Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Węzeł betoniarski

Pytanie: Firma prowadzi węzeł betoniarski ze zbiornikami cementu o pojemności 50 m3. Z obliczeń wynika, że emisja pyłów spełnia warunek 0,1 x D1. Czy w tej sytuacji organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza powinien wydać decyzję bez określania emisji dopuszczalnej pyłów, czy też może obowiązuje jedynie zgłoszenie, a może jeszcze inne rozwiązanie? Nadmieniam, że brak emisji innych substancji do powietrza. [R.T]

Odpowiedź: Zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 POŚ, należy dokonać w przypadku instalacji niewymagającej pozwolenia na podstawie rozporządzenia [2] ale wymagającej zgłoszenia na podstawie rozporządzenia [3].

Zgłoszenia wymagałyby zbiorniki cementu i innych materiałów sypkich eksploatowane na terenie węzła betoniarskiego, gdyby łączna ich pojemność była mniejsza niż 50 m3,
bo wg ust. 9 załącznika do rozporządzenia [2]:

Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej
w instalacjach1)

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.

a wg objaśnienia:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Tak więc dla przypadku opisanego w pytaniu wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza ze zbiorników cementu ze względu na ich łączną pojemność, która nie jest mniejsza niż 50 m3.

Jednak w ze względu na to, że emisja pyłu z tych zbiorników nie powoduje w powietrzu stężeń większych niż 0,1 x D1, to w pozwoleniu nie określa się dopuszczalnej wielkości emisji,
bo wg art. 224 ust. 3 POŚ:

3. W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane

Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji

Joanna Wilczyńska (27.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Węzeł betoniarski”
  1. 1 RS napisał(a) 16:31, 20.09.2018:

    „…bo wg art. 224 ust. 3 POŚ:

    3. W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.”

    Pytanie: dotyczy tylko obliczeń podstawowych na poziomie terenu czy takze obliczeń dla bliskiej zabudowy ?


Skomentuj...