Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO

Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, do którego marszałkowie województw dokonują wpisu na wniosek podmiotu lub z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 UO2, a więc m.in. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na wniosek lub z urzędu z innych powodów. Chodzi o podmioty zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

Sprzedawca i pośrednik będący posiadaczem odpadów powinien mieć w zależności od prowadzonej działalności zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Taki  podmiot będzie więc wpisany do rejestru-BDO z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 234 ust. 4 UO2), ale po wpisie nadal musi posiadać aktualne zezwolenie.

Natomiast sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, a więc sprzedawca i pośrednik niebędący posiadaczem odpadów przed uruchomieniem rejestru-BDO nie musiał i nadal nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie będzie więc wpisany z urzędu do rejestru-BDO z tytułu “zezwolenia”. Taki podmiot musi złożyć wniosek o wpis do rejestru-BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c w związku z art. 234 ust. 2 UO2). Jeżeli jednak z innego tytułu jest już w rejestrze-BDO, to powinien złożyć wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do “działu VIII – sprzedawca odpadów” albo “działu IX – pośrednik w obrocie odpadami”. Gdy w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, a od daty utworzenia BDO przewidziane są sankcje:

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Uwaga. Przekazując odpady do dalszego gospodarowania trzeba pamiętać, że wg art. 27 ust. 7 UO2:

7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

Ponadto w art. 175 UO2 przewidziane są kary dla przekazującego odpady:

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
podlega karze aresztu albo grzywny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), jest projekt nowego rozporządzenia

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (01.05.2018)
Nowości | 98 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 98

“Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO”
 1. Avatar
  1 Liliana napisał(a) 20:44, 13.05.2018:

  Firma w której pracuję posiada decyzję – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W wyniku prowadzonej działalności (obróbka metalu) powstają odpady złomu np. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03. Przedmiotowy odpad sprzedajemy firmie, posiadającej stosowne decyzje, zajmującej się skupem złomu. Dodatkowo sprzedajemy powstające w wyniku naszej działalności odpady z drewna (15 01 03). Czy w związku z powyższym powinniśmy mieć dodatkowo decyzję na zbieranie odpadów ?

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:27, 14.05.2018:

  Liliana, z obowiązku uzyskania zezwolenia zwalnia się wg art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach:
  “10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”

 3. Avatar
  3 SYLWIA napisał(a) 14:01, 14.05.2018:

  Czy skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów musi we wniosku o wpis do rejestru BDO wypełniać dział VIII i IX?

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, 14.05.2018:

  Sylwia, prowadzący skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu, a więc nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO.
  Tylko sprzedawca odpadów, który nie przyjmuje odpadów w posiadanie, musi wpisać się do rejestru BDO na wniosek i wypełnić dział VIII.

 5. Avatar
  5 Janina napisał(a) 12:36, 04.07.2018:

  Chętnie czytam Pani wyjaśnienia są zawsze rzetelne…Mam taką wątpliwość, czy dla bycia pośrednikiem lub sprzedawcą (bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie) wystarczy mój wpis w formularzu BDO (wniosek aktualizacyjny) wskazujacy kody odpadów, dla których potencjalnie możemy być sprzedawcą (często odbiorcy naszych produktów zwracają się do nas o pomoc w rozwiązaniu “problemu” odpadu, którym staje się po okresie przydatności nasz wyrób) reasumując czy wystarczy teraz wpisać te kody do wniosku?, nie trzeba składać osobnych wniosków na pełnienie roli sprzedawcy czy pośrednika jak w przypadku wytwarzania np.?

 6. Joanna Wilczyńska
  6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, 07.07.2018:

  Janina, jeżeli chcesz być pośrednikiem lub sprzedawcą odpadów bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie, a masz już numer rejestrowy w BDO, to teraz składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami” podając tylko kod i rodzaj odpadów, które będą przedmiotem tej działalności.
  Taka działalność nie wymaga uzyskania żadnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, a jedynie wymaga prowadzenia karty ewidencji odpadów niebezpiecznych wg załącznika nr 3 – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973.

 7. Avatar
  7 Kinga napisał(a) 12:50, 10.07.2018:

  Witam, prowadzimy działalność usługowo-produkcyjną w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych, w wyniku której powstają odpady w postaci wiórów metalowych itp., które systematycznie odprzedawane są firmie skupującej złom, czy w związku z tym w formularzu Zgłoszeniowym zgłaszamy się w dziale VIII.?- SPRZEDAWCA ODPADÓW, i czy będąc w posiadaniu decyzji na prowadzenie transportu odpadów musimy także zgłosić się w dziale VII.?

 8. Avatar
  8 Kam napisał(a) 23:56, 12.07.2018:

  Witam. Jak to sie fizycznie ma do autohandlu. Sprowadzam auta cale sprawne technicznie wiec w świetle prawa nie jest to odpad. Ustawa mowi dokladnie o odpadach. Czy cale sprawne auto jest odpadem ? Jesli nie dlaczego musze ( o ile musze ) skaldac wniosek o numer bdo.
  Pozdrawiam

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:53, 15.07.2018:

  Kinga, tylko transportujący wytworzone przez siebie odpady nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów, a obecnie nie podlega wpisowi do rejestru BDO. Jeżeli więc transportujecie inne odpady, to musicie mieć wpis w rejestrze BDO w dziale VII i musicie umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z usługą transportu.
  Natomiast w przypadku wytwarzanych odpadów w wyniku działalności usługowo-produkcyjnej i sprzedaży ich firmie skupującej złom nie zaznaczacie działu VIII, bo on dotyczy sprzedawcy odpadów rozumieniu definicji ustawy o odpadach – rozumie się przez to “podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie”.
  Natomiast jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 10. Joanna Wilczyńska
  10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:06, 15.07.2018:

  Kam, w przypadku sprowadzania aut, które nie są odpadami, to wg art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach musisz wpisać się do rejestru BDO w zakresie (patrz wyjaśnienia MŚ):
  – tabeli 1 działu III jako “wprowadzający pojazdy”, a ponadto w związku z wprowadzaniem na rynek opon, olejów, akumulatorów i baterii wraz z tymi pojazdami dodatkowo:
  – tabeli 1 działu II jako “przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty” oraz
  – tabeli 1 działu V jako “wprowadzający baterie lub akumulatory”.

 11. Avatar
  11 Barbara napisał(a) 16:01, 11.09.2018:

  Jesteśmy firmą handlową sprzedającą klientom opakowania w które pakują swoje produkty i odprowadzają do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową. Towar kupowany jest tylko w kraju. Czy musimy mieć wpis do BDO?

 12. Joanna Wilczyńska
  12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, 11.09.2018:

  Barbara (11), moim zdaniem nie musicie mieć wpisu do rejestru BDO ze względu na sprzedaż samych opakowań, które kupujecie w kraju.
  Do rejestru BDO na wniosek musi się bowiem wpisać:
  1) (Dział VI tabela 5) wprowadzający opakowania, przez którego rozumie się przedsiębiorcę:
  a) wytwarzającego opakowania,
  b) importującego opakowania,
  c) dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  d) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;
  2) (brak wzoru) eksportujący opakowania.

 13. Avatar
  13 Barbara napisał(a) 20:31, 13.09.2018:

  Też tak myślałam ale pytałam w firmie, która wypełnia wnioski do BDO i twierdzą, że wpisu trzeba dokonać nawet jak zostają nam zużyte kartony, folia z palet czy tonery. Wszystkie te rzeczy przekazujemy firmom zajmującym się odbiorem odpadów. Nie wiem, czy jest to prawda bo wiadomo, że te firmy zarabiają na wypełnianiu wniosków.

 14. Avatar
  14 Gosia napisał(a) 15:35, 14.09.2018:

  Witam.
  Prowadzę skup złomu. Tylko złom stalowy i metale kolorowe.
  Wcześniej posiadałam zezwolenie na zbieranie odpadów, a wiec rejestracja BDO była z urzędu – Dział XI
  Odpady przyjmowanie są od mieszkańców i przedsiębiorców i magazynowane na terenie nieruchomości. I dalej przekazywane są większym firmą posiadającym odpowiednie pozwolenia. Zbierane odpady są odpadami innymi niż niebezpieczne.
  Moje pytania , czy muszę jeszcze składać jakiś wpis, wniosek?
  Chcąc transportować metale kolorowy samochodem dostawczym muszę zrobić wpis w dziele VII na Transport odpadów?
  Opakowania z metali (puszki) są objęte jakimś innym działem? Nie są u mnie w żaden sposób przetwarzane.
  Pozdrawiam serdecznie

 15. Joanna Wilczyńska
  15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:37, 16.09.2018:

  Barbara (13), jeżeli zużyte kartony, folia z palet czy toner są odpadami wytworzonymi w waszej firmie handlowej, a zobowiązani jesteście do prowadzenia ich ewidencji (KEO, KPO), to jeżeli na ich wytwarzanie nie musicie mieć pozwolenia, musicie jako wytwórca odpadów wpisać się do rejestru BDO na wniosek w “Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”.
  Jedynie wytwórca odpadów posiadający pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wpisywany do rejestru BDO z urzędu w “Dział XI Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu”.

 16. Joanna Wilczyńska
  16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:01, 16.09.2018:

  Gosia (14), zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu) jest nadal potrzebne mimo wpisu (z urzędu) do rejestru BDO w Dziale XI. Jeżeli dane dotyczące tego wpisu są nieaktualne, to trzeba złożyć wniosek aktualizacyjny.
  Natomiast od 24 lipca 2018 r. na transport zebranych odpadów wymagany jest wyłącznie wpis do rejestru BDO na wniosek w “Dział VII Transportujący odpady”, a dotychczasowe zezwolenia na transport z ustawy o odpadach straciły ważność.
  Gdybyś zebrane opakowania (puszki metalowe) wywoziła z kraju, to wówczas wymagany jest wpis do rejestru BDO na wniosek w “Dział VI Opakowania – Tabela 2 Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”.

 17. Avatar
  17 Gosia napisał(a) 21:24, 16.09.2018:

  Pani Joanno, a czy w moim przypadku wymagany jest dział VIII i IX ?
  Dziękuję Serdecznie

 18. Avatar
  18 Barbara napisał(a) 19:47, 18.09.2018:

  Dziękuję za informację.

 19. Avatar
  19 Anna napisał(a) 19:07, 16.10.2018:

  Prowadzę firmę usługową w zakresie czyszczenia wpustów deszczowych ( kod odpadu 20 03 06) na podstawie umów z urzędami miast, jak również czyszczenie separatorów na zlecenie prywatnych firm ( odpady niebezpieczne). Czy powinnam wpisać się do BDO jako transportująca odpady czy wytwarzająca?

 20. Avatar
  20 Ilona napisał(a) 13:01, 17.10.2018:

  Prowadzę firmę ogólnobudowlaną, z rozbiórki budynku uzyskam kilkanaście ton złomu (stal i żelazo), który następnie będziemy chcieli sprzedać na złomowisku. Rozumiem, że powinnam się wpisać do rejestru BDO, ale nie wiem w jakim dziale i czy powinnam prowadzić ewidencję odpadów składać gdzieś jeszcze jakieś zestawienia. Bardzo proszę o pomoc.

 21. Joanna Wilczyńska
  21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:14, 21.10.2018:

  Gosia (14 i 17), jeżeli masz wpis do rejestru BDO z urzędu ze względu na posiadane zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu), to nie musisz wpisywać się do działu VIII (sprzedawca odpadów) ani do działu IX (pośrednik w obrocie odpadami) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c UO2.
  Ponadto, z tego co opisujesz nie wynika, abyś spełniała definicję “pośrednika”, lecz raczej “sprzedawcy”.

 22. Joanna Wilczyńska
  22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, 21.10.2018:

  Anna (19), jeżeli świadczysz usługi w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń, to zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2 jesteś wytwórcą odpadów powstających w wyniku ich świadczenia, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
  Jeżeli więc w umowie nie jest zawarte, że wytwórcą tych odpadów jest zlecający usługę, to jesteś wytwórcą tych odpadów i wówczas:
  – nie musisz mieć wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady) – patrz art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2,
  – musisz mieć wpis do rejestru BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2.
  Natomiast jeżeli nie jesteś ich wytwórcą, to musisz wpisać się w dziale VII jako transportujący, a jeżeli nie przekazujesz ich od razu dalej, lecz sama u siebie magazynujesz, to musisz mieć zezwolenie na ich zbieranie i wpis z urzędu do rejestru BDO jako zbierający.

 23. Joanna Wilczyńska
  23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:51, 21.10.2018:

  Ilona (20), niektóre odpady z demontażu obiektów budowlanych w ilości do 5 ton/rok zwolnione są z prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia, ale nie ma tam wymienionego złomu.
  Tak więc musisz prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów i wpisać się w rejestrze BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2, pod warunkiem, że umowa o świadczenie usługi demontażu nie stanowi, że to zlecający usługę jest wytwórcą tych odpadów (patrz definicja wytwórcy – art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2).
  Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach do 15 marca za poprzedni rok składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów na formularzu wg starego rozporządzenia po raz ostatni za rok 2018 (art. 237aa ust. 1 pkt 1 UO2, a za następne lata – elektronicznie bezpośrednio do BDO, do czego potrzebny jest numer rejestracyjny w BDO i uzyskany login.

 24. Avatar
  24 Zosia napisał(a) 08:32, 07.11.2018:

  Witam
  Jesteśmy firma produkcyjna która wytwarza odpad w postaci złomu. Mamy pozwolenia na wytwarzanie i sprzedaż.
  Obecnie czekamy na nadanie numeru BDO
  Czy możemy sprzedawać złom czekając na decyzję i nadanie numeru.

 25. Joanna Wilczyńska
  25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:33, 07.11.2018:

  Zosia (24), moim zdaniem możecie sprzedać złom, chociaż nie macie jeszcze numeru w rejestrze BDO, bo żaden przepis tego nie zabrania. Pamiętaj jednak, że ten, któremu sprzedacie złom, musi mieć zezwolenie na jego zbieranie lub przetwarzanie. Natomiast transportujący złom musi mieć numer w rejestrze BDO na transport tych odpadów.

 26. Avatar
  26 Ilona napisał(a) 09:39, 15.11.2018:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Rozumiem, że skoro ciągle projekt nie został zaakceptowany w sprawie wzoru formularza i tego działu XII nie ma na wniosku, to muszę czekać i jedynie prowadzić ewidencję?

 27. Avatar
  27 Patryk napisał(a) 23:25, 24.11.2018:

  Witam serdecznie handluje roznymi materialami produktami rowniez tez tworzywem tzn z ustawy winika iz jak (sprzedawca) rozumiem ze dalej jest mozliwosc zarejestrowania sie i w tym wypadku kary administracyjnej czy jest mozliwosc odwolania sie od kary i w przypadku mikroprzesiebiorstwa sa to dotkliwe kary niestety nie wiedza i brak sprawdzenia informacji przez brak czasu spowodowały ze nie zorientowalem sie na temat BDO
  DZIEKUJE za odpowiedz

 28. Joanna Wilczyńska
  28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:42, 25.11.2018:

  Patryk (27), w rejestrze BDO musi być wpisany nie każdy “sprzedawca”, ale tylko “sprzedawca odpadów” – “rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie” i to tylko odrębnie musi się zarejestrować w BDO jako sprzedawca, gdy nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

 29. Avatar
  29 Kamil napisał(a) 03:09, 12.12.2018:

  Witam, chciałem się zająć sprzedażą odpadu gumowego nabywanego w Niemczech. Mam wpis w BDO jako sprzedawca. Nie posiadam zezwolenia na zbieranie odpadów. Czy jako sprzedawca mogę wystawić KPO dla klienta w Polsce a klient z Niemiec Aneks VII na moja firmę? Chodzi o to aby klient od którego chce kupić odpad nie wiedział komu sprzedaje odpad.

 30. Joanna Wilczyńska
  30 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:34, 16.12.2018:

  Kamil (29), wg art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach KPO sporządza (wystawia) posiadacz odpadów, który je przekazuje. Z tego wynika, że KPO nie może wystawić sprzedawca, który nie jest ich posiadaczem (nie przejął odpadów fizycznie w posiadanie) i dlatego też nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, ale za to musi być wpisany w rejestrze BDO w dziale VIII.
  Taki sprzedawca niebędący posiadaczem odpadów prowadzić musi wyłącznie kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych (art. 66, 67 ustawy o odpadach).

 31. Avatar
  31 Robert napisał(a) 11:25, 17.12.2018:

  Witam,
  prowadzę firmę zajmująca się zbieraniem odpadów. Mamy również zezwolenia na transport na potrzeby własne. W zezwoleniach na transport mamy dużo więcej kodów odpadów niż w pozwoleniu na zbieranie. Często trafia nam się możliwość zakupu towaru od kontrahenta na placu i sprzedaży bezpośrednio do odbiorcy (mam na myśli odpad na który posiadamy tylko zezwolenia na transport) Jeżeli w tym przypadku występuje jako sprzedawca odpadu który kupił i sprzedał A nie wszedł w posiadanie to jak powinna wyglądać karta przekazania odpadu? Dostawca-Transportujacy (czyli ja)-Odbiorca? Jeśli tak to gdzie tajemnica handlową? Następnym razem nie będę do niczego potrzebny ani dostawcy ani odbiorcy. Dogadają się między sobą.

 32. Joanna Wilczyńska
  32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:40, 30.12.2018:

  Robert (31), wg obecnej ustawy o odpadach (UO2) “posiadaczem” odpadów jest każdy, kto faktycznie jest w posiadaniu odpadów (obejmuje odpady fizycznie w posiadanie), a więc też nim jest transportujący odpady. Obecnie jest więc inaczej, niż wg poprzedniej ustawy o odpadach (z 2001 r.), która w definicji “posiadacza” wyłączała transportującego odpady.
  Wygląda na to, że jeżeli jesteś “sprzedawcą odpadów” będącym “posiadaczem odpadów”, ale ich nie zbierasz/magazynujesz, lecz tylko sam transportujesz od dostawcy do odbiorcy, to:
  – nie prowadzisz karty ewidencji odpadów (KEO), gdyż w objaśnieniu nr 1 we wzorze KEO jest wyłączenie “sprzedawcy odpadów”;
  – możesz przewozić odpady z jedną KPO (karta przekazania odpadów): przekazujący (dostawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (odbiorca).
  Widzę jednak w tym przypadku możliwość zamiast 1 KPO zastosowania 2 KPO:
  a) przekazujący (dostawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (sprzedawca),
  b) przekazujący (sprzedawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (odbiorca).
  Trudno przewidzieć, czy będzie to możliwe od 2020 roku, gdy ewidencja odpadów będzie prowadzona elektronicznie w BDO.

  Bardzo proszę o podzielenie się wiedzą w komentarzach, jeżeli ktoś ma ten temat już praktycznie przerobiony.

 33. Avatar
  33 Joanna napisał(a) 10:33, 02.01.2019:

  Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. :-)
  Mam pytanie. Prowadzę firmę zajmującą się zbieraniem odpadów (skup złomu) posiadam wpis do rejestru bdo na transport i zbieranie. Czasami moimi kontrahentami są firmy, które podczas swojej działalności wytwarzają odpady które nam sprzedają np. producent okien aluminiowych oddaje skrawki aluminium, mechanik samochodowy jakieś części karoserii itp. Wystawiają przy tym fakturę Vat ale niestety nie posiadają wpisu do bdo. Czy w związku z tym nie mogę już od nich kupować odpadów ? Czy te firmy muszą mieć wpis do bdo? i muszą wystawiać karty przekazania odpadów? Pozdrawiam

 34. Joanna Wilczyńska
  34 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:19, 02.01.2019:

  Joanna (33), dziękuję i również życzę pomyślnego Nowego Roku!
  Uważam, że można przyjmować odpady od podmiotu niewpisanego do rejestru BDO, ale nie można przekazywać (poza pewnymi wyjątkami) podmiotowi niewpisanemu do rejestru BDO.
  Kartę przekazania odpadów (KEO) powinni wystawić przekazując odpady do skupu złomu i wg mnie to jest ich problem, że nie wpiszą tam swojego numeru BDO.
  15 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie z nowymi wzorami, i tam w dziale XII jest już wzór dla przypadku, gdy dla wytwarzanych odpadów wymagana jest ewidencja, ale nie jest wymagane pozwolenie na ich wytwarzanie. Będą więc mogli się już wpisać do BDO.

 35. Avatar
  35 Joanna napisał(a) 16:00, 02.01.2019:

  Pani Joanno bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tak szybkiej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie

 36. Avatar
  36 Kamil napisał(a) 08:14, 22.01.2019:

  Witam Pani Joanno.
  Pracuję w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta w mojej miejscowości. Na koniec każdego roku oddajemy do utylizacji sprzęt elektroniczny (najczęściej komputery które zostały wymienione na nowe) oraz tonery zużyte w ciągu całego roku. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w BDO ?

 37. Avatar
  37 Piotr napisał(a) 12:34, 22.01.2019:

  Witam Pani Joanno.
  Proszę o pomoc w interpretacji przepisów. Jako zwykła firma zamierzamy kupić maszyny, które następnie potniemy w celu sprzedaży ich do punktu złomu. Czy musimy posiadać jakieś zezwolenia/koncesje, czy musimy się gdzieś rejestrować.?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 38. Joanna Wilczyńska
  38 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:57, 27.01.2019:

  Kamil (36), w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO) wymagany jest wpis do rejestru BDO w dziale XII, gdy podmiot (tu miasto) nie jest wpisany z innego tytułu.
  Dla odpadów komunalnych nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów, ale trzeba mieć na uwadze definicję (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach), że przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 39. Joanna Wilczyńska
  39 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:27, 27.01.2019:

  Piotr (37), jeżeli maszyny są odpadami, to ich cięcie kwalifikuje się do przetwarzania odpadów (proces odzysku R12). Przy czym nie ma tu znaczenia, kto komu płaci za maszyny i pocięty złom.
  W związku z przetwarzaniem odpadów wymagane jest:
  – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia albo raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko);
  – uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  – ustanowienie zabezpieczenia roszczeń,
  – prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (od 22.02.2019 r.).
  Po uzyskaniu zezwolenia marszałek województwa z urzędu wpisze do rejestru BDO w dziale XI.
  Wymagane będzie prowadzenie ewidencji przyjmowanych, przetwarzanych i wytwarzanych odpadów, a także roczne sprawozdanie do marszałka województwa o tych odpadach, co od 2020 roku ma być wyłącznie poprzez BDO.
  Gdyby te maszyny kwalifikowały się do zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, to byłyby dodatkowe wymagania jak dla zakładu przetwarzania takiego sprzętu.

 40. Avatar
  40 Kamil napisał(a) 12:03, 31.01.2019:

  Pani Joanno (38) w tym problem że we wniosku na stronie bdo.mos.gov.pl nie ma już działu XII. Czy ten obowiązek został już wycofany ? Nasza działalność nie pasuje do żadnego innego działu z wniosku

  Pozdrawiam

 41. Joanna Wilczyńska
  41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:03, 31.01.2019:

  Kamil (40), cierpliwości :), w BDO mają jeszcze stare wzory z 2017 r.
  Obowiązek wpisu do działu XII tych wytwórców odpadów, którzy nie mają pozwolenia, nadal jest i wynika z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach.
  Projekt zmian przewiduje, że tacy będą musieli podać tylko miejsce wytwarzania odpadów, a więc bez podawania kodów odpadów, tak jak to jest w obowiązującym od 15 stycznia nowym wzorze rejestru.
  Tak więc może i dobrze, że BDO wstrzymuje się z nowymi wzorami …

 42. Avatar
  42 Michał napisał(a) 21:12, 06.02.2019:

  Pani Joanno – moja społka zajmuje sie konsultingiem w ramach ostatnio prowadzonych projektów związanych z ochrona środowiska pojawiło sie zlecenie w pośrednictwie (skojarzeniu) podmiotów ktore z jednej strony sa posiadaczami odpadu 19.12.12 i instytucji przetwarzajacej dalej ten odpad – prosze o informacje czy tego typu operacja wymaga pozwolenia-wpisu mojej spolki do BDO ? Wyjaśniam ze cala transakcja ze względu na bezpieczeństwo finansowe jest przeprowadzana wlasnie przez moja spolke,
  pozdrawiam

 43. Joanna Wilczyńska
  43 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:39, 09.02.2019:

  Michał (42), jeżeli firma w tej działalności nie będziecie obejmować odpadów fizycznie w posiadanie, to nie będziecie mieć wpisu z urzędu do rejestru BDO ze względu na brak konieczności posiadania zezwolenia na ich zbieranie. Dlatego firma powinna być wpisana do rejestru BDO na wniosek (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o odpadach) jako sprzedawca odpadów albo jako pośrednik w obrocie odpadami (nie umiem doradzić jako kto).
  Jednak odpady o kodzie 19 12 12 nie są niebezpieczne, więc nie jest wymagane prowadzenie dla nich karty ewidencji odpadów niebezpiecznych przez sprzedawcę odpadów i pośrednika w obrocie odpadami niebędących posiadaczami odpadów. Mam więc wątpliwości, po co jest ten ustawowy obowiązek wpisu do rejestru BDO w takim przypadku.

  Trzeba pamiętać, że jeżeli te odpady są przeznaczone do składowania i są pozostałością z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałością z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych, to nie mogą być przetwarzane (składowane) poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone (art. 20 ust. 72 pkt 2 ustawy o odpadach).

 44. Avatar
  44 Justyna napisał(a) 18:16, 24.02.2019:

  Dzień dobry. Pracuje w instytucji publicznej, która nie ma numeru BDO. Sklep w którym zaopatruje się w świetlówki i płacę opłatę recyklingową odmówił przyjęcia starych świetlówek ponieważ żąda numeru BDO. Czy sklep ma racje? Na jakiej podstawie powinnam posiadać numer BDO. Proszę o pomoc.

 45. Joanna Wilczyńska
  45 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:38, 24.02.2019:

  Justyna (44), zużyte świetlówki niepowstające w gospodarstwach domowych nie zalicza się do odpadów komunalnych, a więc wymagają prowadzenia ewidencji (art. 66 ustawy o odpadach), a tym samym wytwórca odpadów powinien być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach).
  Jednak brak numeru BDO moim zdaniem nie jest powodem, dla którego sklep może odmówić przyjęcia zużytych świetlówek.
  Według art. 41 ustawy sprzedawcy “mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt”. Poza tym wg art. 37 ustawy sklep “obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany”, przy czym wg definicji art. 4 pkt 14 ustawy przez sprzęt przeznaczonym dla gospodarstw domowych rozumie się “sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe”.

 46. Avatar
  46 Justyna napisał(a) 20:06, 25.02.2019:

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dopiero stawiam pierwsze kroki w temacie odpadów i wiele się uczę z Pani bloga.

 47. Avatar
  47 Janina napisał(a) 17:28, 04.03.2019:

  Witam, prowadzę salon fryzjerski, mam odpady kod: 15 01 10*. Czy ktoś wie, które pola muszę wypełnić we wniosku rejestracyjnym BDO?
  bardzo proszę o pomoc..

 48. Avatar
  48 Marek napisał(a) 19:20, 04.03.2019:

  Witam. A jakie są kary przewidziane dla firmy sprzedającej odpady pośrednikowi który nie posiada wpisu do BDO?

 49. Joanna Wilczyńska
  49 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:17, 05.03.2019:

  Janina (47), wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, który nie ma (bo nie musi mieć) pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, powinien zarejestrować się w dziale XII rejestru BDO. W BDO są jeszcze stare wzory. Obecnie obowiązują wzory z rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r., ale jest już projekt jego zmiany.
  Numer rejestrowy w BDO konieczny będzie od 2020 r., gdyż wówczas prowadzenie ewidencji (KEO, KPO) będzie trzeba prowadzić elektronicznie w BDO. Dlatego trzeba mieć indywidualne konto w BDO i marszałek województwa powinien zawiadomić o aktywacji tego konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

 50. Joanna Wilczyńska
  50 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:40, 05.03.2019:

  Marek (48), wg art. 175 ustawy o odpadach:
  Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
  podlega karze aresztu albo grzywny
  .

  Natomiast wg art. art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach:
  2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
  1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
  2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
  chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

  Z tym że wg art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach:
  Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
  5) z zakresu niniejszej ustawy:
  a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujących odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2

  Z powyższego wynika, że kara aresztu albo grzywny grozi firmie przekazującej (sprzedającej) odpady pośrednikowi, który nie jest wpisany do rejestru BDO na wniosek w dziale IX i nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów (nie jest więc wpisany z urzędu do BDO w dziale XI).

 51. Avatar
  51 Anna napisał(a) 15:40, 07.03.2019:

  Witam. Prośba o informację. Firma została wpisana z urzędu do BDO dział XI. Posiadamy decyzje zezwalające na zbieranie, wytwarzanie i transport. W BDO “Mój wpis” załączona jest tylko decyzja na zbieranie, czy w związku z tym należy złożyć wniosek aktualizacyjny i dopisać pozostałe decyzje?
  Jak należy postąpić w sytuacji gdyby firma miała wykonać usługę w której przekazany zostanie jej odpad do transportu oraz przejęcia odpadu, czyli teoretycznie stanie się posiadaczem odpadu, ale w rzeczywistości nie będzie zbierać ani magazynować tego odpadu tylko wykona transport od dostawcy do odbiorcy? czy to należy ewidencjonować na KEO? Czy taka usługa wymaga aktualizacji BDO, jesli firma posiada zezwolenie jedynie na transport tego konkretnego odpadu?

 52. Joanna Wilczyńska
  52 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:57, 07.03.2019:

  Ania (51), od 24.07.2018 r. nie ma już zezwoleń na transport odpadów (stare straciły ważność – patrz art. 233 ustawy o odpadach)! Teraz na wykonywanie działalności w zakresie transportu konieczny jest wpis do BDO w dziale VII.
  Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie ma wpisu z urzędu w dziale XI w zakresie wytwarzania – może już straciła ważność, albo wygasła z mocy ustawy (patrz art. 231 ustawy o odpadach).
  Aktualizację w dziale XI moim zdaniem może dokonać wyłącznie marszałek województwa, więc można się dopytać w tej sprawie.
  Wg art. 71 pkt 2 ustawy o odpadach, wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów nie musi dla transportowanych odpadów zakładać KEO (karta ewidencji odpadów), ale musi podpisać KPO (karty przekazania odpadów) wystawione przez przekazującego odpady i 1 egzemplarz zachowuje dla siebie.

 53. Avatar
  53 Tomek napisał(a) 17:00, 07.03.2019:

  Witam pani Joanno
  Takiego pytania chyba jeszcze nie było? Jak wygląda sytuacja jednoosobowej firmy A, której rola w odpadach ogranicza się jedynie do tego, że pozyskuje klienta budowlanego X, który posiada z budowy np. gruz pod kodem 170101 i kieruje go do firmy Y, która zajmuje się transportem i zbieraniem odpadów (ma wszystkie pozwolenia w tym zakresie). Firma odbierająca odpady Y wystawia fakturę i Karty Przekazania Odpadu firmie budowlanej X. Całe rozliczenie w zakresie odpadów odbywa się między tymi dwoma firmami Y i X. Rola firmy A polega na kalkulowaniu rentowności zleceń, szukania najlepszych cen kontenerów i samochodów, układania planu pracy dla kierowcy wożącego odpady, odbierania telefonów od firmy budowlanej X, która ma gruz i telefonowania do firmy wywozowej Y, aby zabrała gruz z budowy w kontenerze etc. Pytanie brzmi czy jednoosobowa firma A musi posiadać wpis do BDO w którymkolwiek dziale np. IX Pośrednik w obrocie odpadów?

 54. Avatar
  54 Tomek napisał(a) 13:17, 12.03.2019:

  Pani Joanno czy pytanie z dnia 07.03.2019 r. doszło do pani?

 55. Joanna Wilczyńska
  55 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:55, 17.03.2019:

  Tomek (53, 54), tak, prowadzący firmę A nieobejmujący odpadów fizycznie musi mieć wpis na wniosek w rejestrze BDO w dziale IX jako “pośrednik w obrocie”.
  Obowiązek ten wynika z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o odpadach, w którym jest jednak zastrzeżenie, że nie dotyczy to “pośrednika w obrocie odpadami” podlegającego wpisowi z urzędu w dziale XI rejestru BDO lub wpisowi na wniosek w dziale II i IV rejestru BDO.

 56. Avatar
  56 Łukasz napisał(a) 22:17, 24.03.2019:

  Powiedzcie mi bo nie rozumiem.
  Które działy muszę wypełnić jesli jade do klienta kupuje złom od niego na siebie następnie zawożę w tym samym dniu odbiorcy któremu wystawiam fakturę za ten złom.
  Nie magazynuję!
  Prócz wpisu do BDO muszę coś jeszcze zrobić?

 57. Joanna Wilczyńska
  57 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:07, 01.04.2019:

  Łukasz (56), moim zdaniem musisz mieć wpis na wniosek w rejestrze BDO w dziale VII – “Transportujący odpady” oraz w dziale VIII – “Sprzedawca odpadów”, bo nie będziesz wpisany z urzędu w dziale XI, gdyż nie musisz mieć zezwolenia na zbieranie złomu, bo nie będziesz go gromadzić.

 58. Avatar
  58 Kamil napisał(a) 09:10, 08.04.2019:

  Witam
  Mam pytanie rowniez zamierzam prowadzic obwozny skup zlomu ? Czy wpis do bdo jako sprzedawcy i transportujacego wystarczy?
  Czy bede zmuszony wystawiac kpo?

 59. Joanna Wilczyńska
  59 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:23, 08.04.2019:

  Kamil (58), na transport odpadów musisz mieć wpis na wniosek do rejestru BDO “Dział VII Transportujący odpady”. Jeżeli skupywanego złomu nie będziesz magazynować (zbierać), tylko zawieziesz do skupu złomu, to nie musisz mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, ale musisz mieć wpis na wniosek do rejestru BDO “Dział VIII Sprzedawca odpadów”.
  Przy przekazywaniu odpadów do skupu złomu moim zdaniem musisz wystawić KPO, wpisując siebie jako posiadacza odpadów, który przekazuje odpady. Możesz obecnie robić miesięczną zbiorczą KPO, bo od 2020 r. już będzie wystawianie KPO przez BDO i nie będzie zbiorczych.
  Ponadto art. 102 ustawy o odpadach nakłada dodatkowe obowiązki (ale nie wiem, jak w tym przypadku poradzić sobie z wymaganiami RODO dotyczącymi danych wrażliwych):
  Art. 102. 1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.
  2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  1) określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia;
  2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.
  3. Osoba przekazująca odpady metali jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w celu potwierdzenia jej tożsamości.
  4. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
  5. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.
  6. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.
  7. Przepisy ust. 1–6 nie dotyczą metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych.

 60. Avatar
  60 Tomek napisał(a) 11:14, 17.04.2019:

  Pani Joanno prowadzę firmę doradczą w domu i jestem wpisany do BDO m.in. w dziale 9 i 12. Mam pytanie czy zużyty sprzęt elektroniczny oddaje tylko ten, który został zakupiony na fakturę na firmę czy też wszystko co zostało w domu wytworzone? Chodzi mi o urządzenia, które zostały zakupione przed założeniem firmy lub po założeniu ale nie na fakturę.

 61. Avatar
  61 Wioletta napisał(a) 16:21, 08.05.2019:

  Pani Joanno, prowadzę zakład produkujący profile i narożniki budowlane (mikroprzedsiębiorstwo) w procesie produkcji powstaje złom stalowy , który odbierany jest przez firmę zajmującą się skupem złomu, jest to ok 25 ton rocznie. Jaki dział w formularzu BDO muszę wypełnić?Czy muszę uiścić opłatę rejestrową (będzie to wpis do rejestru po raz pierwszy) Czy jeżeli materiał do produkcji który nabywam jest zabezpieczony folią i elementami z drewna też muszę to zgłaszać?Czy muszę mieć zawartą umowę z firmą odbierającą złom?

 62. Joanna Wilczyńska
  62 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:46, 12.05.2019:

  Tomek (60), zużyty sprzęt elektroniczny:
  – z działalności firmy trzeba przekazać na podstawie KPO (karta przekazania odpadów);
  – z gospodarstwa domowego trzeba przekazać do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) lub do zbierającego taki sprzęt albo do sklepu

 63. Joanna Wilczyńska
  63 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:07, 12.05.2019:

  Wioletta (61), nie musisz mieć umowy z firmą, której przekazujesz złom i inne odpady produkcyjne na podstawie KPO.
  Jeżeli w związku z eksploatacją instalacji produkcyjnej nie są wytwarzane odpady niebezpieczne > 1 Mg/rok lub inne niż niebezpieczne > 5000 Mg/rok, to nie musisz mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a więc nie będziesz wpisana z urzędu w rejestrze BDO w dziale XI, więc musisz wpisać się do działu XII (bez opłaty rejestrowej).
  Jeżeli jednak sprowadzasz z zagranicy produkty w opakowaniach lub same opakowania, lub wprowadzasz na rynek krajowy produkty w opakowaniach (np. na paletach, zafoliowanych, z przekładkami, naklejkami itp.), to dodatkowo musisz być wpisana w rejestrze BDO w dziale VI (z opłatą rejestrową), ale też musisz spełniać liczne obowiązki z tym związane wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 64. Avatar
  64 Wioletta napisał(a) 09:21, 13.05.2019:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, czy mogłabym liczyć na informacje , jakie obowiązki wynikające z ustawy z dn.13 czerwca 2013r dokładnie mnie dotyczą .( kupuję i sprzedaję swoje produkty na paletach drewnianych, są one zafoliowane, spięte taśmą stalową, z naklejkami i drewnianymi przekładkami )Nie jest tego dużo bo prowadzę mały zakład.

 65. Joanna Wilczyńska
  65 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:47, 13.05.2019:

  Wioletta (64), to jest obowiązek m.in. osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu w stosunku do opakowań wprowadzonych z produktami, albo wniesienia odpowiedniej opłaty produktowej, a także wymagana jest odpowiednia sprawozdawczość do marszałka województwa – jedynie dla rocznej łącznej ilości opakowań do 1 tony są pewne zwolnienia – ale to wszystko określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz akty wykonawcze do niej, a także ustawa o odpadach i m.in. rozporządzenie do niej (sprawozdanie za 2018)

 66. Avatar
  66 Magda napisał(a) 11:18, 15.05.2019:

  Witam,
  Jeśli wykonuję prace na zlecenie innej firmy i w zakresie realizacji umowy jest, miedzy innymi przekazanie materiałów z demontażu (w tym kable energetyczne), czyli zdemontowany kabel sprzedaję do punktu skupu złomu, czy w takim przypadku również muszę posiadać wpis do do BDO?

 67. Joanna Wilczyńska
  67 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:16, 19.05.2019:

  Magda (66), nie bardzo rozumiem, kto według umowy jest wytwórcą odpadów z demontażu? Jeżeli w umowie jest zastrzeżenie, że zlecający usługę demontażu jest wytwórcą odpadów, to musisz być wpisana w rejestrze BDO w dziale VII jako transportujący odpady, jeżeli je zawozisz do skupu złomu na jego zlecenie, a na KPO jesteś wpisana jako transportujący.

 68. Avatar
  68 Patrycja napisał(a) 12:50, 21.05.2019:

  Pracuję w firmie w której ściągamy towar w opakowaniu foliowym lub kartonikach. Towar w tej samej formie sprzedajemy dalej klientom w kraju bądź za granicą
  które działy nas dotyczą ?

  Jeżeli towar ściągam od kilku producentów to mam podać jednego czy uwzględnić wszystkich ?

  Dziękuję
  Patrycja

 69. Joanna Wilczyńska
  69 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:32, 25.05.2019:

  Patrycja (68), jeżeli firma sprowadzany z zagranicy towar sprzedaje w kraju, to firma jest “wprowadzającym produkty w opakowaniach”, a więc musi mieć wpis w rejestrze BDO w dziale VI tabela 4.
  Ponadto wymagany jest wpis odpowiednio w innych działach, jeżeli produktami tymi
  jest sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie lub akumulatory, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe (inne niż plastyczne) lub płyny hydrauliczne hamulcowe.
  Sam wpis do rejestru BDO to nie wszystko, bo wymagane jest spełnienie wymagań poszczególnych ustaw dotyczących osiągania określonych poziomów odzysku/recyklingu, wnoszenia opłaty produktowej, sprawozdań, kampanii edukacyjnych …
  Zobacz np.: Rejestr w BDO na wniosek

 70. Avatar
  70 Nina napisał(a) 07:58, 28.05.2019:

  Dzień dobry, podczas aktualizacji wpisu do BDO wpiałam działalność polegająca m.in. na Pośrednictwie w obrocie odpadami (odbiorcy naszych wyrobów często chcą pomocy w legalnym pozbyciu się wyrobów po okresie używalności). Rozumiem, że naszym obowiązkiem jest posiadanie karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (odpad z kodem z gwiazdką)…moje pytanie jest następujące: jakie dokumenty ma mieć przekazujący odpady (czy jedną kopię naszej karty ewidencji czy Kartę przekazania odpadu?). Będę wdzięczna za odpowiedź .

 71. Avatar
  71 Kamil napisał(a) 12:12, 06.06.2019:

  Dzień dobry.

  Sytuacja:
  Firma XYZ jest firmą remontowo-budowlaną (posiada wpis do BDO jako wytwórca odpadu i transportujący odpady). Podczas wykonywania usług wytwarza odpad na terenie budowy w postaci złomu, gruzu, gleby z kamieniami, destruktu asfaltowego.
  Pytanie:
  Czy wytwórca odpadu, który staje się posiadaczem tego odpadu, może sprzedać wytworzony odpad (np. w celu odzyskania jakiejś drobnej części poniesionych kosztów remontu) po złożeniu wniosku aktualizującego i uzyskaniu wpisu do BDO jako “sprzedawca odpadu”?

 72. Joanna Wilczyńska
  72 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:20, 06.06.2019:

  Kamil (71), wytwórca odpadów może je sprzedać, ale nie musi się wpisywać do rejestru BDO jako “sprzedawca odpadów”, bo wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy o odpadach:
  “27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie”

 73. Avatar
  73 Kamil napisał(a) 08:48, 07.06.2019:

  Dziękuję za odpowiedź, Pani Joanno.

  Czyli jeśli dobrze rozumiem – “nabycie odpadu” to nie musi być jego zakup, ale może być to również jego wytworzenie, tak?

  A w przepadku gdyby firma obejmowała odpad w fizyczne posiadanie czy oznaczałoby to konieczność uzyskania zgody na tymczasowe magazynowanie odpadu (np na terenie bazy firmy)?
  Czyli innymi słowy czy konieczne byłoby uzyskanie wpisu do BDO jako zbierający odpad? Oraz dodatkowo wpisu jako sprzedający by móc go sprzedać w późniejszym terminie?

 74. Joanna Wilczyńska
  74 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:10, 09.06.2019:

  Kamil (73), to nie tak. “Nabywanie” nie jest “wytwarzaniem” odpadów. Wytwórca odpadów jest jego posiadaczem, ale nie jest “sprzedawcą odpadów” nawet wtedy, gdy go sprzedaje.
  Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwolniony jest wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach).
  Jeżeli wytworzone odpady np. w czasie prac drogowych (destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni drogi, złom, nadmiar ziemi) zostaną przewiezione na teren bazy transportowej i tam tymczasowo magazynowane przez tego wytwórcę odpadów, to na terenie bazy transportowej prowadzone będzie zbieranie odpadów, na co wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie tych odpadów. Po uzyskaniu tego zezwolenia marszałek z urzędu wpisze do rejestru BDO w dziale XI jako zbierającego odpady.
  Tak samo wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, gdy magazynowane są odpady przekazane przez innego posiadacza odpadów i nie ma przy tym znaczenia, czy odpady są sprzedawane i kto komu za nie płaci.

 75. Avatar
  75 Kamil napisał(a) 06:53, 10.06.2019:

  Dziękuję Pani za wyczerpującą odpowiedź.

 76. Avatar
  76 Mariia napisał(a) 17:55, 13.06.2019:

  Dzień dobry!
  Mamy spółkę, zajmującą się sprzedażą folii polietylenowej. Importujemy folię z Ukrainy i sprzedajemy na terenie Polski. Teraz chcemy kupować odpady w Polsce i eksportować na Ukrainę. Jakie zezwolenia mam uzyskać i czy mam posiadać wpis do rejestru BDO?

 77. Avatar
  77 Krzysztof napisał(a) 12:17, 19.06.2019:

  posiadam wpis do rejestru BDO, niedawno zrobiłem aktualizację na sprzedawcę i pośrednika. Moje pytanie brzmi:
  czy mogę na placu przyjmować złom od osób fizycznych ( patrz robić przeładunki z samochodu na samochód) i odsprzedawać go do firm posiadających odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów i co z kartami odpadów ?
  uprzedzam ,że nie posiadam stosownych zezwoleń na zbieranie odpadów

 78. Joanna Wilczyńska
  78 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:48, 27.06.2019:

  Mariia (76), oprócz tego, że spółka musi spełniać liczne wymagania ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, to w związku z prowadzoną działalnością powinna być wpisana w rejestrze BDO w dziale VI:
  – tabela 2 – gdy spółka będzie wystawiać dokumenty EDPO/EDPR w przypadku wywozu z kraju odpadów opakowaniowych,
  – tabela 4 – gdy spółka wprowadza do kraju produkty w opakowaniach (np. sprowadzana folia jest pakowana w opakowania transportowe i na paletach),
  – tabela 5 – gdy spółka wprowadza do kraju opakowania (np. sprowadzana folia jest przeznaczona jako opakowania);
  a także w dziale VIII – jako “sprzedawca odpadów” (jeżeli spółka będzie nabywać i następnie zbywać odpady w swoim imieniu, ale nie mam pojęcia, po co ma być ten wpis do rejestru BDO w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne).
  Ponadto w przypadku eksportu odpadów trzeba spełniać wymagania ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a więc w zależności od rodzaju odpadów wymagana jest jedynie procedura informowania (m.in. w przypadku odpadów z listy zielonej do odzysku) tj. przy wywożonych odpadach musi być dokument określony w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006, a dla pozostałych wywożonych z kraju odpadów wymagane jest pisemne zgłoszenie i uzyskanie zgody.

 79. Avatar
  79 ELA napisał(a) 12:35, 10.07.2019:

  Dzień dobry , pracuję w firmie handlującej złomem , która posiada decyzję na zbieranie odpadów oraz jest wpisana w BDO w dziale VII, XI. Proszę o informację czy sprzedając akumulatory firmie , która jest tylko wpisana do BDO do działu VII, VIII, IX ,wystawiamy KPO – ta firma jest transportującym i przejmującym odpad , czy możemy od razu wystawić KPO gdzie nasz odbiorca jest tylko transportującym , o przejmującym jest jego kolejny przejmujący.
  pozdrawiam

 80. Avatar
  80 Artur napisał(a) 13:36, 18.07.2019:

  Witam.
  Jesteśmy firmą produkującą półprodukty z tworzywa sztucznego dla kooperantów.
  Tworzywo sztuczne i odpady przetwarzamy ponownie ewentualnie elementy metalowe złomujemy w odpowiedniej instytucji. Swoje produkty pakujemy w kartony z naszym logo, ale nie pojawiają się one na rynku,ponieważ jak wspomniałem wcześniej jesteśmy podwykonawcą (albo wracają do nas albo zamawiający utylizuje je).
  Czy musimy się rejestrować w BDO?

 81. Joanna Wilczyńska
  81 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:06, 29.07.2019:

  Artur (80), jest teraz nowy zakres strony BDO.
  Pomocna tam jest zakładka “SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO”, gdzie krok po kroku odpowiada się na kolejne pytania.

 82. Avatar
  82 Łukasz napisał(a) 14:44, 30.07.2019:

  Dzień dobry. Czy w przypadku, w którym pośrednictwo polega m.in. na wskazywaniu klientowi (wytwórcy lub posiadaczowi) instalacji, do której klient ma dostarczyć “swoje” odpady surowcowe, Pani zdaniem pośrednik może w zakresie świadczonych usług pośrednictwa rozliczać się z klientem, za odpady przekazywane przez klienta do instalacji wskazanej przez pośrednika? Klientowi nie płaciłaby wówczas za surowce instalacja , ale pośrednik, a z instalacją pośrednik rozliczałby się we własnym zakresie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 83. Avatar
  83 Ewa napisał(a) 07:01, 01.08.2019:

  Witam. Czy małe skupy złomu również muszą mieć wpis do BDO?
  Tu wpisz komentarz…

 84. Avatar
  84 Agnieszka napisał(a) 10:11, 08.08.2019:

  Witam. Firma zajmuje się produkcją palet zarówno na kraj jak i eksport. Rozumiem, że ze względu na produkcję palet musi być firma bezwzględnie wpisana do BDO.
  Przy produkcji palet powstają odpady z drewna sprzedawane jako biomasa (trociny( jak również zrzyny – czy tym objętej jest również BDO?

 85. Avatar
  85 Lukas napisał(a) 11:02, 08.08.2019:

  Dzień dobry, czy zagraniczna firma handlowa zajmująca się tylko skupem i sprzedażą złomu (również posiada PL NIP – działa na PL rynku) wystaczy jej tylko podać wniosek do Rejestru BDO i wpisaś się do Działu VIII Sprzedawca odpadów” ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 86. Avatar
  86 Barbara napisał(a) 13:25, 08.08.2019:

  OPS jako jednostka budżetowa sprzedaje powstały podczas likwidacji składników majątku złom. Czy należałoby wnioskować o nadanie nr rejestrowego? Który dział we wniosku dotyczy zaistniałej sytuacji?

 87. Avatar
  87 Karolina napisał(a) 10:16, 04.09.2019:

  Dzień Dobry! Co w przypadku nowej firmy (skup złomu-zbieranie i transport), która czeka na rozpatrzenie KIP? Należy czekać do decyzji, czy wcześniej złożyć wniosek do BDO? Dziękuję z góry i pozdrawiam.

 88. Avatar
  88 Judyta napisał(a) 07:29, 05.09.2019:

  Witam, mam pytanie odnośnie pośrednika i sprzedawcy.
  Biorąc pod uwagę art 3 ust. 1 pkt. 19, 20 i 27 (definicje posiadacza, pośrednika oraz sprzedawcy) i odnosząc je np do art 27 pkt. 7 – Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów. Pytanie brzmi kiedy sprzedawca lub/i pośrednik stają się posiadaczami odpadu i czy kiedykolwiek stają się ich posiadaczami?? I co dokładnie należy rozumieć poprzez użyte w ustawie słowo „posiadać”?

 89. Avatar
  89 Marian napisał(a) 17:32, 05.09.2019:

  Witam serdecznie, jestem pod wrażeniem wiedzy. Pani Joanno jak widzi pani możliwość zakupu w PL przez niemiecką firmę bez magazynowania i sprzedaży z powrotem w PL odpadów sklasyfikowanych jako 04 02 99 ? Czy niemiecka firma musi ubiegać się o pozwolenia? Czy rejestr jest wewnątrzwspólnotowy? Mam świadomość skomplikowanie zagadnienia, dlatego dziękuję i pozdrawiam

 90. Joanna Wilczyńska
  90 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:29, 08.09.2019:

  Łukasz (82), taki pośrednik w gospodarowaniu odpadami, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, ale wskazuje klientowi instalację, do której ma on dostarczyć swoje odpady, wg przepisów ustawy o odpadach:
  – nie musi mieć zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów (bo nie prowadzi takiej działalności),
  – nie musi być wpisany do rejestru BDO w dzaile VII – Transportujący odpady (bo nie prowadzi takiej działalności),
  – musi być wpisany w rejestrze BDO w dziale IX – Pośrednik w obrocie odpadami,
  – musi prowadzić ewidencję odpadów, ale tylko kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych.
  Natomiast kto komu płaci za odpady nie ma znaczenia w świetle przepisów ustawy o odpadach, w której jest jedynie mowa o nabywaniu i zbywaniu odpadów, a nie o kupnie i sprzedaży.
  Jeżeli jednak odpady nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu,to zgodnie z definicją z ustawy o odpadach nie będzie to “pośrednik” lecz sprzedawca (rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie). W takim przypadku w rejstrze BDO należy dokonać wpisu na wniosek do działu VIII – Sprzedawca odpadów

 91. Avatar
  91 Barbara napisał(a) 10:07, 13.09.2019:

  witam, prowadzę sklep detaliczny wielobranżowy. Kupujemy towar z hurtowni w opakowaniach tekturowych zbiorczych i z tego tytułu we wniosku rejestracyjnym BDO wypełniam dział XII. Mam też półkę z bateriami. Czy w związku z tym muszę wypełnić dział V tabela 3. Podmiot pośredniczący? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 92. Avatar
  92 Piotr napisał(a) 07:38, 19.09.2019:

  Witam, pracuje w wytwórni betonów. W jakich działach powinniśmy być zarejestrowani jeśli: wytwarzamy śmieci komunalne, zużyte tonery, zużyte baterie powstałe ze zwykłego użytkowania w firmie.
  Czy odpady betonowe jeśli byłyby takie tez się kwalifikują do rejestracji?

 93. Avatar
  93 Jacek napisał(a) 07:47, 19.09.2019:

  Stacja paliw sprzedaje podstawowe oleje do samochodów, małe baterie “paluszki”, pakuje jedzenie na wynos w tacki papierowe, itp, sprzedaje kawę w kubkach papierowych, sprzedaje torebki plastikowe na produkty, wytwarza śmieci komunalne. Czy sztućce plastikowe podawane przy jedzeniu na wynos kwalifikuja się? Czy stacja paliw kwalifikuje się do rejestracji?

 94. Avatar
  94 Anna napisał(a) 13:25, 23.09.2019:

  Czy przedsiębiorca prowadzący sklep wielobranżowy i pakujący klientom towar (warzywa, owoce, mięso itp.) w grube torby foliowe musi zarejestrować się w BDO? Jeśli tak, który dział, tabela we wniosku będą go dotyczyć?

 95. Avatar
  95 Żaneta napisał(a) 12:16, 27.09.2019:

  Czy oprócz prowadzenia karty przekazania odpadu, muszę prowadzić ewidencję karty przekazania odpadu dla złomu stalowego.

 96. Avatar
  96 Łukasz napisał(a) 11:22, 03.10.2019:

  ad Łukasz (82) – dziękuję za odpowiedź. A mogłaby Pani jeszcze wyjaśnić, jaka jest Pani zdaniem różnica pomiędzy “nabywaniem” i “zbywaniem” a “kupnem” i “sprzedażą”?

 97. Avatar
  97 Basia napisał(a) 11:33, 10.10.2019:

  Witam,
  chciałam zapytać o jedną rzecz. Mam jednoosobową dg i w ramach dg wytwarzam odpady komunalne, które są zwolnione z ewidencji i oprócz tego kilka szt tonerów w skali roku i jakieś zużyte kartony po papierze. Czy wobec tego , że nie muszę posiadać wpisu do BDO jak mogę w świetle przepisów prawa przekazać zużyte tonery skoro nie mam nr BDO i nie robię kart przekazania odpadów?

 98. Avatar
  98 Janusz70 napisał(a) 11:15, 15.10.2019:

  Prowadze skup złomu, posiadam niezbędne zezwolenia i wpis do BDO. Czy mogę kupować odpady metali od podmiotu, który nie posiada zezwoleń ani nie jest wpisany do rejestru BDO?


Skomentuj...