Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Węzeł betoniarski

Pytanie: Firma prowadzi węzeł betoniarski ze zbiornikami cementu o pojemności 50 m3. Z obliczeń wynika, że emisja pyłów spełnia warunek 0,1 x D1. Czy w tej sytuacji organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza powinien wydać decyzję bez określania emisji dopuszczalnej pyłów, czy też może obowiązuje jedynie zgłoszenie, a może jeszcze inne rozwiązanie? Nadmieniam, że brak emisji innych substancji do powietrza. czytaj więcej »

27.08.2012

Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?

Pytanie:

1. Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO dla danego rodzaju odpadów, niezależnie od miejsca ich wytworzenia? (tak rozumiem pkt 1 objaśnień do KEO – zał. 1 – Dz.U.10.249.1673)?
2. Jeśli tak, do którego marszałka województwa należy skierować „Zbiorcze zestawienie…” za 2011 rok? Czy do tego, który wydał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami? czytaj więcej »

24.01.2011