Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Spalanie odpadów płyt HDF

Pytanie: Czy możliwe jest spalanie płyty HDF nie zawierającej metali ciężkich oraz związków fluorowcoorganicznych w elektrociepłowni. Czy płyta HDF może być traktowana jako odpad z drewna? [K.]

Odpowiedź: W elektrociepłowni można spalać wszelkie odpady (w tym płyty HDF) pod warunkiem, że będą spełnione wymagania jak dla współspalarni odpadów, a dotyczące:

 • kierownika posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami we współspalarni (art. 49 UO)
 • standardów emisyjnych [2],
 • pomiarów emisji [3],
 • warunków technicznych, w tym pomiarów parametrów procesu [4].

Elektrociepłownia nie będzie wpsółspalarnią odpadów wtedy, gdy współspalane odpady kwalifikują się do odpadów wymienionych w art. 49a ust. 1 UO, m.in. gdy są to odpady:

5) drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami
i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne
lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

analogiczne określone jak w definicji biomasy z § 2 pkt 1 rozporządzenia [2] w sprawie standardów emisyjnych, wg której biomasa to m.in. odpady:

e) drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.

Płyta HDF to płyta ze sprasowanych włókien drzewnych oraz łączących i utwardzających pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą związków organicznych. Płyta HDF ma dużą twardość i podwyższoną gęstość, stosowana jest m.in. do produkcji paneli podłogowych.

Jeżeli płyta HDF nie zawiera metali ciężkich oraz związków fluorowcoorganicznych, to spełnia część ww. definicji biomasy. Pozostaje ustalić, czy płytę HDF można uznać za drewno, jeżeli jest to produkt drewnopochodny z włókien drzewnych i dodatków.

Jednak odpadów z produkcji płyt HDF nie uznaje się za tak zdefiniowaną biomasę, gdyż wg stanowiska (pismo DIOŚop-518/8410/04/rg) Ministerstwa Środowiska z 27.10.2004 r.:

takich rodzajów odpadów jak odpady z produkcji płyt wiórowych, MDF, HDF oraz pilśniowych nie można zakwalifikować jako biomasę

Proponuję zwrócić się z tym pytaniem do MŚ, może obecnie będzie inne stanowisko.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37/2002 r., poz. 339 + zmiany (Dz. U. Nr 1/2004 r., poz. 2, Dz. U. Nr 61/2010 r., poz. 380)

Tematy powiązane

Czy można spalać trociny z produkcji mebli?
Trociny to produkt uboczny czy odpad?

Joanna Wilczyńska (24.08.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Spalanie odpadów płyt HDF”
 1. 1 Jan O. napisał(a) 16:28, 28.08.2012:

  Byłbym wdzięczny za udostępnienie pełnej treści przywołanego stanowiska Ministerswa Środowiska, niestety w internecie (w tym na stronie MŚ) nie jest ono dostępne. Z góry dziękuję.

 2. 2 Jan O. napisał(a) 16:29, 28.08.2012:

  Mam na myśli pismo „pismo DIOŚop-518/8410/04/rg) Ministerstwa Środowiska z 27.10.2004 r” lub inne w sprawie.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:18, 29.04.2017:

  Stanowisko MŚ z 20.03.2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9713 w sprawie problemów przemysłu meblarskiego


Skomentuj...