Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

RIPOK bez przetargu

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% gmina. Zajmujemy się m.in. zarządzaniem składowiskiem odpadów, na którym budowany jest zakład zagospodarowania odpadów. Zakład posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wydanie decyzji i rozpoczęcie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 2012. Inwestorem jest właściciel składowiska – Gmina xxx. Moje pytanie brzmi: 1. Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana w myśl art. 3a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacje do przetwarzania odpadów, czy być może istnieje możliwość skorzystania z zapisów art 19 tejże ustawy i powierzyć w trybie bezprzetargowym utrzymanie i eksploatację dotychczasowemu zarządzającemu czyli naszej spółce? czytaj więcej »

26.06.2012