Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [1] uwzględnia kumulowanie oddziaływania na środowisko już w klasyfikacji niektórych rodzajów przedsięwzięć.Dotyczy to:
– wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową (§ 3 ust. 1 pkt 40 lit a tiret siódme),
– budowli piętrzących wodę (§ 3 ust. 1 pkt 66 lit b i c),
– poboru wody o zdolności nie mniejszej niż 1 m3/h (§ 3 ust. 1 pkt 71),
– melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha (§ 3 ust. 1 pkt 88).

Natomiast dotychczasowa zasada sumowania parametrów na terenie jednego zakładu lub obiektu określona w § 4 rozporządzenia [2]:

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się

została uwzględniona w § 3 ust. 2 pkt 3 nowego rozporządzenia [1] i obecnie brzmi:

3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1.

Z tego wynika, że zasada sumowania dotyczy obecnie tylko takich przypadków, gdy w wyniku sumowania zostaną osiągnięte progi dla przedsięwzięć określonych w § 3 (… mogące „potencjalnie” …), a nie dotyczy – gdyby w wyniku sumowania:
– nie zostały osiągnięte progi określone dla przedsięwzięć określonych w § 3,
– zostały osiągnięte progi określone dla przedsięwzięć określonych w § 2 (… mogące „zawsze” …).
Uwaga. Sumowanie nie dotyczy mocy anten.

Nowości i zmiany w rozporządzeniu [1] w stosunku do poprzedniego rozporządzenia [2] zaznaczyłam kolorem i opatrzyłam komentarzami (na podstawie uzasadnieniu do etapu projektu nowego rozporządzenia) w pliku pdf:
Przedsięwzięcia – nowe rozporządzenie z 2010 r. z zaznaczonymi zmianami i komentarzami
Przedsięwzięcia – zaznaczone zmiany

Uwaga. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (a tym samym obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko) dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzając tzw. screening z uwzględnieniem łącznie uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 UOOŚ. Kiedyś (przed 15 listopada 2008 r.) screening był przeprowadzany na podstawie § 5 rozporządzenia [2]. Przepis ten m.in. zobowiązuje do uwzględnienia przy screeningu powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać będące przedmiotem screeningu przedsięwzięcie.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397 (obowiązuje od 15.11.2010 r.)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (obowiązujące do 14.11.2010 r.)
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 63

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana

Joanna Wilczyńska (16.11.2010)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 2

“Przedsięwzięcia – nowości i zmiany”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:29, 20.10.2012:

    Przy kwalifikacji przedsięwzięć do nowego rozporządzenia i do dyrektywy OOŚ bardzo pomocny jest zamieszczony na stronie GDOŚ Przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:23, 21.07.2013:

    1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817


Skomentuj...