Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Pytanie: Problem dotyczy kompetencji organu wydającego DOŚU przy modernizacji budowli ppowodziowej – przepompowni wód umożliwiającej przerzucanie nadmiaru wód z terenu zawala (będącego doliną chronioną) rurociągami tłocznymi umieszczonymi w wale przeciwpowodziowym w celu ochrony tego terenu przed zalaniem. Uważam, że przepompownia jest funkcjonalnie związana z wałem przeciwpowodziowym i zaliczana jest do budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010. Jednak inwestor zakwalifikował to przedsięwzięcie nie do budowli ppow. tylko „gospodarowanie wodą w rolnictwie” – budowa zbiornika wodnego wg § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji przedsięwzięć – Dz. U. Nr 213/2010.
1) Czy ww. wymieniona ustawa dotyczy tylko nowopowstałych inwestycji ppow., czy również modernizacji istniejących (modernizacja przepompowni, roboty budowlano-remontowe powiększenia zbiornika wyrównawczego)?
2) Czy inwestor może realizować ww. inwestycję omijając specustawę (nie ma potrzeby wywłaszczania (art. 36 specustawy)? Jeśli tak – to DOŚU powinien wydać wójt? czytaj więcej »

15.02.2011