Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Beczki po olejach i smarach

Pytanie: W pozwoleniu zintegrowanym dla zakładu beczki stalowe po olejach, smarach mamy zakwalifikowane jako odpad 15 01 10*. Czy przekazując go do podmiotu, który użyje ponownie tych beczek na oleje, smary (przy czym nie jest to nasz sprzedawca tych płynów), należy wystawić KPO?

Firma, do której przekazujemy beczki ma zezwolenie na demontaż elektrośmieci, pojazdów, itd., a więc jest wytwórcą płynów, dlatego potrzebuje takich opakowań. Dla mnie w tej sytuacji beczki są opakowaniem wielokrotnego użytku, pewne jest ich powtórne użycie do tego samego celu, więc nie są odpadem i nie podlegają ewidencji, ale może się mylę. Prawo w ochronie środowiska czasami zaskakuje. [J.S.]

Odpowiedź: Problem z tą interpretacją jest na pewno i ja tego nie rozstrzygnę jednoznacznie. Ze względu na sankcje będzie mieć w tym temacie znaczenie stanowisko WIOŚ, więc dobrze je znać (najlepiej mieć na piśmie).

Jedynie wiadomo, że:

  • jeżeli uzna się te przekazywane beczki za opakowania wielokrotnego użytku, to nie jest wymagane uwzględnianie ich w ewidencji odpadów (KEO, KPO;
  • jeżeli uzna się te przekazywane beczki za odpady, to:
    • wymagają KEO i KPO,
    • nie można przekroczyć warunków pozwolenia zintegrowanego co do ich ilości i magazynowania,
    • nie można przekazywać komuś, kto przy ich transporcie nie jest wpisany w BDO jako transportujący,
    • nie można przekazywać komuś, kto będzie je zbierał albo przetwarzał (np. wykorzystywał do napełniania odpadami) bez wymaganego zezwolenia na ich zbieranie/przetwarzanie.

Wg definicji art. 8 pkt 9 UGOPAK:

Art. 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
9) opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)

TEMATY POWIĄZANE

Opakowania wielokrotnego użytku

Joanna Wilczyńska (22.11.2020)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi:Skomentuj...