji

Jeżeli będziesz musiał prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to wymagany jest wpis w rejestrze BDO w dziale XII.

Zobacz objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w BDO w przypadku wytwarzanych odpadów w małych ilościach.

Zobacz też – jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Ma obowiązywać od 1.01.2020 r.

Jeżeli wytwarzasz tylko odpady komunalne, to nie wymagają one ewidencji, a więc też ze względu na ich wytwarzanie nie jest wymagany wpis do rejestru BDO.
Jednak trzeba mieć na uwadze, że odpady niebezpieczne (np, świetlówki, niektóre baterie) nie mogą być kwalifikowane do odpadów komunalnych, jeżeli nie powstały w gospodarstwie domowym.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528 oraz z 2019 r. poz. 919) – obowiązuje do 31.12.2019 r., nowego już nie będzie
[4] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) – obowiązuje max do 6.01.2020 r.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

TEMATY POWIĄZANE

Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Rejestr w BDO – sklep meblowy
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (22.12.2019)
Temat dnia | 9 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 9

“Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:17, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:18, 01.01.2020:

  Czyżby MK zapomniał, że o dacie uruchomienia BDO uzupełnionego o moduł ewidencji i sprawozdawczości poinformuje w komunikacie w M.P. niezależnie od tego, że ogłosił już komunikat w sprawie utworzenia rejestru, który jest pierwszą częścią BDO?

 3. 3 Wojciech napisał(a) 13:23, 11.01.2020:

  Dziękuję za informację . Bardzo pomocną.Czy to będzie tak samo ze ścinkami materiałów (jednoosobowy zakład krawiecki (sukienki)?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:21, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:57, 30.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).

 6. 6 Barbara napisał(a) 11:53, 02.03.2020:

  Witam Czy mam obowiązek uiszczania opłaty produktowej jeśli prowadzę mały punkt gastronomiczny i wydaje np. frytki, zapiekankę w opakowaniu. Nadmieniam, że opakowania te kupuję od dostawcy, producenta. czy to ja jestem wprowadzającym opakowanie do obrotu jako pierwsza czy ten producent. Bo słyszałam różne opinie. I drugie pytanie jeśli nie wpisałam się do BDO przed 31.12.2019 a jednak okaże się że powinnam ta opłatę produktowa uiszczać to czy teraz mogę dokonać wpisu i z czym się to wiąże że zrobię to po terminie? czyli juz w tym roku z góry dziekuje za odp.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:01, 11.04.2020:

  Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:38, 17.05.2020:

  Wg uchylonego ust. 3 w art. 236a ustawy o odpadach przez tarczę antykryzysową 3.0, papierowa ewidencja odpadów prowadzona do końca 2020 r. nie będzie musiała być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r.

 9. 9 Anna napisał(a) 13:02, 04.09.2020:

  1. Załóżmy, że moja firma wytworzy odpad, który nie podlega obowiązkowi ewidencji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu). Jednak przekazując go muszę w systemie BDO wypełnić KPO. Czy dla tego odpadu nie prowadzę karty ewidencji odpadu? Co ze sprawozdaniem?
  2. Moja firma wytworzyła odpad , którego do tej pory nie mieliśmy. Nie mamy go wpisanego w Dziale XII. Czy wystarczy, że złożymy wniosek aktualizacyjny, w którym uwzględnimy nowy kod odpadu? Jaki jest na to termin? Czy wystarczy to zrobić pod koniec roku kalendarzowego? (Wtedy znamy już wszystkie kody odpadów powstałych w danym roku).


Skomentuj...