Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiany dotyczące BDO

Do Sejmu został wniesiony poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma związek z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Wg wyjaśnienia do druku sejmowego nr 119:

Projekt dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie “awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Projekt został skierowany do I czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Najbliższe posiedzenie Sejmu będzie 8 i 9 stycznia, ale w porządku jego obrad nie ma jeszcze tego projektu (druk nr 119). Wg uzasadnienia do projektu:

Zasadne jest dodanie przepisów regulujących sporządzane dokumentów ewidencji odpadów w trybie “awaryjnym”. Zmiany w art. 67 ustawy o odpadach polegają na dodaniu przepisu wprowadzającego wyjątek od zasady, o której mowa w ust. 6 (projektowany ust. 7). Wyjątek ten polega na możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO. Podkreślenia przy tym wymaga, że przepisy te dotyczą awarii w systemie teleinformatycznym, co nie obejmuje awarii występującej po stronie użytkowników BDO. O czasie trwania awarii systemu informował będzie administrator BDO (projektowany art. 67 ust. 8). Zmiany w art. 67 ust. 9 wynikają z faktu, że w przypadku awarii systemu nie będzie możliwe wygenerowanie karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych. Rozwiązanie projektowane w art. 67 ust. 7 ma charakter doraźny. Z tego względu projektowany art. 67 ust. 10 nakłada obowiązek wprowadzenia informacji zawartych w papierowych lub elektronicznych prowadzonych poza BDO dokumentach ewidencji odpadów do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia usunięcia awarii. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie – projektowany art. 180 ust. 4.

Zmiana ma umożliwić postępowanie w przypadku awarii również w zakresie sprawozdań składanych na podstawie ustawy o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przepisy te będą mogły być natomiast stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r. Krótkie vacatio legis nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa, ponieważ wprowadzane przepisy nie tylko nie nakładają na użytkowników nowych obowiązków, lecz wręcz ułatwiają sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w sytuacji awarii systemu oraz przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie czyli do 30 czerwca 2020 r., i tym samym przekazywanie odpadów.

Stosowanie przepisów niniejszej ustawy z mocą wsteczną pozwoli posiadaczom odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów od 1 stycznia 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO, na uzupełnienie tej ewidencji w sposób przewidziany niniejszą ustawą, co pozwoli na uniknięcie sankcji za nieprowadzenie ewidencji odpadów w przypadku posiadacza odpadów, który będzie miał problemy z wypełnieniem obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem BDO.

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ umożliwi prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami w sytuacjach awaryjnych oraz przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie czyli do 30 czerwca 2020 r. z zastosowaniem dokumentów papierowych.


PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[5] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Rejestr w BDO – sklep meblowy
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadówJoanna Wilczyńska (06.01.2020)
Nowości | 10 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 10

“Zmiany dotyczące BDO”
 1. Avatar
  1 Wiesław napisał(a) 13:01, 07.01.2020:

  Witam
  Wprowadzony projekt nadal nie rozwiązuje problemu na jaki napotka przedsiębiorca
  1.Wytwarzający odpady w ilościach nieprzekraczających ustawowych norm (zwolniony z prowadzenia rejestru)
  2.Transportujący wytworzone przez siebie odpady
  (ustawowo zwolniony z rejestracji do BDO)
  Problem – na podstawie jakie dokumentu transportuje i przekazuje odpady np. do PSZOK?

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:13, 07.01.2020:

  Wiesław (1), na odpady transportowane i przekazywane do PSZOK ich wytwórca nie musi mieć żadnych dokumentów, bo do PSZOK można przekazać tylko odpady komunalne.
  W innych przypadkach faktycznie jest problematyczne, jak udowodnić, że odpady nie wymagają ewidencji (KEO, KPO). Problem ten jednak zawsze był (od 1998 r.) i teraz przy BDO nadal jest.

 3. Avatar
  3 Wiesław napisał(a) 07:06, 08.01.2020:

  Joanna, dziękuję za odpowiedź. Czyli wynika z tego, że tworzymy prawo, które w rzeczywistości w niektórych przypadkach zależy od widzimisie pracownika odbiorcy, który parafrazując klasyka może powiedzieć “Pańskich śmieci nie przyjmiemy i co nam Pan zrobi :-)”Mam jednak nadzieję, że na takiego nie trafię :-)

 4. Avatar
  4 Pawel napisał(a) 08:42, 08.01.2020:

  Wydaje mi się, że w BDO odpady nie wymagających ewidencji teraz będzie zliczał przyjmujący na podstawie wprowadznych danych do kart ewidencji.

 5. Avatar
  5 Dar napisał(a) 13:43, 09.01.2020:

  Ciekawe jest w jakim celu objeli rolników pow. 75 ha obowiązkiem wpisu do BDO?

  Np. wytwarza taki rolnik mase roślinna – nie podlega ewidencji z mocy rozporządzenia – tak wiec podlega pod wpis BDO czy nie ? Czy nie brak logiki w tym wszystkim?

 6. Joanna Wilczyńska
  6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:00, 09.01.2020:

  Dzisiaj Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 120) z poprawką nr 4 (druk 120A)
  Posiedzenie Senatu będzie 15-17 I, więc może wtedy ta ustawa będzie ostatecznie uchwalona.
  Wg dodanego do ustawy o odpadach art. 236a do 30 czerwca 2020 r. dopuszczona będzie papierowa ewidencja (KEO, KPO …).

 7. Avatar
  7 Natalia napisał(a) 16:46, 11.01.2020:

  Witam,

  proszę o odpowiedź, co w sytuacji, gdy nie nadano jeszcze numeru BDO i czekam za nim, a chcę wynająć kontener na śmieci pobudowalne od firmy. Czy mogę wystawić papierową wersję karty i czy na tej podstawie mogą odebrać mi takie odpady ?

 8. Joanna Wilczyńska
  8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:18, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:22, 12.01.2020:

  Dar (5), rolnik wytwarza nie tylko odpadową masę roślinną, ale też inne odpady związane produkcją rolniczą lub związane z samodzielnym serwisowaniem maszyn lub urządzeń – niekwalifikowane do odpadów komunalnych ze względu na duże ilości bądź są niebezpieczne, np. odpady folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, opony, zużyte oleje smarowe, czyściwo, części maszyn.
  Dlatego też zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach nie wymaga wpisu do rejestru BDO jedynie:
  5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1,
  tj. gdy nie podlega wpisowi z urzędu, a więksi rolnicy muszą mieć wpis do rejestru BDO.
  Zobacz odpowiedź MŚ na interpelację poselską nr 30056 w sprawie problemu odbioru odpadów z folii i sznurka rolniczego (polipropylenowego) wykorzystywanych w rolnictwie.

 10. Avatar
  10 Natalia napisał(a) 07:55, 13.01.2020:

  Dziękuję za odpowiedź, jednakże nie nadano mi jeszcze numeru BDO, czy bez tego również można odebrać mi odpady ?


Skomentuj...