Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wymagania ochrony ppoż. dla odpadów

Pytanie: Czy nowe rozporządzenie MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej ….., dotyczy również wytwórców odpadów prowadzących tylko i wyłącznie magazynowanie w ramach „czasowego  magazynowania przez wytwórcę” [A.Z.]

Odpowiedź: Tak, rozporządzenie [2] dotyczy też „wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę”. Jednak w niektórych przypadkach reguluje odrębnie takie magazynowanie – patrz:

– § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4,
– § 21 pkt 2,
– § 44 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296) – obowiązuje od 4.03.2020 r.

Tematy powiązane

Operat ppoż. + postanowienie PSP do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Monitoring wizyjny odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie odpadów zwolnione z operatu ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń

Joanna Wilczyńska (04.03.2020)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 7

“Wymagania ochrony ppoż. dla odpadów”
 1. 1 Ania napisał(a) 07:30, 05.03.2020:

  Dla mnie to rozporządzenie jest niejasne. Wspomina o magazynowaniu odpadów, wyłącza niektóre podmioty (np. tych którzy są zwolnieni z ewidencji lub prowadzą ją w sposób uproszczony) a jednocześnie opublikowano je na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a więc dotyczy zbierających i przetwarzających?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:49, 05.03.2020:

  Ania (1), też tak uważam, że niefortunne jest umieszczenie upoważnienia ustawowego do wydania tego rozporządzenia w art. 43 ustawy o odpadach, który jest w rozdziale „Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów”

 3. 3 Teresa napisał(a) 15:45, 12.03.2020:

  Czy to rozporządzenie dotyczy też zakładów zawiększonego i dużego ryzyka (ZZR/ZDR)?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:02, 12.03.2020:

  Teresa (3), tego rozporządzenia nie stosuje się do ZZR i ZDR, bo wg § 44 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nich ogólne wymagania ppoż. oraz art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach.

 5. 5 Dorota napisał(a) 06:28, 18.03.2020:

  Czy ktoś to jeszcze może potwierdzić , ze rozporządzenie nie ma zastosowania dla ZDR ?

 6. 6 Ania napisał(a) 09:40, 18.03.2020:

  Ania, jest to zapisane w § 44. 1. pkt. 3 wspomnianego rozporządzenia.

 7. 7 Radosław napisał(a) 13:06, 11.04.2020:

  Próbuję te przepisy odnieść do wytwórcy odpadów w ramach prowadzonej przez niego działalności produkcyjnej.

  Z jednej strony mamy chyba jednoznaczne wyłączenie z stosowania zapisów rozporządzenia,
  bo mówi o tym artykuł:

  art. 44. ust 1. pkt. 2 rozporządzenia, Odpady magazynowane w ramach wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw i instalacji;

  a także odpady przyjęte i przetwarzane:

  Art. 44 ust. 1 pkt. 5 Instalacje w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu technologicznego są magazynowane i przetwarzane odpady przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności bunkrów, zasobników, silosów lub innych pojemników tych instalacji.

  i wtedy stosujemy ogólne przepisy ppoż, wynikające z par. 3 rozporządzenia i art. 43. ust 7 Ustawy o Odpadach.

  Natomiast jak można zauważyć w art. 44 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia wykaz źródeł powstawania odpadów obejmuje te odpady które powstają w wyniku rozbiórki, remontów czyszczenia, konserwacji i napraw (utrzymanie ruchu) a zatem nie obejmuje odpadów palnych jakie mogą powstawać w wyniku eksploatacji instalacji. Te odpady mogłyby być zasadniczo wyłączone z stosowania większości zapisów rozporządzenia w przypadku gdy spełniają:

  1. Stałe odpady palne magazynowane wewnątrz budynku (par. 5) – łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub,
  miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane;

  2. Ciekłe odpady palne magazynowane wewnątrz budynku (par. 20) – Ciekłych odpadów palnych nie trzeba magazynować w „magazynie ciekłych odpadów palnych”, jeżeli łączna objętość ciekłych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza:

  0,4 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;

  5 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

  Co Państwo sądzicie na ten temat. Czy faktycznie wytwórca odpadów wstępnie magazynujący te odpady jest wyłączony ze stosowania zapisów rozporządzenia ?

  Czy odpady palne wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji i magazynowane przez ich wytwórcę nie są wyłączone z stosowania zapisów rozporządzenia, jeżeli te odpady są magazynowane w ilościach większych niż wskazane powyżej ?


Skomentuj...