Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Deklaracje – odpady komunalne

Pytanie: Zwracam się  z zapytaniem o Pani stanowisko w kwestii składania deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. czytaj więcej »

25.11.2012

RIPOK bez przetargu

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% gmina. Zajmujemy się m.in. zarządzaniem składowiskiem odpadów, na którym budowany jest zakład zagospodarowania odpadów. Zakład posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wydanie decyzji i rozpoczęcie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 2012. Inwestorem jest właściciel składowiska – Gmina xxx. Moje pytanie brzmi: 1. Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana w myśl art. 3a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacje do przetwarzania odpadów, czy być może istnieje możliwość skorzystania z zapisów art 19 tejże ustawy i powierzyć w trybie bezprzetargowym utrzymanie i eksploatację dotychczasowemu zarządzającemu czyli naszej spółce? czytaj więcej »

26.06.2012

Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Ministerstwo Środowiska informuje o nowej stronie internetowej „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH” poświęconej wdrażaniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152/2011 r., poz. 897). czytaj więcej »

14.10.2011