Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Beczki po olejach i smarach

Pytanie: W pozwoleniu zintegrowanym dla zakładu beczki stalowe po olejach, smarach mamy zakwalifikowane jako odpad 15 01 10*. Czy przekazując go do podmiotu, który użyje ponownie tych beczek na oleje, smary (przy czym nie jest to nasz sprzedawca tych płynów), należy wystawić KPO ?

Firma, do której przekazujemy beczki ma zezwolenie na demontaż elektrośmieci, pojazdów, itd., a więc jest wytwórcą płynów, dlatego potrzebuje takich opakowań. Dla mnie w tej sytuacji beczki są opakowaniem wielokrotnego użytku, pewne jest ich powtórne użycie do tego samego celu, więc nie są odpadem i nie podlegają ewidencji, ale może się mylę. Prawo w ochronie środowiska czasami zaskakuje.

Odpowiedź: Problem z tą interpretacją jest na pewno i ja tego nie rozstrzygnę jednoznacznie. Ze względu na sankcje będzie mieć w tym temacie znaczenie stanowisko WIOŚ, więc dobrze je znać (najlepiej mieć na piśmie).

Jedynie wiadomo, że:

  • jeżeli uzna się te przekazywane beczki za opakowania wielokrotnego użytku, to nie jest wymagane uwzględnianie ich w ewidencji odpadów (KEO, KPO;
  • jeżeli uzna się te przekazywane beczki za odpady, to:
    • wymagają KEO i KPO,
    • nie można przekroczyć warunków pozwolenia zintegrowanego co do ich ilości i magazynowania,
    • nie można przekazywać komuś, kto przy ich transporcie nie jest wpisany w BDO jako transportujący,
    • nie można przekazywać komuś, kto będzie je zbierał albo przetwarzał (np. wykorzystywał do napełniania odpadami) bez wymaganego zezwolenia na ich zbieranie/przetwarzanie.

Wg definicji art. 8 pkt 9 UGOPAK:

Art. 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
9) opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)

TEMATY POWIĄZANE

Opakowania wielokrotnego użytku

Joanna Wilczyńska (22.11.2020)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi:Skomentuj...