Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Badania, rozwój i testowanie

W przypadku instalacji stosowanych do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych niektóre przepisy z zakresu ochrony środowiska określają odstępstwa. I tak, pod pewnymi warunkami, instalacja taka:

– nie wymaga pozwolenia zintegrowanego, bo wg objaśnienia załącznika do rozporządzenia [1] określającego instalacje IPPC:

* Nie dotyczy instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

– nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (ale może wymagać zgłoszenia), bo wg § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia [2] określającego instalacje zwolnione z pozwolenia:

2. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
3) instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

– nie jest objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), bo wg art. 2 ust. 2 pkt 1 UHE2:

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) instalacji lub jej części stosowanej wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie biomasę;

– nie podlega przepisom rozdziału 6 UO dotyczącego termicznego przekształcania odpadów (ale zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i ewidencja odpadów są wymagane), bo wg art. 49a UO:

2. Przepisów rozdziału 6 nie stosuje się również do eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do badań, rozwoju i testowania prowadzonych w celu poprawy procesu spalania, w których jest przetwarzane mniej niż 50 Mg odpadów rocznie, pod warunkiem że instalacje te są eksploatowane w okresie nie dłuższym niż rok.

– nie podlega standardom emisyjnym w przypadku spalania lub współspalania odpadów (ale podlega standardom w przypadku spalania paliw), bo wg § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [5]:

§ 16. 1.Standardy emisyjne ustala się dla instalacji spalania i współspalania odpadów innych niż:
2) instalacje doświadczalne wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych i prób mających na celu usprawnienie procesu spalania, przerabiających mniej niż 50 Mg odpadów rocznie.

Uwaga. Nie wiem, jak rozumieć „stosowanych wyłącznie”, czy w ogóle dana instalacja jest tylko do eksperymentów i nie można w innych godzinach prowadzić eksploatacji normalnej? i co po okresie roku czy dwóch lat eksperymentów?

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558

Tematy powiązane

Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Nowa ustawa o handlu emisjami
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie

Joanna Wilczyńska (23.08.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Badania, rozwój i testowanie”
 1. 1 RS napisał(a) 13:41, 03.06.2016:

  Dzień dobry,
  w nawiązaniu do powyższej analizy – jak Pani zdaniem wygląda sytuacja w odniesieniu do instalacji do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych, gdy: – ze względu na rodzaj instalacji wymagałaby ona pozwolenia zintegrowanego, – aktualnie przez pewnie czas jest stosowana wyłącznie do powyższych celów, – ale docelowo będzie instalacją produkcyjną. Uprzejmie z góry dziękuję za Pani opinię, Pozdrawiam !

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:02, 05.06.2016:

  Od 5.09.2014 r. do POŚ dodany jest art. 211a, który umożliwia wykorzystanie instalacji IPPC do max 9 miesięcy do prowadzenia badań nad nową techniką, przez którą „rozumie się nową technikę w działalności przemysłowej, której zastosowanie mogłoby zapewnić wyższy lub co najmniej ten sam poziom ochrony środowiska i większą oszczędność kosztów niż obecnie istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile będzie ona mogła mieć zastosowanie na skalę przemysłową”.

 3. 3 Wojciech napisał(a) 10:41, 29.07.2018:

  Witam
  Niestety przykład z mojego podwórka pokazuje, że (zapewne wbrew intencji ustawodawcy) dzięki opisanym wyłączeniom można wykonać instalację, nadać jej status „testowej” a następnie bezkarnie truć okolicznych mieszkańców. Wszelkie instytucje rozkładają ręce, bo „instalacja jest testowa i nie trzeba żadnych pozwoleń”. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy tak jest w istocie, tzn czy firma, która ma instalację do testów nowych procesów może przez dwa lata bezkarnie wypuszczać do powietrza substancje o nieznanym składzie i stężeniu, bez jakiejkolwiek kontroli ?


Skomentuj...