Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady budowlane

Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, jakie pozwolenia środowiskowe powinna posiadać firma, która będzie wyburzać budynki na naszym terenie ?

Firma ta jest z innego województwa. Czy oni potrzebują pozwolenia na przetwarzanie odpadów ?

Odpowiedź: Firma wykonująca usługi budowlane (wyburzeniowe):

 1. jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wyburzenia (jeżeli umowa o świadczenie tej usługi nie stanowi inaczej) – art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach;
 2. nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych w wyniku wyburzenia;
 3. nie musi mieć zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli sama nie przetwarza odpadów (nie robi odzysku albo unieszkodliwiania odpadów);
 4. musi prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów (KEO, KPO), jeżeli przekracza roczne limity określone w rozporządzeniu, a tym samym musi mieć wpis w rejestrze BDO w dziale XII z podaniem miejsca (wpisać nazwę województwa i gminy na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną usługą), z tym że do 30.06.2020 r. może jeszcze prowadzić papierową ewidencję wg wzorów określonych w załącznik nr 5a i 5c do ustawy o odpadach.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Zmiany dotyczące BDO
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (16.02.2020)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 3

“Odpady budowlane”
 1. 1 Paweł napisał(a) 08:50, 17.02.2020:

  A co jeśli firma przy burzeniu używa także kruszarek do gruzu?
  W niektórych przypadkach gruz zabiera ze sobą, a w innych pozostawia na placu budowy do wykorzystania przez inwestora.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:17, 11.04.2020:

  Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).

 3. 3 https://beauty-bud.pl/ napisał(a) 16:37, 13.12.2023:

  Firma wykonująca wyburzenia nie potrzebuje pozwolenia na wytwarzanie odpadów związanych z tym procesem. Nie jest konieczne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeśli firma nie dokonuje procesów ich unieszkodliwiania lub odzysku. Musi jednak prowadzić ewidencję odpadów i ewentualnie zarejestrować się w rejestrze, jeśli przekracza roczne limity wytwarzanych odpadów. Warto też pamiętać, że regulacje mogą się różnić w zależności od województwa. Zaleca się skonsultowanie kwestii z organami środowiskowymi na danym terenie.


Skomentuj...