Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do zwrotu wysokie kary za zbiorcze zestawienia odpadowe – wyrok TK

Orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11, który został ogłoszony 3.12.2013 r. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1426, brzmi:

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przez to, że przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że można „odzyskać” zapłaconą karę 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, wymierzoną w drodze decyzji przez marszałka województwa na podstawie art. 79c ust. 3 UO (w brzmieniu obowiązującym od 12.03.2010 r. do 19.07.2011 r.) w związku z art. 79d ust. 3 UO.

W tym celu należy złożyć do 3 stycznia 2014 r. do  marszałka województwa podanie (skargę) o wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145a k.p.a.:

Art. 145a. § 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.
§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trzeba mieć na uwadze, że kary z art. 79c ust. 3 UO od 12.03.2010 r. do 19.07.2011 r. dotyczyły nie tylko zbiorczych zestawień, gdyż przepis ten miał brzmienie:

3. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się wprawdzie do art. 79c ust. 3 UO, ale rozstrzyga jedynie o karach za zbiorcze zestawienia zgodnie z zakresem pytania WSA w Łodzi. Budzi więc moją wątpliwość, czy w pozostałym zakresie kary z art. 79c ust. 3 UO w brzmieniu od 12.03.2010 r. do 19.07.2011 r. są konstytucyjne?

Podstawa prawna

[1] Orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11 – Dz. U. z 2013 r. poz. 1426
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy obowiązują przejściowo nadal
[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) – Dz. U. z 2013 r. poz. 267

Joanna Wilczyńska (12.12.2013)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 6

“Do zwrotu wysokie kary za zbiorcze zestawienia odpadowe – wyrok TK”
 1. 1 wlo napisał(a) 17:49, 15.12.2013:

  No to szczególnie łódzki urząd będzie miał roboty! Oj się narobią ;-)

 2. 2 wlo napisał(a) 22:02, 18.12.2013:

  A może i nie będą zwracać? Bo jakoś cicho w Sieci na ten temat… Jak kary były to gazety nie było, która by o tym nie pisała…

 3. 3 Jan napisał(a) 14:30, 05.01.2014:

  Trybunał uzasadnił swoje orzeczenie o niekonstytucyjności art. 79c ust. 3 UO m.in. brakiem możliwości miarkowania kary. Wyrok odnosi się wprawdzie do stanu prawnego w okresie poprzedzającym 23.01. 2013 r. data wejście w życie nowej ustawy o odpadach, ale czy nie powinno to skutkować również do uznawania za niekonstytucyjne art. 200 i 237 nowej ustawy przecież też nie ma możliwości miarkowania kary w wysokości 500 zł.

 4. 4 wlo napisał(a) 17:49, 20.01.2014:

  Jan – ja nie znam dobrze przepisów o odpadach bo to nie jest moja domena (zajmuję się tym sporadycznie i tylko bardzo ogólnie, raczej tylko sprawy „prawne” jak niżej), tym bardziej nie znam jeszcze nowej ustawy, ale odnoszę wrażenie, ze mylisz pojęcia. Chodziło o to, ze za spóźnienie kara była taka sama jak za bardziej groźne dla środowiska działania. Dzisiaj za spóźnienie chyba kary jako takiej nie ma? Jest tylko na zasadach ogólnych grzywna? 500 zł jest za nie złożenie tylko? Do tego teraz za niedotrzymanie terminu – 2000 zł i dodatkowo nakładana wielokrotnie? Więc patrząc w ten sposób – miarkowanie jest, a kara kończy się jak klient w końcu raczy z łaski złożyć sprawozdanie ;-) Jedna nie o to nie miarkowanie sądowi chodziło – przeczytaj wyrok i uzasadnienie.

  Przygotowałem jednemu klientowi wniosek… Dzisiaj klient dostał postanowienie o wznowieniu postępowania ;-)
  Zobaczymy jak dalej się sprawa potoczy…

 5. 5 Rafał napisał(a) 14:57, 18.03.2014:

  wlo,
  napisałeś, ze „… za sóźnienie chyba kary jako takiej nie ma …”. A czy ktos ma pewność w tej sprawie ?

  Spóźniłem się ze złożeniem sprawozdania za 2013 r. (bedzie złożone dopiero 19 marca (środa). 15- go była sobota. To jak, dostanę 500 zł ? Nowa ustawa również nie przewiduje miarkowania kary 500 zł.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:25, 14.03.2018:

  Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...