Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO

Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, do którego marszałkowie województw dokonują wpisu na wniosek podmiotu lub z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 UO2, a więc m.in. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na wniosek lub z urzędu z innych powodów. Chodzi o podmioty zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 20 i 27 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

Sprzedawca i pośrednik będący posiadaczem odpadów powinien mieć w zależności od prowadzonej działalności zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Taki  podmiot będzie więc wpisany do rejestru-BDO z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 234 ust. 4 UO2), ale po wpisie nadal musi posiadać aktualne zezwolenie.

Natomiast sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, a więc sprzedawca i pośrednik niebędący posiadaczem odpadów przed uruchomieniem rejestru-BDO nie musiał i nadal nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie będzie więc wpisany z urzędu do rejestru-BDO z tytułu „zezwolenia”.

(uzupełnienie) Tak samo nie będzie wpisany z urzędu do rejestru-BDO z tytułu „zezwolenia” sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, który nie musi mieć zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, choć obejmuje odpady fizycznie w posiadanie, a więc jest posiadaczem odpadów.

Taki podmiot niewpisany do BDO musi złożyć wniosek o wpis do rejestru-BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru-BDO tj. do 24.07.2018 r. (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c w związku z art. 234 ust. 2 UO2).

Jeżeli jednak z innego tytułu jest już w rejestrze-BDO, to powinien złożyć wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami”. Gdy w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, a od daty utworzenia BDO przewidziane są sankcje:

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
3a) (dodany 23.09.2021 r.) zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 ust. 2;
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Uwaga. Przekazując odpady do dalszego gospodarowania trzeba pamiętać, że wg art. 27 ust. 7 UO2:

7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

(uchylony 23.09.2021 r.) Ponadto w art. 175 UO2 przewidziane są kary dla przekazującego odpady:

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
podlega karze aresztu albo grzywny.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), jest projekt nowego rozporządzenia

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (01.05.2018)
Nowości | 295 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 295

“Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO”
 1. 1 Liliana napisał(a) 20:44, 13.05.2018:

  Firma w której pracuję posiada decyzję – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W wyniku prowadzonej działalności (obróbka metalu) powstają odpady złomu np. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03. Przedmiotowy odpad sprzedajemy firmie, posiadającej stosowne decyzje, zajmującej się skupem złomu. Dodatkowo sprzedajemy powstające w wyniku naszej działalności odpady z drewna (15 01 03). Czy w związku z powyższym powinniśmy mieć dodatkowo decyzję na zbieranie odpadów ?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:27, 14.05.2018:

  Liliana, z obowiązku uzyskania zezwolenia zwalnia się wg art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach:
  „10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”

 3. 3 SYLWIA napisał(a) 14:01, 14.05.2018:

  Czy skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów musi we wniosku o wpis do rejestru BDO wypełniać dział VIII i IX?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, 14.05.2018:

  Sylwia, prowadzący skup złomu posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu, a więc nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO.
  Tylko sprzedawca odpadów, który nie przyjmuje odpadów w posiadanie, musi wpisać się do rejestru BDO na wniosek i wypełnić dział VIII.

 5. 5 Janina napisał(a) 12:36, 04.07.2018:

  Chętnie czytam Pani wyjaśnienia są zawsze rzetelne…Mam taką wątpliwość, czy dla bycia pośrednikiem lub sprzedawcą (bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie) wystarczy mój wpis w formularzu BDO (wniosek aktualizacyjny) wskazujacy kody odpadów, dla których potencjalnie możemy być sprzedawcą (często odbiorcy naszych produktów zwracają się do nas o pomoc w rozwiązaniu „problemu” odpadu, którym staje się po okresie przydatności nasz wyrób) reasumując czy wystarczy teraz wpisać te kody do wniosku?, nie trzeba składać osobnych wniosków na pełnienie roli sprzedawcy czy pośrednika jak w przypadku wytwarzania np.?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, 07.07.2018:

  Janina, jeżeli chcesz być pośrednikiem lub sprzedawcą odpadów bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie, a masz już numer rejestrowy w BDO, to teraz składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami” podając tylko kod i rodzaj odpadów, które będą przedmiotem tej działalności.
  Taka działalność nie wymaga uzyskania żadnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, a jedynie wymaga prowadzenia karty ewidencji odpadów niebezpiecznych wg załącznika nr 3 – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973.

 7. 7 Kinga napisał(a) 12:50, 10.07.2018:

  Witam, prowadzimy działalność usługowo-produkcyjną w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych, w wyniku której powstają odpady w postaci wiórów metalowych itp., które systematycznie odprzedawane są firmie skupującej złom, czy w związku z tym w formularzu Zgłoszeniowym zgłaszamy się w dziale VIII.?- SPRZEDAWCA ODPADÓW, i czy będąc w posiadaniu decyzji na prowadzenie transportu odpadów musimy także zgłosić się w dziale VII.?

 8. 8 Kam napisał(a) 23:56, 12.07.2018:

  Witam. Jak to sie fizycznie ma do autohandlu. Sprowadzam auta cale sprawne technicznie wiec w świetle prawa nie jest to odpad. Ustawa mowi dokladnie o odpadach. Czy cale sprawne auto jest odpadem ? Jesli nie dlaczego musze ( o ile musze ) skaldac wniosek o numer bdo.
  Pozdrawiam

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:53, 15.07.2018:

  Kinga, tylko transportujący wytworzone przez siebie odpady nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów, a obecnie nie podlega wpisowi do rejestru BDO. Jeżeli więc transportujecie inne odpady, to musicie mieć wpis w rejestrze BDO w dziale VII i musicie umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z usługą transportu.
  Natomiast w przypadku wytwarzanych odpadów w wyniku działalności usługowo-produkcyjnej i sprzedaży ich firmie skupującej złom nie zaznaczacie działu VIII, bo on dotyczy sprzedawcy odpadów rozumieniu definicji ustawy o odpadach – rozumie się przez to „podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie”.
  Natomiast jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:06, 15.07.2018:

  Kam, w przypadku sprowadzania aut, które nie są odpadami, to wg art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach musisz wpisać się do rejestru BDO w zakresie (patrz wyjaśnienia MŚ):
  – tabeli 1 działu III jako „wprowadzający pojazdy”, a ponadto w związku z wprowadzaniem na rynek opon, olejów, akumulatorów i baterii wraz z tymi pojazdami dodatkowo:
  – tabeli 1 działu II jako „przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty” oraz
  – tabeli 1 działu V jako „wprowadzający baterie lub akumulatory”.

 11. 11 Barbara napisał(a) 16:01, 11.09.2018:

  Jesteśmy firmą handlową sprzedającą klientom opakowania w które pakują swoje produkty i odprowadzają do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową. Towar kupowany jest tylko w kraju. Czy musimy mieć wpis do BDO?

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, 11.09.2018:

  Barbara (11), moim zdaniem nie musicie mieć wpisu do rejestru BDO ze względu na sprzedaż samych opakowań, które kupujecie w kraju.
  Do rejestru BDO na wniosek musi się bowiem wpisać:
  1) (Dział VI tabela 5) wprowadzający opakowania, przez którego rozumie się przedsiębiorcę:
  a) wytwarzającego opakowania,
  b) importującego opakowania,
  c) dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  d) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;
  2) (brak wzoru) eksportujący opakowania.

 13. 13 Barbara napisał(a) 20:31, 13.09.2018:

  Też tak myślałam ale pytałam w firmie, która wypełnia wnioski do BDO i twierdzą, że wpisu trzeba dokonać nawet jak zostają nam zużyte kartony, folia z palet czy tonery. Wszystkie te rzeczy przekazujemy firmom zajmującym się odbiorem odpadów. Nie wiem, czy jest to prawda bo wiadomo, że te firmy zarabiają na wypełnianiu wniosków.

 14. 14 Gosia napisał(a) 15:35, 14.09.2018:

  Witam.
  Prowadzę skup złomu. Tylko złom stalowy i metale kolorowe.
  Wcześniej posiadałam zezwolenie na zbieranie odpadów, a wiec rejestracja BDO była z urzędu – Dział XI
  Odpady przyjmowanie są od mieszkańców i przedsiębiorców i magazynowane na terenie nieruchomości. I dalej przekazywane są większym firmą posiadającym odpowiednie pozwolenia. Zbierane odpady są odpadami innymi niż niebezpieczne.
  Moje pytania , czy muszę jeszcze składać jakiś wpis, wniosek?
  Chcąc transportować metale kolorowy samochodem dostawczym muszę zrobić wpis w dziele VII na Transport odpadów?
  Opakowania z metali (puszki) są objęte jakimś innym działem? Nie są u mnie w żaden sposób przetwarzane.
  Pozdrawiam serdecznie

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:37, 16.09.2018:

  Barbara (13), jeżeli zużyte kartony, folia z palet czy toner są odpadami wytworzonymi w waszej firmie handlowej, a zobowiązani jesteście do prowadzenia ich ewidencji (KEO, KPO), to jeżeli na ich wytwarzanie nie musicie mieć pozwolenia, musicie jako wytwórca odpadów wpisać się do rejestru BDO na wniosek w „Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”.
  Jedynie wytwórca odpadów posiadający pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wpisywany do rejestru BDO z urzędu w „Dział XI Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu”.

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:01, 16.09.2018:

  Gosia (14), zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu) jest nadal potrzebne mimo wpisu (z urzędu) do rejestru BDO w Dziale XI. Jeżeli dane dotyczące tego wpisu są nieaktualne, to trzeba złożyć wniosek aktualizacyjny.
  Natomiast od 24 lipca 2018 r. na transport zebranych odpadów wymagany jest wyłącznie wpis do rejestru BDO na wniosek w „Dział VII Transportujący odpady”, a dotychczasowe zezwolenia na transport z ustawy o odpadach straciły ważność.
  Gdybyś zebrane opakowania (puszki metalowe) wywoziła z kraju, to wówczas wymagany jest wpis do rejestru BDO na wniosek w „Dział VI Opakowania – Tabela 2 Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”.

 17. 17 Gosia napisał(a) 21:24, 16.09.2018:

  Pani Joanno, a czy w moim przypadku wymagany jest dział VIII i IX ?
  Dziękuję Serdecznie

 18. 18 Barbara napisał(a) 19:47, 18.09.2018:

  Dziękuję za informację.

 19. 19 Anna napisał(a) 19:07, 16.10.2018:

  Prowadzę firmę usługową w zakresie czyszczenia wpustów deszczowych ( kod odpadu 20 03 06) na podstawie umów z urzędami miast, jak również czyszczenie separatorów na zlecenie prywatnych firm ( odpady niebezpieczne). Czy powinnam wpisać się do BDO jako transportująca odpady czy wytwarzająca?

 20. 20 Ilona napisał(a) 13:01, 17.10.2018:

  Prowadzę firmę ogólnobudowlaną, z rozbiórki budynku uzyskam kilkanaście ton złomu (stal i żelazo), który następnie będziemy chcieli sprzedać na złomowisku. Rozumiem, że powinnam się wpisać do rejestru BDO, ale nie wiem w jakim dziale i czy powinnam prowadzić ewidencję odpadów składać gdzieś jeszcze jakieś zestawienia. Bardzo proszę o pomoc.

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:14, 21.10.2018:

  Gosia (14 i 17), jeżeli masz wpis do rejestru BDO z urzędu ze względu na posiadane zezwolenie na zbieranie odpadów (złomu), to nie musisz wpisywać się do działu VIII (sprzedawca odpadów) ani do działu IX (pośrednik w obrocie odpadami) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c UO2.
  Ponadto, z tego co opisujesz nie wynika, abyś spełniała definicję „pośrednika”, lecz raczej „sprzedawcy”.

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, 21.10.2018:

  Anna (19), jeżeli świadczysz usługi w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń, to zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2 jesteś wytwórcą odpadów powstających w wyniku ich świadczenia, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
  Jeżeli więc w umowie nie jest zawarte, że wytwórcą tych odpadów jest zlecający usługę, to jesteś wytwórcą tych odpadów i wówczas:
  – nie musisz mieć wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady) – patrz art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2,
  – musisz mieć wpis do rejestru BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2.
  Natomiast jeżeli nie jesteś ich wytwórcą, to musisz wpisać się w dziale VII jako transportujący, a jeżeli nie przekazujesz ich od razu dalej, lecz sama u siebie magazynujesz, to musisz mieć zezwolenie na ich zbieranie i wpis z urzędu do rejestru BDO jako zbierający.

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:51, 21.10.2018:

  Ilona (20), niektóre odpady z demontażu obiektów budowlanych w ilości do 5 ton/rok zwolnione są z prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia, ale nie ma tam wymienionego złomu.
  Tak więc musisz prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów i wpisać się w rejestrze BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) – patrz art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2, pod warunkiem, że umowa o świadczenie usługi demontażu nie stanowi, że to zlecający usługę jest wytwórcą tych odpadów (patrz definicja wytwórcy – art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2).
  Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach do 15 marca za poprzedni rok składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów na formularzu wg starego rozporządzenia po raz ostatni za rok 2018 (art. 237aa ust. 1 pkt 1 UO2, a za następne lata – elektronicznie bezpośrednio do BDO, do czego potrzebny jest numer rejestracyjny w BDO i uzyskany login.

 24. 24 Zosia napisał(a) 08:32, 07.11.2018:

  Witam
  Jesteśmy firma produkcyjna która wytwarza odpad w postaci złomu. Mamy pozwolenia na wytwarzanie i sprzedaż.
  Obecnie czekamy na nadanie numeru BDO
  Czy możemy sprzedawać złom czekając na decyzję i nadanie numeru.

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:33, 07.11.2018:

  Zosia (24), moim zdaniem możecie sprzedać złom, chociaż nie macie jeszcze numeru w rejestrze BDO, bo żaden przepis tego nie zabrania. Pamiętaj jednak, że ten, któremu sprzedacie złom, musi mieć zezwolenie na jego zbieranie lub przetwarzanie. Natomiast transportujący złom musi mieć numer w rejestrze BDO na transport tych odpadów.

 26. 26 Ilona napisał(a) 09:39, 15.11.2018:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Rozumiem, że skoro ciągle projekt nie został zaakceptowany w sprawie wzoru formularza i tego działu XII nie ma na wniosku, to muszę czekać i jedynie prowadzić ewidencję?

 27. 27 Patryk napisał(a) 23:25, 24.11.2018:

  Witam serdecznie handluje roznymi materialami produktami rowniez tez tworzywem tzn z ustawy winika iz jak (sprzedawca) rozumiem ze dalej jest mozliwosc zarejestrowania sie i w tym wypadku kary administracyjnej czy jest mozliwosc odwolania sie od kary i w przypadku mikroprzesiebiorstwa sa to dotkliwe kary niestety nie wiedza i brak sprawdzenia informacji przez brak czasu spowodowały ze nie zorientowalem sie na temat BDO
  DZIEKUJE za odpowiedz

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:42, 25.11.2018:

  Patryk (27), w rejestrze BDO musi być wpisany nie każdy „sprzedawca”, ale tylko „sprzedawca odpadów” – „rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie” i to tylko odrębnie musi się zarejestrować w BDO jako sprzedawca, gdy nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie

 29. 29 Kamil napisał(a) 03:09, 12.12.2018:

  Witam, chciałem się zająć sprzedażą odpadu gumowego nabywanego w Niemczech. Mam wpis w BDO jako sprzedawca. Nie posiadam zezwolenia na zbieranie odpadów. Czy jako sprzedawca mogę wystawić KPO dla klienta w Polsce a klient z Niemiec Aneks VII na moja firmę? Chodzi o to aby klient od którego chce kupić odpad nie wiedział komu sprzedaje odpad.

 30. 30 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:34, 16.12.2018:

  Kamil (29), wg art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach KPO sporządza (wystawia) posiadacz odpadów, który je przekazuje. Z tego wynika, że KPO nie może wystawić sprzedawca, który nie jest ich posiadaczem (nie przejął odpadów fizycznie w posiadanie) i dlatego też nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, ale za to musi być wpisany w rejestrze BDO w dziale VIII.
  Taki sprzedawca niebędący posiadaczem odpadów prowadzić musi wyłącznie kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych (art. 66, 67 ustawy o odpadach).

 31. 31 Robert napisał(a) 11:25, 17.12.2018:

  Witam,
  prowadzę firmę zajmująca się zbieraniem odpadów. Mamy również zezwolenia na transport na potrzeby własne. W zezwoleniach na transport mamy dużo więcej kodów odpadów niż w pozwoleniu na zbieranie. Często trafia nam się możliwość zakupu towaru od kontrahenta na placu i sprzedaży bezpośrednio do odbiorcy (mam na myśli odpad na który posiadamy tylko zezwolenia na transport) Jeżeli w tym przypadku występuje jako sprzedawca odpadu który kupił i sprzedał A nie wszedł w posiadanie to jak powinna wyglądać karta przekazania odpadu? Dostawca-Transportujacy (czyli ja)-Odbiorca? Jeśli tak to gdzie tajemnica handlową? Następnym razem nie będę do niczego potrzebny ani dostawcy ani odbiorcy. Dogadają się między sobą.

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:40, 30.12.2018:

  Robert (31), wg obecnej ustawy o odpadach (UO2) „posiadaczem” odpadów jest każdy, kto faktycznie jest w posiadaniu odpadów (obejmuje odpady fizycznie w posiadanie), a więc też nim jest transportujący odpady. Obecnie jest więc inaczej, niż wg poprzedniej ustawy o odpadach (z 2001 r.), która w definicji „posiadacza” wyłączała transportującego odpady.
  Wygląda na to, że jeżeli jesteś „sprzedawcą odpadów” będącym „posiadaczem odpadów”, ale ich nie zbierasz/magazynujesz, lecz tylko sam transportujesz od dostawcy do odbiorcy, to:
  – nie prowadzisz karty ewidencji odpadów (KEO), gdyż w objaśnieniu nr 1 we wzorze KEO jest wyłączenie „sprzedawcy odpadów”;
  – możesz przewozić odpady z jedną KPO (karta przekazania odpadów): przekazujący (dostawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (odbiorca).
  Widzę jednak w tym przypadku możliwość zamiast 1 KPO zastosowania 2 KPO:
  a) przekazujący (dostawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (sprzedawca),
  b) przekazujący (sprzedawca) – transportujący (sprzedawca) – przejmujący (odbiorca).
  Trudno przewidzieć, czy będzie to możliwe od 2020 roku, gdy ewidencja odpadów będzie prowadzona elektronicznie w BDO.

  Bardzo proszę o podzielenie się wiedzą w komentarzach, jeżeli ktoś ma ten temat już praktycznie przerobiony.

 33. 33 Joanna napisał(a) 10:33, 02.01.2019:

  Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. :-)
  Mam pytanie. Prowadzę firmę zajmującą się zbieraniem odpadów (skup złomu) posiadam wpis do rejestru bdo na transport i zbieranie. Czasami moimi kontrahentami są firmy, które podczas swojej działalności wytwarzają odpady które nam sprzedają np. producent okien aluminiowych oddaje skrawki aluminium, mechanik samochodowy jakieś części karoserii itp. Wystawiają przy tym fakturę Vat ale niestety nie posiadają wpisu do bdo. Czy w związku z tym nie mogę już od nich kupować odpadów ? Czy te firmy muszą mieć wpis do bdo? i muszą wystawiać karty przekazania odpadów? Pozdrawiam

 34. 34 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:19, 02.01.2019:

  Joanna (33), dziękuję i również życzę pomyślnego Nowego Roku!
  Uważam, że można przyjmować odpady od podmiotu niewpisanego do rejestru BDO, ale nie można przekazywać (poza pewnymi wyjątkami) podmiotowi niewpisanemu do rejestru BDO.
  Kartę przekazania odpadów (KEO) powinni wystawić przekazując odpady do skupu złomu i wg mnie to jest ich problem, że nie wpiszą tam swojego numeru BDO.
  15 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie z nowymi wzorami, i tam w dziale XII jest już wzór dla przypadku, gdy dla wytwarzanych odpadów wymagana jest ewidencja, ale nie jest wymagane pozwolenie na ich wytwarzanie. Będą więc mogli się już wpisać do BDO.

 35. 35 Joanna napisał(a) 16:00, 02.01.2019:

  Pani Joanno bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tak szybkiej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie

 36. 36 Kamil napisał(a) 08:14, 22.01.2019:

  Witam Pani Joanno.
  Pracuję w jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta w mojej miejscowości. Na koniec każdego roku oddajemy do utylizacji sprzęt elektroniczny (najczęściej komputery które zostały wymienione na nowe) oraz tonery zużyte w ciągu całego roku. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w BDO ?

 37. 37 Piotr napisał(a) 12:34, 22.01.2019:

  Witam Pani Joanno.
  Proszę o pomoc w interpretacji przepisów. Jako zwykła firma zamierzamy kupić maszyny, które następnie potniemy w celu sprzedaży ich do punktu złomu. Czy musimy posiadać jakieś zezwolenia/koncesje, czy musimy się gdzieś rejestrować.?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 38. 38 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:57, 27.01.2019:

  Kamil (36), w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO) wymagany jest wpis do rejestru BDO w dziale XII, gdy podmiot (tu miasto) nie jest wpisany z innego tytułu.
  Dla odpadów komunalnych nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów, ale trzeba mieć na uwadze definicję (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach), że przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 39. 39 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:27, 27.01.2019:

  Piotr (37), jeżeli maszyny są odpadami, to ich cięcie kwalifikuje się do przetwarzania odpadów (proces odzysku R12). Przy czym nie ma tu znaczenia, kto komu płaci za maszyny i pocięty złom.
  W związku z przetwarzaniem odpadów wymagane jest:
  – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia albo raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko);
  – uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  – ustanowienie zabezpieczenia roszczeń,
  – prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (od 22.02.2019 r.).
  Po uzyskaniu zezwolenia marszałek województwa z urzędu wpisze do rejestru BDO w dziale XI.
  Wymagane będzie prowadzenie ewidencji przyjmowanych, przetwarzanych i wytwarzanych odpadów, a także roczne sprawozdanie do marszałka województwa o tych odpadach, co od 2020 roku ma być wyłącznie poprzez BDO.
  Gdyby te maszyny kwalifikowały się do zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, to byłyby dodatkowe wymagania jak dla zakładu przetwarzania takiego sprzętu.

 40. 40 Kamil napisał(a) 12:03, 31.01.2019:

  Pani Joanno (38) w tym problem że we wniosku na stronie bdo.mos.gov.pl nie ma już działu XII. Czy ten obowiązek został już wycofany ? Nasza działalność nie pasuje do żadnego innego działu z wniosku

  Pozdrawiam

 41. 41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:03, 31.01.2019:

  Kamil (40), cierpliwości :), w BDO mają jeszcze stare wzory z 2017 r.
  Obowiązek wpisu do działu XII tych wytwórców odpadów, którzy nie mają pozwolenia, nadal jest i wynika z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach.
  Projekt zmian przewiduje, że tacy będą musieli podać tylko miejsce wytwarzania odpadów, a więc bez podawania kodów odpadów, tak jak to jest w obowiązującym od 15 stycznia nowym wzorze rejestru.
  Tak więc może i dobrze, że BDO wstrzymuje się z nowymi wzorami …

 42. 42 Michał napisał(a) 21:12, 06.02.2019:

  Pani Joanno – moja społka zajmuje sie konsultingiem w ramach ostatnio prowadzonych projektów związanych z ochrona środowiska pojawiło sie zlecenie w pośrednictwie (skojarzeniu) podmiotów ktore z jednej strony sa posiadaczami odpadu 19.12.12 i instytucji przetwarzajacej dalej ten odpad – prosze o informacje czy tego typu operacja wymaga pozwolenia-wpisu mojej spolki do BDO ? Wyjaśniam ze cala transakcja ze względu na bezpieczeństwo finansowe jest przeprowadzana wlasnie przez moja spolke,
  pozdrawiam

 43. 43 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:39, 09.02.2019:

  Michał (42), jeżeli firma w tej działalności nie będziecie obejmować odpadów fizycznie w posiadanie, to nie będziecie mieć wpisu z urzędu do rejestru BDO ze względu na brak konieczności posiadania zezwolenia na ich zbieranie. Dlatego firma powinna być wpisana do rejestru BDO na wniosek (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o odpadach) jako sprzedawca odpadów albo jako pośrednik w obrocie odpadami (nie umiem doradzić jako kto).
  Jednak odpady o kodzie 19 12 12 nie są niebezpieczne, więc nie jest wymagane prowadzenie dla nich karty ewidencji odpadów niebezpiecznych przez sprzedawcę odpadów i pośrednika w obrocie odpadami niebędących posiadaczami odpadów. Mam więc wątpliwości, po co jest ten ustawowy obowiązek wpisu do rejestru BDO w takim przypadku.

  Trzeba pamiętać, że jeżeli te odpady są przeznaczone do składowania i są pozostałością z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałością z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych, to nie mogą być przetwarzane (składowane) poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone (art. 20 ust. 72 pkt 2 ustawy o odpadach).

 44. 44 Justyna napisał(a) 18:16, 24.02.2019:

  Dzień dobry. Pracuje w instytucji publicznej, która nie ma numeru BDO. Sklep w którym zaopatruje się w świetlówki i płacę opłatę recyklingową odmówił przyjęcia starych świetlówek ponieważ żąda numeru BDO. Czy sklep ma racje? Na jakiej podstawie powinnam posiadać numer BDO. Proszę o pomoc.

 45. 45 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:38, 24.02.2019:

  Justyna (44), zużyte świetlówki niepowstające w gospodarstwach domowych nie zalicza się do odpadów komunalnych, a więc wymagają prowadzenia ewidencji (art. 66 ustawy o odpadach), a tym samym wytwórca odpadów powinien być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach).
  Jednak brak numeru BDO moim zdaniem nie jest powodem, dla którego sklep może odmówić przyjęcia zużytych świetlówek.
  Według art. 41 ustawy sprzedawcy „mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt”. Poza tym wg art. 37 ustawy sklep „obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany”, przy czym wg definicji art. 4 pkt 14 ustawy przez sprzęt przeznaczonym dla gospodarstw domowych rozumie się „sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe”.

 46. 46 Justyna napisał(a) 20:06, 25.02.2019:

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dopiero stawiam pierwsze kroki w temacie odpadów i wiele się uczę z Pani bloga.

 47. 47 Janina napisał(a) 17:28, 04.03.2019:

  Witam, prowadzę salon fryzjerski, mam odpady kod: 15 01 10*. Czy ktoś wie, które pola muszę wypełnić we wniosku rejestracyjnym BDO?
  bardzo proszę o pomoc..

 48. 48 Marek napisał(a) 19:20, 04.03.2019:

  Witam. A jakie są kary przewidziane dla firmy sprzedającej odpady pośrednikowi który nie posiada wpisu do BDO?

 49. 49 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:17, 05.03.2019:

  Janina (47), wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, który nie ma (bo nie musi mieć) pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, powinien zarejestrować się w dziale XII rejestru BDO. W BDO są jeszcze stare wzory. Obecnie obowiązują wzory z rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r., ale jest już projekt jego zmiany.
  Numer rejestrowy w BDO konieczny będzie od 2020 r., gdyż wówczas prowadzenie ewidencji (KEO, KPO) będzie trzeba prowadzić elektronicznie w BDO. Dlatego trzeba mieć indywidualne konto w BDO i marszałek województwa powinien zawiadomić o aktywacji tego konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

 50. 50 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:40, 05.03.2019:

  Marek (48), wg art. 175 ustawy o odpadach:
  Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru
  podlega karze aresztu albo grzywny
  .

  Natomiast wg art. art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach:
  2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
  1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
  2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
  chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

  Z tym że wg art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach:
  Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
  5) z zakresu niniejszej ustawy:
  a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujących odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2

  Z powyższego wynika, że kara aresztu albo grzywny grozi firmie przekazującej (sprzedającej) odpady pośrednikowi, który nie jest wpisany do rejestru BDO na wniosek w dziale IX i nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów (nie jest więc wpisany z urzędu do BDO w dziale XI).

 51. 51 Anna napisał(a) 15:40, 07.03.2019:

  Witam. Prośba o informację. Firma została wpisana z urzędu do BDO dział XI. Posiadamy decyzje zezwalające na zbieranie, wytwarzanie i transport. W BDO „Mój wpis” załączona jest tylko decyzja na zbieranie, czy w związku z tym należy złożyć wniosek aktualizacyjny i dopisać pozostałe decyzje?
  Jak należy postąpić w sytuacji gdyby firma miała wykonać usługę w której przekazany zostanie jej odpad do transportu oraz przejęcia odpadu, czyli teoretycznie stanie się posiadaczem odpadu, ale w rzeczywistości nie będzie zbierać ani magazynować tego odpadu tylko wykona transport od dostawcy do odbiorcy? czy to należy ewidencjonować na KEO? Czy taka usługa wymaga aktualizacji BDO, jesli firma posiada zezwolenie jedynie na transport tego konkretnego odpadu?

 52. 52 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:57, 07.03.2019:

  Ania (51), od 24.07.2018 r. nie ma już zezwoleń na transport odpadów (stare straciły ważność – patrz art. 233 ustawy o odpadach)! Teraz na wykonywanie działalności w zakresie transportu konieczny jest wpis do BDO w dziale VII.
  Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie ma wpisu z urzędu w dziale XI w zakresie wytwarzania – może już straciła ważność, albo wygasła z mocy ustawy (patrz art. 231 ustawy o odpadach).
  Aktualizację w dziale XI moim zdaniem może dokonać wyłącznie marszałek województwa, więc można się dopytać w tej sprawie.
  Wg art. 71 pkt 2 ustawy o odpadach, wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów nie musi dla transportowanych odpadów zakładać KEO (karta ewidencji odpadów), ale musi podpisać KPO (karty przekazania odpadów) wystawione przez przekazującego odpady i 1 egzemplarz zachowuje dla siebie.

 53. 53 Tomek napisał(a) 17:00, 07.03.2019:

  Witam pani Joanno
  Takiego pytania chyba jeszcze nie było? Jak wygląda sytuacja jednoosobowej firmy A, której rola w odpadach ogranicza się jedynie do tego, że pozyskuje klienta budowlanego X, który posiada z budowy np. gruz pod kodem 170101 i kieruje go do firmy Y, która zajmuje się transportem i zbieraniem odpadów (ma wszystkie pozwolenia w tym zakresie). Firma odbierająca odpady Y wystawia fakturę i Karty Przekazania Odpadu firmie budowlanej X. Całe rozliczenie w zakresie odpadów odbywa się między tymi dwoma firmami Y i X. Rola firmy A polega na kalkulowaniu rentowności zleceń, szukania najlepszych cen kontenerów i samochodów, układania planu pracy dla kierowcy wożącego odpady, odbierania telefonów od firmy budowlanej X, która ma gruz i telefonowania do firmy wywozowej Y, aby zabrała gruz z budowy w kontenerze etc. Pytanie brzmi czy jednoosobowa firma A musi posiadać wpis do BDO w którymkolwiek dziale np. IX Pośrednik w obrocie odpadów?

 54. 54 Tomek napisał(a) 13:17, 12.03.2019:

  Pani Joanno czy pytanie z dnia 07.03.2019 r. doszło do pani?

 55. 55 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:55, 17.03.2019:

  Tomek (53, 54), tak, prowadzący firmę A nieobejmujący odpadów fizycznie musi mieć wpis na wniosek w rejestrze BDO w dziale IX jako „pośrednik w obrocie”.
  Obowiązek ten wynika z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o odpadach, w którym jest jednak zastrzeżenie, że nie dotyczy to „pośrednika w obrocie odpadami” podlegającego wpisowi z urzędu w dziale XI rejestru BDO lub wpisowi na wniosek w dziale II i IV rejestru BDO.

 56. 56 Łukasz napisał(a) 22:17, 24.03.2019:

  Powiedzcie mi bo nie rozumiem.
  Które działy muszę wypełnić jesli jade do klienta kupuje złom od niego na siebie następnie zawożę w tym samym dniu odbiorcy któremu wystawiam fakturę za ten złom.
  Nie magazynuję!
  Prócz wpisu do BDO muszę coś jeszcze zrobić?

 57. 57 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:07, 01.04.2019:

  Łukasz (56), moim zdaniem musisz mieć wpis na wniosek w rejestrze BDO w dziale VII – „Transportujący odpady” oraz w dziale VIII – „Sprzedawca odpadów”, bo nie będziesz wpisany z urzędu w dziale XI, gdyż nie musisz mieć zezwolenia na zbieranie złomu, bo nie będziesz go gromadzić.

 58. 58 Kamil napisał(a) 09:10, 08.04.2019:

  Witam
  Mam pytanie rowniez zamierzam prowadzic obwozny skup zlomu ? Czy wpis do bdo jako sprzedawcy i transportujacego wystarczy?
  Czy bede zmuszony wystawiac kpo?

 59. 59 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:23, 08.04.2019:

  Kamil (58), na transport odpadów musisz mieć wpis na wniosek do rejestru BDO “Dział VII Transportujący odpady”. Jeżeli skupywanego złomu nie będziesz magazynować (zbierać), tylko zawieziesz do skupu złomu, to nie musisz mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, ale musisz mieć wpis na wniosek do rejestru BDO “Dział VIII Sprzedawca odpadów”.
  Przy przekazywaniu odpadów do skupu złomu moim zdaniem musisz wystawić KPO, wpisując siebie jako posiadacza odpadów, który przekazuje odpady. Możesz obecnie robić miesięczną zbiorczą KPO, bo od 2020 r. już będzie wystawianie KPO przez BDO i nie będzie zbiorczych.
  Ponadto art. 102 ustawy o odpadach nakłada dodatkowe obowiązki (ale nie wiem, jak w tym przypadku poradzić sobie z wymaganiami RODO dotyczącymi danych wrażliwych):
  Art. 102. 1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.
  2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  1) określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia;
  2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.
  3. Osoba przekazująca odpady metali jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w celu potwierdzenia jej tożsamości.
  4. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
  5. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.
  6. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.
  7. Przepisy ust. 1–6 nie dotyczą metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych.

 60. 60 Tomek napisał(a) 11:14, 17.04.2019:

  Pani Joanno prowadzę firmę doradczą w domu i jestem wpisany do BDO m.in. w dziale 9 i 12. Mam pytanie czy zużyty sprzęt elektroniczny oddaje tylko ten, który został zakupiony na fakturę na firmę czy też wszystko co zostało w domu wytworzone? Chodzi mi o urządzenia, które zostały zakupione przed założeniem firmy lub po założeniu ale nie na fakturę.

 61. 61 Wioletta napisał(a) 16:21, 08.05.2019:

  Pani Joanno, prowadzę zakład produkujący profile i narożniki budowlane (mikroprzedsiębiorstwo) w procesie produkcji powstaje złom stalowy , który odbierany jest przez firmę zajmującą się skupem złomu, jest to ok 25 ton rocznie. Jaki dział w formularzu BDO muszę wypełnić?Czy muszę uiścić opłatę rejestrową (będzie to wpis do rejestru po raz pierwszy) Czy jeżeli materiał do produkcji który nabywam jest zabezpieczony folią i elementami z drewna też muszę to zgłaszać?Czy muszę mieć zawartą umowę z firmą odbierającą złom?

 62. 62 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:46, 12.05.2019:

  Tomek (60), zużyty sprzęt elektroniczny:
  – z działalności firmy trzeba przekazać na podstawie KPO (karta przekazania odpadów);
  – z gospodarstwa domowego trzeba przekazać do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) lub do zbierającego taki sprzęt albo do sklepu

 63. 63 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:07, 12.05.2019:

  Wioletta (61), nie musisz mieć umowy z firmą, której przekazujesz złom i inne odpady produkcyjne na podstawie KPO.
  Jeżeli w związku z eksploatacją instalacji produkcyjnej nie są wytwarzane odpady niebezpieczne > 1 Mg/rok lub inne niż niebezpieczne > 5000 Mg/rok, to nie musisz mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a więc nie będziesz wpisana z urzędu w rejestrze BDO w dziale XI, więc musisz wpisać się do działu XII (bez opłaty rejestrowej).
  Jeżeli jednak sprowadzasz z zagranicy produkty w opakowaniach lub same opakowania, lub wprowadzasz na rynek krajowy produkty w opakowaniach (np. na paletach, zafoliowanych, z przekładkami, naklejkami itp.), to dodatkowo musisz być wpisana w rejestrze BDO w dziale VI (z opłatą rejestrową), ale też musisz spełniać liczne obowiązki z tym związane wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 64. 64 Wioletta napisał(a) 09:21, 13.05.2019:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, czy mogłabym liczyć na informacje , jakie obowiązki wynikające z ustawy z dn.13 czerwca 2013r dokładnie mnie dotyczą .( kupuję i sprzedaję swoje produkty na paletach drewnianych, są one zafoliowane, spięte taśmą stalową, z naklejkami i drewnianymi przekładkami )Nie jest tego dużo bo prowadzę mały zakład.

 65. 65 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:47, 13.05.2019:

  Wioletta (64), to jest obowiązek m.in. osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu w stosunku do opakowań wprowadzonych z produktami, albo wniesienia odpowiedniej opłaty produktowej, a także wymagana jest odpowiednia sprawozdawczość do marszałka województwa – jedynie dla rocznej łącznej ilości opakowań do 1 tony są pewne zwolnienia – ale to wszystko określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz akty wykonawcze do niej, a także ustawa o odpadach i m.in. rozporządzenie do niej (sprawozdanie za 2018)

 66. 66 Magda napisał(a) 11:18, 15.05.2019:

  Witam,
  Jeśli wykonuję prace na zlecenie innej firmy i w zakresie realizacji umowy jest, miedzy innymi przekazanie materiałów z demontażu (w tym kable energetyczne), czyli zdemontowany kabel sprzedaję do punktu skupu złomu, czy w takim przypadku również muszę posiadać wpis do do BDO?

 67. 67 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:16, 19.05.2019:

  Magda (66), nie bardzo rozumiem, kto według umowy jest wytwórcą odpadów z demontażu? Jeżeli w umowie jest zastrzeżenie, że zlecający usługę demontażu jest wytwórcą odpadów, to musisz być wpisana w rejestrze BDO w dziale VII jako transportujący odpady, jeżeli je zawozisz do skupu złomu na jego zlecenie, a na KPO jesteś wpisana jako transportujący.

 68. 68 Patrycja napisał(a) 12:50, 21.05.2019:

  Pracuję w firmie w której ściągamy towar w opakowaniu foliowym lub kartonikach. Towar w tej samej formie sprzedajemy dalej klientom w kraju bądź za granicą
  które działy nas dotyczą ?

  Jeżeli towar ściągam od kilku producentów to mam podać jednego czy uwzględnić wszystkich ?

  Dziękuję
  Patrycja

 69. 69 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:32, 25.05.2019:

  Patrycja (68), jeżeli firma sprowadzany z zagranicy towar sprzedaje w kraju, to firma jest „wprowadzającym produkty w opakowaniach”, a więc musi mieć wpis w rejestrze BDO w dziale VI tabela 4.
  Ponadto wymagany jest wpis odpowiednio w innych działach, jeżeli produktami tymi
  jest sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie lub akumulatory, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe (inne niż plastyczne) lub płyny hydrauliczne hamulcowe.
  Sam wpis do rejestru BDO to nie wszystko, bo wymagane jest spełnienie wymagań poszczególnych ustaw dotyczących osiągania określonych poziomów odzysku/recyklingu, wnoszenia opłaty produktowej, sprawozdań, kampanii edukacyjnych …
  Zobacz np.: Rejestr w BDO na wniosek

 70. 70 Nina napisał(a) 07:58, 28.05.2019:

  Dzień dobry, podczas aktualizacji wpisu do BDO wpiałam działalność polegająca m.in. na Pośrednictwie w obrocie odpadami (odbiorcy naszych wyrobów często chcą pomocy w legalnym pozbyciu się wyrobów po okresie używalności). Rozumiem, że naszym obowiązkiem jest posiadanie karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (odpad z kodem z gwiazdką)…moje pytanie jest następujące: jakie dokumenty ma mieć przekazujący odpady (czy jedną kopię naszej karty ewidencji czy Kartę przekazania odpadu?). Będę wdzięczna za odpowiedź .

 71. 71 Kamil napisał(a) 12:12, 06.06.2019:

  Dzień dobry.

  Sytuacja:
  Firma XYZ jest firmą remontowo-budowlaną (posiada wpis do BDO jako wytwórca odpadu i transportujący odpady). Podczas wykonywania usług wytwarza odpad na terenie budowy w postaci złomu, gruzu, gleby z kamieniami, destruktu asfaltowego.
  Pytanie:
  Czy wytwórca odpadu, który staje się posiadaczem tego odpadu, może sprzedać wytworzony odpad (np. w celu odzyskania jakiejś drobnej części poniesionych kosztów remontu) po złożeniu wniosku aktualizującego i uzyskaniu wpisu do BDO jako „sprzedawca odpadu”?

 72. 72 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:20, 06.06.2019:

  Kamil (71), wytwórca odpadów może je sprzedać, ale nie musi się wpisywać do rejestru BDO jako „sprzedawca odpadów”, bo wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy o odpadach:
  „27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie”

 73. 73 Kamil napisał(a) 08:48, 07.06.2019:

  Dziękuję za odpowiedź, Pani Joanno.

  Czyli jeśli dobrze rozumiem – „nabycie odpadu” to nie musi być jego zakup, ale może być to również jego wytworzenie, tak?

  A w przepadku gdyby firma obejmowała odpad w fizyczne posiadanie czy oznaczałoby to konieczność uzyskania zgody na tymczasowe magazynowanie odpadu (np na terenie bazy firmy)?
  Czyli innymi słowy czy konieczne byłoby uzyskanie wpisu do BDO jako zbierający odpad? Oraz dodatkowo wpisu jako sprzedający by móc go sprzedać w późniejszym terminie?

 74. 74 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:10, 09.06.2019:

  Kamil (73), to nie tak. „Nabywanie” nie jest „wytwarzaniem” odpadów. Wytwórca odpadów jest jego posiadaczem, ale nie jest „sprzedawcą odpadów” nawet wtedy, gdy go sprzedaje.
  Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwolniony jest wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach).
  Jeżeli wytworzone odpady np. w czasie prac drogowych (destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni drogi, złom, nadmiar ziemi) zostaną przewiezione na teren bazy transportowej i tam tymczasowo magazynowane przez tego wytwórcę odpadów, to na terenie bazy transportowej prowadzone będzie zbieranie odpadów, na co wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie tych odpadów. Po uzyskaniu tego zezwolenia marszałek z urzędu wpisze do rejestru BDO w dziale XI jako zbierającego odpady.
  Tak samo wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, gdy magazynowane są odpady przekazane przez innego posiadacza odpadów i nie ma przy tym znaczenia, czy odpady są sprzedawane i kto komu za nie płaci.

 75. 75 Kamil napisał(a) 06:53, 10.06.2019:

  Dziękuję Pani za wyczerpującą odpowiedź.

 76. 76 Mariia napisał(a) 17:55, 13.06.2019:

  Dzień dobry!
  Mamy spółkę, zajmującą się sprzedażą folii polietylenowej. Importujemy folię z Ukrainy i sprzedajemy na terenie Polski. Teraz chcemy kupować odpady w Polsce i eksportować na Ukrainę. Jakie zezwolenia mam uzyskać i czy mam posiadać wpis do rejestru BDO?

 77. 77 Krzysztof napisał(a) 12:17, 19.06.2019:

  posiadam wpis do rejestru BDO, niedawno zrobiłem aktualizację na sprzedawcę i pośrednika. Moje pytanie brzmi:
  czy mogę na placu przyjmować złom od osób fizycznych ( patrz robić przeładunki z samochodu na samochód) i odsprzedawać go do firm posiadających odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów i co z kartami odpadów ?
  uprzedzam ,że nie posiadam stosownych zezwoleń na zbieranie odpadów

 78. 78 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:48, 27.06.2019:

  Mariia (76), oprócz tego, że spółka musi spełniać liczne wymagania ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, to w związku z prowadzoną działalnością powinna być wpisana w rejestrze BDO w dziale VI:
  – tabela 2 – gdy spółka będzie wystawiać dokumenty EDPO/EDPR w przypadku wywozu z kraju odpadów opakowaniowych,
  – tabela 4 – gdy spółka wprowadza do kraju produkty w opakowaniach (np. sprowadzana folia jest pakowana w opakowania transportowe i na paletach),
  – tabela 5 – gdy spółka wprowadza do kraju opakowania (np. sprowadzana folia jest przeznaczona jako opakowania);
  a także w dziale VIII – jako „sprzedawca odpadów” (jeżeli spółka będzie nabywać i następnie zbywać odpady w swoim imieniu, ale nie mam pojęcia, po co ma być ten wpis do rejestru BDO w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne).
  Ponadto w przypadku eksportu odpadów trzeba spełniać wymagania ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a więc w zależności od rodzaju odpadów wymagana jest jedynie procedura informowania (m.in. w przypadku odpadów z listy zielonej do odzysku) tj. przy wywożonych odpadach musi być dokument określony w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006, a dla pozostałych wywożonych z kraju odpadów wymagane jest pisemne zgłoszenie i uzyskanie zgody.

 79. 79 ELA napisał(a) 12:35, 10.07.2019:

  Dzień dobry , pracuję w firmie handlującej złomem , która posiada decyzję na zbieranie odpadów oraz jest wpisana w BDO w dziale VII, XI. Proszę o informację czy sprzedając akumulatory firmie , która jest tylko wpisana do BDO do działu VII, VIII, IX ,wystawiamy KPO – ta firma jest transportującym i przejmującym odpad , czy możemy od razu wystawić KPO gdzie nasz odbiorca jest tylko transportującym , o przejmującym jest jego kolejny przejmujący.
  pozdrawiam

 80. 80 Artur napisał(a) 13:36, 18.07.2019:

  Witam.
  Jesteśmy firmą produkującą półprodukty z tworzywa sztucznego dla kooperantów.
  Tworzywo sztuczne i odpady przetwarzamy ponownie ewentualnie elementy metalowe złomujemy w odpowiedniej instytucji. Swoje produkty pakujemy w kartony z naszym logo, ale nie pojawiają się one na rynku,ponieważ jak wspomniałem wcześniej jesteśmy podwykonawcą (albo wracają do nas albo zamawiający utylizuje je).
  Czy musimy się rejestrować w BDO?

 81. 81 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:06, 29.07.2019:

  Artur (80), jest teraz nowy zakres strony BDO.
  Pomocna tam jest zakładka „SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO”, gdzie krok po kroku odpowiada się na kolejne pytania.

 82. 82 Łukasz napisał(a) 14:44, 30.07.2019:

  Dzień dobry. Czy w przypadku, w którym pośrednictwo polega m.in. na wskazywaniu klientowi (wytwórcy lub posiadaczowi) instalacji, do której klient ma dostarczyć „swoje” odpady surowcowe, Pani zdaniem pośrednik może w zakresie świadczonych usług pośrednictwa rozliczać się z klientem, za odpady przekazywane przez klienta do instalacji wskazanej przez pośrednika? Klientowi nie płaciłaby wówczas za surowce instalacja , ale pośrednik, a z instalacją pośrednik rozliczałby się we własnym zakresie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 83. 83 Ewa napisał(a) 07:01, 01.08.2019:

  Witam. Czy małe skupy złomu również muszą mieć wpis do BDO?
  Tu wpisz komentarz…

 84. 84 Agnieszka napisał(a) 10:11, 08.08.2019:

  Witam. Firma zajmuje się produkcją palet zarówno na kraj jak i eksport. Rozumiem, że ze względu na produkcję palet musi być firma bezwzględnie wpisana do BDO.
  Przy produkcji palet powstają odpady z drewna sprzedawane jako biomasa (trociny( jak również zrzyny – czy tym objętej jest również BDO?

 85. 85 Lukas napisał(a) 11:02, 08.08.2019:

  Dzień dobry, czy zagraniczna firma handlowa zajmująca się tylko skupem i sprzedażą złomu (również posiada PL NIP – działa na PL rynku) wystaczy jej tylko podać wniosek do Rejestru BDO i wpisaś się do Działu VIII Sprzedawca odpadów” ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 86. 86 Barbara napisał(a) 13:25, 08.08.2019:

  OPS jako jednostka budżetowa sprzedaje powstały podczas likwidacji składników majątku złom. Czy należałoby wnioskować o nadanie nr rejestrowego? Który dział we wniosku dotyczy zaistniałej sytuacji?

 87. 87 Karolina napisał(a) 10:16, 04.09.2019:

  Dzień Dobry! Co w przypadku nowej firmy (skup złomu-zbieranie i transport), która czeka na rozpatrzenie KIP? Należy czekać do decyzji, czy wcześniej złożyć wniosek do BDO? Dziękuję z góry i pozdrawiam.

 88. 88 Judyta napisał(a) 07:29, 05.09.2019:

  Witam, mam pytanie odnośnie pośrednika i sprzedawcy.
  Biorąc pod uwagę art 3 ust. 1 pkt. 19, 20 i 27 (definicje posiadacza, pośrednika oraz sprzedawcy) i odnosząc je np do art 27 pkt. 7 – Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów. Pytanie brzmi kiedy sprzedawca lub/i pośrednik stają się posiadaczami odpadu i czy kiedykolwiek stają się ich posiadaczami?? I co dokładnie należy rozumieć poprzez użyte w ustawie słowo „posiadać”?

 89. 89 Marian napisał(a) 17:32, 05.09.2019:

  Witam serdecznie, jestem pod wrażeniem wiedzy. Pani Joanno jak widzi pani możliwość zakupu w PL przez niemiecką firmę bez magazynowania i sprzedaży z powrotem w PL odpadów sklasyfikowanych jako 04 02 99 ? Czy niemiecka firma musi ubiegać się o pozwolenia? Czy rejestr jest wewnątrzwspólnotowy? Mam świadomość skomplikowanie zagadnienia, dlatego dziękuję i pozdrawiam

 90. 90 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:29, 08.09.2019:

  Łukasz (82), taki pośrednik w gospodarowaniu odpadami, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie, ale wskazuje klientowi instalację, do której ma on dostarczyć swoje odpady, wg przepisów ustawy o odpadach:
  – nie musi mieć zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów (bo nie prowadzi takiej działalności),
  – nie musi być wpisany do rejestru BDO w dzaile VII – Transportujący odpady (bo nie prowadzi takiej działalności),
  – musi być wpisany w rejestrze BDO w dziale IX – Pośrednik w obrocie odpadami,
  – musi prowadzić ewidencję odpadów, ale tylko kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych.
  Natomiast kto komu płaci za odpady nie ma znaczenia w świetle przepisów ustawy o odpadach, w której jest jedynie mowa o nabywaniu i zbywaniu odpadów, a nie o kupnie i sprzedaży.
  Jeżeli jednak odpady nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu,to zgodnie z definicją z ustawy o odpadach nie będzie to „pośrednik” lecz sprzedawca (rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie). W takim przypadku w rejstrze BDO należy dokonać wpisu na wniosek do działu VIII – Sprzedawca odpadów

 91. 91 Barbara napisał(a) 10:07, 13.09.2019:

  witam, prowadzę sklep detaliczny wielobranżowy. Kupujemy towar z hurtowni w opakowaniach tekturowych zbiorczych i z tego tytułu we wniosku rejestracyjnym BDO wypełniam dział XII. Mam też półkę z bateriami. Czy w związku z tym muszę wypełnić dział V tabela 3. Podmiot pośredniczący? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 92. 92 Piotr napisał(a) 07:38, 19.09.2019:

  Witam, pracuje w wytwórni betonów. W jakich działach powinniśmy być zarejestrowani jeśli: wytwarzamy śmieci komunalne, zużyte tonery, zużyte baterie powstałe ze zwykłego użytkowania w firmie.
  Czy odpady betonowe jeśli byłyby takie tez się kwalifikują do rejestracji?

 93. 93 Jacek napisał(a) 07:47, 19.09.2019:

  Stacja paliw sprzedaje podstawowe oleje do samochodów, małe baterie „paluszki”, pakuje jedzenie na wynos w tacki papierowe, itp, sprzedaje kawę w kubkach papierowych, sprzedaje torebki plastikowe na produkty, wytwarza śmieci komunalne. Czy sztućce plastikowe podawane przy jedzeniu na wynos kwalifikuja się? Czy stacja paliw kwalifikuje się do rejestracji?

 94. 94 Anna napisał(a) 13:25, 23.09.2019:

  Czy przedsiębiorca prowadzący sklep wielobranżowy i pakujący klientom towar (warzywa, owoce, mięso itp.) w grube torby foliowe musi zarejestrować się w BDO? Jeśli tak, który dział, tabela we wniosku będą go dotyczyć?

 95. 95 Żaneta napisał(a) 12:16, 27.09.2019:

  Czy oprócz prowadzenia karty przekazania odpadu, muszę prowadzić ewidencję karty przekazania odpadu dla złomu stalowego.

 96. 96 Łukasz napisał(a) 11:22, 03.10.2019:

  ad Łukasz (82) – dziękuję za odpowiedź. A mogłaby Pani jeszcze wyjaśnić, jaka jest Pani zdaniem różnica pomiędzy „nabywaniem” i „zbywaniem” a „kupnem” i „sprzedażą”?

 97. 97 Basia napisał(a) 11:33, 10.10.2019:

  Witam,
  chciałam zapytać o jedną rzecz. Mam jednoosobową dg i w ramach dg wytwarzam odpady komunalne, które są zwolnione z ewidencji i oprócz tego kilka szt tonerów w skali roku i jakieś zużyte kartony po papierze. Czy wobec tego , że nie muszę posiadać wpisu do BDO jak mogę w świetle przepisów prawa przekazać zużyte tonery skoro nie mam nr BDO i nie robię kart przekazania odpadów?

 98. 98 Janusz70 napisał(a) 11:15, 15.10.2019:

  Prowadze skup złomu, posiadam niezbędne zezwolenia i wpis do BDO. Czy mogę kupować odpady metali od podmiotu, który nie posiada zezwoleń ani nie jest wpisany do rejestru BDO?

 99. 99 Sylwia napisał(a) 14:24, 24.10.2019:

  Dzień dobry,
  pytanie dotyczy wpisu do BDO firma ze sprzedażą sprzętu elektronicznego, tonerów, tuszy, naprawa sprzętu komputerowego.
  Firma tyle co powstała będą kupować i sprzedawać. na tusze i tonery mają odbiorce, pozostałe art. nie.
  Które działy i tabele mam wypełnić, z góry dziękuję za pomoc,
  Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

 100. 100 Paulina napisał(a) 14:46, 24.10.2019:

  Witam, prowadzę skup złomu do tej pory nie zostałam wpisana do BDO. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

 101. 101 Ania napisał(a) 18:49, 30.10.2019:

  Witam, jestem sprzedawca w sklepie. Sprzedaje baterie oraz reklamowki. Co musze wypelnic? Dziekuje za odp

 102. 102 Jola napisał(a) 20:40, 11.11.2019:

  Prowadzę sprzedaż reklamówek w opakowaniach pełnych np. po 100 szt do sklepów, hurtowni. Czy muszę rejestrować sìę w bdo? Jesli tak to który dział i jakie sprawozdania trzeba składać?

 103. 103 EWA napisał(a) 10:47, 13.11.2019:

  Witam,
  Prowadzimy działalność produkcyjną – produkcja konstrukcji stalowych. W wyniku, której powstają odpady- złom stalowy.
  Złom stalowy jest później sprzedawany. Jaki dział należy wypełnić , dział XII ?
  Następne moje pytanie, jeśli firma posiada takie odpady jak : odpady farb, lakierów i rozpuszczalników należy również uzupełnić dział XII ?

 104. 104 Sławek napisał(a) 20:32, 14.11.2019:

  Dla małych działalności to jest wszystko mega skomplikowane :(
  Jeśli w małym sklepie z artykułami elektrycznymi sprzedaję baterie (a klienci mi czasem oddają zużyte, które odbiera mój dostawca), świetlówki (tak samo), i reklamówki (20 szt rocznie….) to musimy w BDO się rejestrować? i w jakich działach .
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 105. 105 Karolina napisał(a) 10:58, 15.11.2019:

  W przedsiębiorstwie w wyniku działalności produkcji elementów stalowych powstaje złom. Złom ten zbieramy w zakładzie i sprzedajemy firmie skupującej złom.
  Innym z odpadów powstających w naszym zakładzie są zużyte tarcze szlifierskie oraz opakowania po chemii do trawienia stali (nie jesteśmy producentem tych produktów), które odbiera od nas firma odbierająca odpady.
  Czy podlegamy obowiązkowi rejestracji w BDO?

 106. 106 Elżbieta Ścigał napisał(a) 20:55, 15.11.2019:

  Witam, jesteśmy firma handlową chemii niebezpiecznej, mamy nr. BDO posiadamy decyzje na odbieranie pustych opakowań po naszych produktach od naszych odbiorców. Jesteśmy tez transportującym. byliśmy na szkoleniu w urzędzie ale jest to mega skomplikowane. Pani JAnino jak na jakiej podstawie mam odebrac odpady od firm które nie muszą mieć wpisu do rejestru i nie wydadzą mi elektronicznej KPO. Jak dokonac transportu takich odpadów. czy wogóle mogę przyjąć odpady od kogoś kto nie posiada nr. BDO. bardzo prosze o odpowiedź. możemy stracić mniejszych odbiorców naszych produktów.

 107. 107 Dorota napisał(a) 18:54, 19.11.2019:

  Czy stacje paliw muszą rejestrować się w BDO? Na stacjach (mamy ich kilka) odpadami są szlamy z separatorów. Firma która ma pozwolenia na czyszczenie separatorów czyści je i zabiera osad. Nam wystawia stosowny dokument. Czy w takim przypadku dokonujemy rejestracji w BDO ?

 108. 108 Sławek napisał(a) 21:07, 19.11.2019:

  Witam Pani Joanno!
  Mam takie pytania. Prowadzę sprzedaż detaliczną akumulatorów do samochodów i maszyn rolniczych. Za sprzedaż nowego akumulatora otrzymuję zużyty akumulator, a następnie firma dostarczająca mi nowe akumulatory odbiera mi te zużyte z kartą odpadu. W którym dziale mam wpisać do rejestru BDO . Mam też toner od dukarki laserowej co jakiś czas. Czy też muszę mieć wpis do BDO, jeśli tak to gdzie?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

 109. 109 Magda napisał(a) 12:29, 20.11.2019:

  Witam, czy odbierając kartony ze sklepów, placówek gastronomicznych, firmy te czyli sklepiki, pizzerie, muszą posiadać wpis do BDO abyśmy mogli od nich odbierać te kartony ?

 110. 110 Katarzynka napisał(a) 11:35, 21.11.2019:

  Witam .
  Mam pytanie czy jako firma produkująca konstrukcje stalowe i montażem wraz z obudową posiadające odpad o nr. 17 04 05 (złom stalowy), 17 01 07 (gruz, beton, , 17 06 04 (materiały izolacyjne) w karcie ewidencji odpadów do czego mam zaliczyć ten odpad do wytworzonego w instalacji czy poza instalacją?

 111. 111 Dominik napisał(a) 19:16, 22.11.2019:

  Witam
  Mam pytanie. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuję się handlem samochodami ciężarowymi, wózkami widłowymi i ogólnie wszelkiego rodzaju maszynami(tokarki, suwnice, inne) oraz częściami zamiennymi. Tylko na terenie RP. Czasami niektóre pojazdy i sprzęty nie sprzedają się więc oddaje je na złom. Czy powinienem wpisywać się do BDO?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 112. 112 BASIA napisał(a) 20:39, 23.11.2019:

  Witam.Bardzo proszę o odpowiedź ,prowadzę sprzedaż używanych części samochodowych ,kupuję głównie na giełdach i osób prywatnych-nie prowadzę rozbiórek samochodów- CZY POWINNAM MIEĆ WPIS DO BDO?

 113. 113 Sylwia napisał(a) 11:58, 25.11.2019:

  Witam, prowadzimy ośrodek wypoczynkowy, mam takie pytania:
  1) sprzedajemy jedzenie na wynos w pudełkach jednorazowych ( nieszczelnych) dlatego ze względów higienicznych jest to pakowane w torebki bardzo lekkie – czy w związku z powyższym musimy rejestrować to w BDO? a jeśli tak to w którym dziale?
  2) czy jeśli zużyte tonery od drukarek i baterie przekazujemy do sklepu, w którym je zakupujemy to musimy to ewidencjonować?
  3) jeśli przeprowadzamy remonty w ośrodku sami i zamawiamy od firmy wywożącej śmieci worek na nie to gdzie musimy to zaznaczyć – we wniosku czy tylko w karcie odbioru?
  4) śmieci gości z części hotelowej – mogą to być butelki, opakowania po żywności czy opakowania po lakierach, dezodorantach – czy możemy to umieścić jako śmieci mieszane?
  5) resztki z żywności ( biodegradowalne) i po zwierzęce- zaznaczamy jako 020203 czy jako niebezpieczne czy jako 160380?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 114. 114 Katarzyna napisał(a) 12:42, 25.11.2019:

  Dzień dobry,

  pracuję w firmie produkującej elementy stalowe. W wyniku produkcji pozostają nam resztki stali lub metali kolorowych, które gromadzimy w kontenerze i sprzedajemy potem firmie skupującej złom.
  Dostaliśmy informację od tejże firmy, że od stycznia bez numeru BDO nie będzie możliwy odbiór złomu.
  Bardzo proszę o podpowiedź które działy mam wypełnić we wniosku rejestracyjnym – sprzedawca odpadów, transportujący odpady (szef sam zawozi)??
  Dziękuję

 115. 115 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:31, 25.11.2019:

  Pomocne będą newsy na stronie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):
  *Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO https://bit.ly/37M5Mxs
  *Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO: https://bit.ly/2QWDVVn

 116. 116 Bogdan napisał(a) 15:39, 26.11.2019:

  Pani Joanno, czy w imieniu mojej firmy wpisy do BDO może dokonywać firma ochroniarska obsługująca m.in. bramę wyjazdową. Jeżeli tak to czy musi rejestrować się w Bazie BDO i na jakich zasadach, dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 117. 117 Izabela napisał(a) 14:28, 27.11.2019:

  Dzień dobry
  Podnajmuję gabinet w salonie fryzjersko-kosmetycznym z którym współdziele
  Odpady. salon fryzjerski ma umowę z firma zewnętrzna odbierająca odpady. Czy między mną a salonem fryzjerskim wystarczy umowa pisemna o takiej współpracy? Czy mimo to muszę rejestrować się w BDO osobno?
  Jakie działy dotyczą salonu fryzjersko-kosmetycznego. ??
  Pozdrawiam

 118. 118 JOANNA napisał(a) 09:39, 28.11.2019:

  Firma otrzymuje karty przekazania odpadów np . za zużyte opony, oleje. Robimy do lutego następnego roku zestawienie przekazania odpadów. Czy taka firma również musi przystapić do BDO?
  Czy sklep prowadzący sprzedaż artykółow elektrycznych też musi do końca roku zarejestrować sie w BDO?
  Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

 119. 119 Ryszard napisał(a) 11:47, 28.11.2019:

  Prowadzę salon fryzjerski
  odpadami są
  -tubki aluminowe po farbach
  – włosy
  -zużyty elektrosprzęt
  -świetlówki
  -pakowania butelek plastikowych
  – kartoniki po farbach
  1. jakie działy mam wypełnić we wniosku i gdzie szukać kodów towarowych
  2 Czy umowa z zakładem odbierającym odpady wystarczy

 120. 120 Marta napisał(a) 09:15, 29.11.2019:

  Witam,
  Prowadzimy warsztat samochodowy. Mam pytanie dot. akumulatorów, które czasem dla klienta kupujemy. Po wymianie taki akumulator nie zostaje u nas lecz przekazujemy go firmie, od której kupiliśmy nowy. Taka „wymiana” sztuka za sztukę. Czy mimo, iż nie składujemy ich fizycznie u nas w warsztacie mam obowiązek zaznaczyć to we wniosku? Jeśli tak to co i w którym miejscu?
  Z góry dziękuję za pomoc

 121. 121 Anna napisał(a) 16:40, 02.12.2019:

  Witam, prowadzę działalność ogolnobudowlana czy muszę się rejestrować w bdo

 122. 122 Sylwia napisał(a) 12:41, 03.12.2019:

  Witam, jednoosobowa działalność gospodarczą zajmuje się wyrobem barierek i przesel ogrodowych że stalidla osób fizycznych. Do tej pory sprzedawala odpad w postaci złomu stalowego na zlom. Nie ma żadnych pozwoleń na wytwarzanie takich odpadow( nie wiem czy musi tak owe posiadac) czy tez podlega rejestracji w bdo? Jak tak to w jakich działach?

 123. 123 Monika napisał(a) 12:44, 03.12.2019:

  Dzień dobry sprzedaję worki na sztuki i wszystko jest ewidencjonowane na kasie oraz fv mam wpis do BDO ponieważ wcześniej do towarów worki były bezpłatne i opłacaliśmy stosowne opłaty czy teraz to też konieczne?

 124. 124 Sandra napisał(a) 13:16, 03.12.2019:

  dzien dobry
  Przedsiębiorstwo zajmujące się szkoleniami spawaczy i z odzysku materiałów szkoleniowych sprzedajemy pozostały złom czy tez musimy się wpisywać do BDO

 125. 125 Grazyna napisał(a) 19:47, 03.12.2019:

  Produkujemy okna pvc i Alu. Sprzedajemy firmie odpady pvc i złom, czy musimy wpisać się do BDO?

 126. 126 Agnieszka napisał(a) 09:14, 04.12.2019:

  Dzień dobry,
  prowadzę sprzedaż materiałów remontowo-budowlanych. Towar dostarczany jest głównie na paletach, które są zabezpieczone folią. Paleta jest do zwrotu producentowi, natomiast zostaje folia. Nadmieniam, że nie oferuję w swoim sklepie torebek na zakupy z tworzywa. Czy mam obowiązek wpisu do BDO?

 127. 127 Michał napisał(a) 09:33, 04.12.2019:

  Witam Pani Joanno
  Proszę o pomoc. Jesteśmy spółką handlową usługową w zakresie sprzedaży i montażu okien i drzwi. Nowe okna i drzwi są opakowane w folię i kartony, które zabieramy po montażu, zabieramy też starą stolarkę (drewno, pcv, szkło). Prowadzimy też biuro -co z tonerami do drukarek. Jakie działy musimy wypełnić.
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 128. 128 Agnieszka napisał(a) 13:16, 05.12.2019:

  Pani Justyno, proszę o odpowiedź.
  Z firmy (posiadamy wpis do BDO i pozwolenie na wytwarzanie odpadów) przekazujemy odpad z tworzywa sztucznego do firmy zajmującej się jego regranulacją i wykorzystujemy regranulat w produkcji elementów z tworzywa sztucznego.
  Czy firma, której przekazujemy ten odpad (na podstawie KPO) do regranulacji (R3) musi posiadać wpis do rejestru lub jakieś zezwolenia?

 129. 129 KAROLINA napisał(a) 14:15, 05.12.2019:

  Witam prowadzimy sklep motoryzacyjny, w ktorym sprzedajemy akumulatory nowe i przyjmujemy od klienta zużyte, z tego tytułu powinniśmy wypełnic dział V? Tabela 3?

 130. 130 Basia napisał(a) 12:03, 08.12.2019:

  Dzień dobry prowadzę firmę zarejestrowaną
  w domu jednoosobową zajmującą się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
  tonerów , bębnów , konserwacja urządzeń
  Jestem pośrednikiem , czy muszę się zarejestrować BDO

 131. 131 Aneta napisał(a) 14:02, 09.12.2019:

  Witam Prowadzę Zakład Szklarski zajmuje się obróbka szkła płaskiego oczywistym jest , że gromadzę odpady szkła , luster itp Mam odbiorcę , jednak muszę posiadać wpis do BDO , abym mogła przekazywać mu te odpady , który dział i którą tabelkę zaznaczyć . Z góry dziękuje za odpowiedz

 132. 132 Agnieszka napisał(a) 14:36, 09.12.2019:

  Witam serdecznie ,mąż prowadzi działalność od stycznia tego roku mechanika pojazdowa w połowie roku zutylizowaliśmy tworzywa sztuczne mamy kartę odbioru .Nie robiliśmy wpisu do rejestracji BDO,ale posiadamy małą jeszcze ilość oleju przetwarzanego i żadna firma nie chce nam odebrać takiej ilości czy muszę mieć utylizację ok 100 l takiego oleju czy mogę zrobić to w przyszłym roku jak nazbieramy odpowiednią ilość .Akumulatory zabiera kontrahent z którym mamy podpisany kontrakt z Francji. Sprowadzamy również pojazdy nie będące odpadem do naprawy i dalej są sprzedawane naprawione czy muszę to też wpisać do rejestru BDO nie mamy podpisanej umowy z stacją demontażu ,gdyż w tabeli 1 dział III trzeba uzupełnić taką rubrykę pk.3 co wpisać jeśli mąż sam przywozi takie auto .

 133. 133 Alicja napisał(a) 20:42, 09.12.2019:

  Prowadzę handel obwoźny odzieżą, kupuje towar zapakowany w folie który później sprzedaję.Czy powinnam ubiegać się o nadanie numeru w BDO ? Proszę o radę.

 134. 134 Łukasz napisał(a) 22:02, 09.12.2019:

  Witam prowadzę sklep motoryzacyjny, sprzedaję oleje (także z beczki), opony, akumulatory, baterie, prostowniki, mierniki elektryczne itp, itd.. Często produkty są w opakowaniach zbiorczych, w sklepie jednak nie można kupić torebek foliowych. Czy w związku z tym powinienem zarejestrować się w BDO? Jeżeli tak, to które działy powinienem wypełnić?

 135. 135 Kasia napisał(a) 06:23, 10.12.2019:

  Witam. Prowadzę mała pracownie 30m2 tortów i wypieków, pakuję w karton. Śmieci są powstałe w wyniku pozyskanych produktów jak śmietana masło mąka,czy muszę się rejestrować w systemie BDO?

 136. 136 Krystian napisał(a) 15:20, 10.12.2019:

  Witam,
  jestem pełen podziwu Pani wiedzy. Mam pytanie, ponieważ na Pani blogu nie znalazłem podobnego tematu. Powadzę JDG opierającą się na handlu meblami twardymi z płyt oraz materiałów tapicerskich, robimy to online, kupując od dostawcy meble zapakowane w kartony, taśma folia bąbelkowa oraz ochraniacze platykowe na rogi, to jest wysyłane przewoźnikiem.
  Rozliczamy się fa z kurierem i sprzedającym nam meble. Fizycznie towarów nie mamy na magazynie. Czasem niektóre sztuki dajemy w straty, np zaginiona paczka. Używamy także sprzęty biurowe typu laptop i drukarka z tonerem. Czy taki rodzaj działalności należy zgłosić do BDO, jak tak jakie działy powinno się wypełnić, lub jakich procedur dopełnić?
  Byłbym wdzięczny za pomoc, pewnie wiele osób ma podobny dylemat.
  Pozdrawiam

 137. 137 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:51, 11.12.2019:

  Krystian (136), proponuję kontakt tel. w sprawie BDO – 882 037 370 – tj. do firmy, z którą współpracuję

 138. 138 emilia napisał(a) 11:09, 12.12.2019:

  Pani Joanno mam kilka pytań:
  Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca wpis z urzędu do BDO w dziale VII musi dokonać aktualizacji wpisu jako pośrednik czy sprzedający? np sprzedała pape do PGK musi wpisać się jako sprzedawca?
  Jeżeli osoba ta prowadzi również spółkę w tym samym zakresie musi ją rejestrować w BDO?? Spółka zawsze będzie firmy podwykonawcą

 139. 139 Arkadiusz napisał(a) 12:11, 12.12.2019:

  Dzień dobry,

  Pani Joanno mam jedno zapytanie.
  Prowadzę sprzedaż akumulatorów do motocykli i z tego tez powodu jestem zobowiązany do odbierania starych akumulatorów co też czynię. W następnym etapie przekazuję stare akumulatory firmie recyklingowej i wystawiam na nie fakturę. Czy w świetle BDO jestem:
  Dział V Tabela 3. Podmiot pośredniczący
  Dział VIII. Sprzedawca odpadów
  Dział IX. Pośrednik w obrocie odpadami

  Czy jako „pośrednik” muszę mieć zezwolenie na na zbieranie odpadów ?

  dziękuję z góry za odpowiedź i pomoc

 140. 140 Grzegorz napisał(a) 12:43, 12.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzę działalność handlową , sprzedaję świetlówki i zwykłe baterie, jestem tylko pośrednikiem czyli nie wprowadzam ich na rynek polski z zagranicy, czasami klienci oddają zużyte świetlówki lub baterię które przekazuję do hurtowni od których to zakupiłem czy muszę się zarejestrować w BDO, prosze o odpowiedz iż trudno to wszystko zrozumieć z góry dziękuję i pozdrawiam.

 141. 141 IVONA28 napisał(a) 14:09, 12.12.2019:

  witam …
  czy skład materiałów budowlanych i węgla musi się rejestrować do BDO i wpisywać kody n.zużytych szmatek ,olejów,tonerów,akumulatorów ,zniszczonych materiałów budowlanych lub uszkodzonych których nikt nie kupi nawet po przecenie…?w tej chwili robi sie straszne zamieszanie i tyle ile osób tyle zdań na ten temat a dodzwonić się do Urzędu Marszałkowskiego nie można.Bardzo prosze o pomoc

 142. 142 Anna napisał(a) 18:51, 12.12.2019:

  Prowadzę sklep spożywczy i nie mam w sprzedaży reklamówek foliowych zastąpiłem je torbami papierowymi to czy muszę wpisać się do rejestru BDO

 143. 143 Robert napisał(a) 00:21, 13.12.2019:

  Prowadze firme handlowa….zostaja nam odpadki w postaci folii i kartonow okolo 200 kg rocznie….dodatkowo odbieramy zuzyte tonery od klientow ktore sa od nas odbierane przez sprzedawce okolo 150 kg…czy konieczny wpis do bdo

 144. 144 Ewa napisał(a) 09:46, 13.12.2019:

  Witam. Mam sklep instalacyjny, tzn części do zakładania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji widmo-kanalizacyjnej. Od kilku lat klientom wydajemy towar w torebkach papierowych lub w kartonach po zakupionym przez nas towarze. Jednak czasami zdarzy się zakup drobnego towaru w woreczku foliowym, zgrzewanym. Czasami też zdarzy się że karton jest rozdarty, to nie jest wydany klientowi jako opakowanie do zakupionego towaru. Mam pytanie, czy w związku z powstającymi odpadami tej folii i kartonów muszę rejestrować się w BDO? Pozdrawiam

 145. 145 Małgorzata napisał(a) 17:20, 13.12.2019:

  Dzień dobry,
  Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu poniższego dylematu.
  Jeśli wytwarzający odpady przekazuje wytworzone przez siebie odpady pośrednikowi w gospodarce odpadami (który jest wpisany do BDO jedynie w dziale IX – pośrednik w obrocie odpadami), to jaki podmiot powinien być wskazany na KPO jako przejmujący odpady?
  Czy może to być pośrednik (czy przejmuje on odpady), czy musiałby być to podmiot, któremu pośrednik przekaże odpady i posiadający wpis do BDO z tytułu zbierania lub przetwarzania odpadów?
  Czy jeśli pośrednik nie chce przekazać informacji o przejmującym odpady, to należałoby wówczas zawrzeć z pośrednikiem umowę wskazującą na przejęcie odpadów przez pośrednika? Czy to rozwiązałoby kwestię wpisu dotyczącego przejmującego na KPO?
  Czy ma w tym przypadku znaczenie, po czyjej stronie jest organizacja transportu?

 146. 146 Beata napisał(a) 21:28, 13.12.2019:

  Witam prowadzę sklep wielobranżowy nie sprzedaję reklamówek natomiast pakuję do woreczków i cienkich reklamówek na żywność warzywa i owoce .Czy muszę również wpisać się do rejestru BDO.

 147. 147 zivo napisał(a) 14:33, 15.12.2019:

  Witam.
  Czy prowadząc mały osiedlowy sklep spożywczo-przemysłowy ,gdzie używam tylko cienkich torebek foliowych do pakowania
  np. cukierków czy ciastek ,jestem zobowiązany wpisać się do rejestru BDO . Tylko proszę nie odsyłać mnie do ogólnych rozporządzeń ministerstwa, czy urzędów marszałkowskich ,bo zawarte tam informacje są niejasne ,i niezrozumiałe . A tak na marginesie ,wystarczyło by w ustawie był tylko zapis ,,dotyczy wszystkich bez wyjątku prowadzących jakakolwiek działalność,, Ponieważ wszyscy wiemy ,że jest to następny ukryty podatek ,nic więcej. Otóż jeśli importer odpadu zgłasza go w BDO , hurtownik również ,i jeszcze sklepikarz ,to ten sam odpad mamy trzykrotnie zadeklarowany ,wniosek jest taki, że z tony odpadu robią się trzy, czy o to chodzi ,chyba nie.

 148. 148 Kinga napisał(a) 09:26, 16.12.2019:

  Dzień dobry
  czy prowadząc sklep motoryzacyjny, internetowy musimy mieć wpis do BDO. Pakujemy w pudełka kartonowe, stretch. Prowadzenie biura czyli toner do drukarek, kilka szt rocznie. Wszystkie odpady odbierane są od nas w zakresie normalnych segregowanych śmieci, część kartonów wykorzystujemy do pakowania paczek.
  Palety na których otrzymujemy towar wykorzystujemy we własnym zakresie, czyli ponownie na nich wysyłamy. W sprzedaży mamy również olej samochodowy.

  Powołująć sie na zapis urzędu :
  'osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),”
  nie widzę potrzeby rejestrowania Się do BDO.
  Proszę o odpowiedź.
  Dziękuję

 149. 149 Dariusz napisał(a) 11:05, 16.12.2019:

  Witam! A co ze Spółdzielnią Mieszkaniową lub Zarządcą Nieruchomości w świetle BDO? Chodzi mi o świetlówki z wymiany, tonery z biura itp. Gdzieś przeczytałem, że jeżeli ich nie jest więcej jak 100 kg rocznie to nie trzeba na to nawet Karty Odpadu. Pozdrawiam

 150. 150 Jan napisał(a) 11:00, 17.12.2019:

  Witam potrzebuje informacji na temat wpisania się do rejestru BDO .
  Prowadzę sklep odzieżowy gdzie sprzedaję towar i pakuję go w reklamówki.
  Który dział powinienem wypełnić ?

 151. 151 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:00, 17.12.2019:

  Zobacz zamieszczone 17.12.2019 r. na stronie MK:
  Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO

 152. 152 Krzysztof napisał(a) 23:59, 17.12.2019:

  Witam mam pytanie. Prowadzę działalność budowlaną jednoosobową. Pracuje wyłącznie jako podwykonawca za granicą. Czy muszę składać jakieś dokumenty do BDO ?

 153. 153 Kris napisał(a) 01:57, 18.12.2019:

  Witam. Pytanie czy salon fryzjerski musi rejestrować się w bdo oraz czy restauracja- pizzeria też musi ? Bo z internetu raz wynika że nie muszą a gdzie indziej że jednak muszą. Z góry dziękuję za pomoc.

 154. 154 Grzegorz napisał(a) 12:16, 18.12.2019:

  Witam. Posiadam firmę zajmująca się produkcją głównie z metalu. W wyniku czego zostaje mi złom, który sprzedaje do skupu złomu. Sam transportuje złom do skupu lub skup złomu odbiera go ode mnie. Sprzedaje czasem swoje produkty w opakowaniach tekturowych. Proszę o informację jakie działy muszę wypełnić we wniosku o rejestrację do BDO. Czy powinienem mieć także pozwolenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 155. 155 Grzegorz napisał(a) 12:40, 18.12.2019:

  Pani Joanno, bardzo dziękuje na wstępie że dzili się Pani wiedza.
  Opiszę mój przypadek i poproszę o ocenę mojej interpretacji.
  Prowadze hurtownie budowlaną gdzie handluje zarówno I jak i II gat (pozagatunkowymi materiałami budowlanymi). Te materiały sprzedaje dalej ponieważ są aplikacje, w do których można je wykorzystać. Nabywam je aktualnie jako produkty pozagatunkowe – ale może być tak, że któryś z dostawców sprzeda mi je jako odpad.
  Przetwarzam też te materiały – konkretnie w sposób następujący :
  1. z blach pozagatunkowych wytwarzam elementy metalowe obróbki blacharskie przy czym powstałe skrawki materiału oddajemy na złom.
  2. z płyt z wypełnieniem poliuretanowym lub styropianowym lub wełnianym docinamy dla klientów materiały na długość i pozostałe ścinki sprzedajemy klietnom w całości. Podczas cięcia może wytwarzać się wiór, który zbieramy odkurzaczem a wieć pył metalowo styropianowy
  3.Wprost sprzedajemy bez żadnej obróbki materiały – ale do zabezpieczenia ich używamy folii strech zakupionej od dostawcy w PL .
  4. Robimy konfekcje – a więc z pełnych opakowań zakupionych u producentów robimy mniejsze opakowania – przy czym to opakowanie (folia.karton.styropian) zostaje po części u nas – segregujemy to i oddajemy po części do utylizacji – częściowo wykorzystujemy do zabezpieczania ładunków które wysyłamy do klientów.
  5. Pośredniczymy w dostawie korzystając z własnego taboru lub wynajmując pośredników aby dostarczać ww. towary a więc zarówno to przetworzone ale też te które zakupujemy jako odpad.
  6. Sprzedajemy w PL i UE

  Kupujemy towar tylko w pl lub od firm zarejestrowanych w PL czyli nie wprawdzam nic na rynek PL.

  Przygotowałem wniosek do BDO i w nim zakreśliłem:
  Dział VI – tab 4 i 5 z tytułu tego ze wykorzystuje fole strech do zabezpieczenia towaru
  Dział VIII – w zakresie sprzedaży materiałów pozagatunkowych mogących być zakwalifikowanych jako odpad. Są to odpady:
  17 02 03 Odpady z Tworzyw Sztucznych
  17 04 02 Aluminium
  17 04 05 Żelazo i stal
  17 06 04 Inne materiały izolacyjne

  Dział XI – w tym samym zakresie co powyżej.

  Dział XII – ponieważ dekompletując opakowania zbiorcze wytwarzam odpady z opakowań a więc:
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 Opakowania z drewna
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

  Nie wiem czy moje wnioski to nie nadinterpretacja ustawy – ale chcę być fair wobec przepisów.
  Jednocześnie proszę o odpowiedź czy zgłoszenie większej ilości przypadków a nie uczestniczenie w danym procesie jest dla mnie w jakimś sensie problemem – mianowicie czy jeżeli nie dojdzie do powstania w danym czasie odpadu czy będzie to problem ?
  Czy w ww. przypadku musze mieć szczegółowe zezwolenia lub szczegółowe umowy na odbiór np odpadów zmieszanych z metalu i tworzywa ?

  Przepraszam za tak długi wywód, ale sam nie potrafie ocenić co będzie właściwe.
  pozdr,

  G.

 156. 156 iWONA napisał(a) 14:58, 18.12.2019:

  Dzień dobry, Pani Joanno. Jesteśmy firmą produkującą okna PVC. Odpady: to odpady z tworzywa sztucznego 17.02.03, oraz wióry pvc 12.01.05, poza tym pakujemy okna w karton, folię strech . Karton i folię strech odajemy drugiej firmie na tym samym terenie i oni wraz ze swoimi odpadami to wykazują. Pytanie 1. W jakim dziale, w której rubryce należy dokonać wpisu tych odpadów , do tórych mamy kody. Czy na folię i karton powinniśmy zawrzeć umowę z ta drugą firmą? Poza tym zbite szkło oddajemy bezpłatnie do dostawcy.

 157. 157 Arek napisał(a) 15:02, 18.12.2019:

  Mam firmę Budowlano-Usługową ale jestem tylko pośrednikiem sprzedaży okien do Belgii. nie mam żadnych faktur zakupu na tonery i nie generuję odpadów, bo jestem wspólnikiem drugiej firmy i tam wykazuję odpady. Okna Pvc też kupuję od firmy , której jestem wspólnikiem. czy mam obowiazek wpisu do BDO?

 158. 158 Karolina napisał(a) 22:12, 18.12.2019:

  Witam,
  Szanowna Pani Joanno,
  Mam zagadkową sytuacje która odkryłem jako „przymusowe zbieranie odpadów”? Tłumacze o co chodzi i chciałbym zasięgnąć Pani opinii. Pragnę kupować odpad jako firma „C”od przedsiębiorstwa”A” które go wytwarza, następnie ładować go w miejscu wytworzenia na środki transportowe firmy „B”(posiadającej zezwolenia na transport odpadów). Ten załadowany towar który kupiłem (C) znajdujący się ciagle na tym samym samochodzie przedsiębiorstwa (B) zostaje sprzedany firmie „D”. Firmy A,B,C,D są to polskie przedsiębiorstwa posiadające wpis do rejestru BDO. Jako firma C zlecam firmie B przejazd tego samochodu do zagranicznego przedsiębiorstwa „E” z którym jest dogadane przedsiębiorstwo „D”. Zagraniczna firma E poddaje materiał recyklingowi. Proszę o pomoc czy ja jako firma (C) kupująca i następnie sprzedająca odpad muszę mieć zezwolenia na magazynowanie odpadów, pomimo tego ze od razu z miejsca wytwarzania odpad wędruje do miejsca recyklingu. Jak i również jak ma wyglądać karta lub karty przekazania odpadów kto jest kim w tym obiegu po kolei. Na końcu jest oczywiście wywóz poza RP

 159. 159 damian napisał(a) 23:08, 18.12.2019:

  Witam, Pani Joanno prowadze jednoosobowa dzialanosc gosp. i zajmuje sie sprzedaza telewizor oraz monitorow uzywanych za posrednictwem sprzedazy wysylkowej (4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET ) , kupowanych od firm lub osob fizycznych. czy mam obowiazek wpisu do BDO?

 160. 160 Janina napisał(a) 10:46, 19.12.2019:

  Prowadzę firmę stolarską produkuję okna i drzwi z drewna i płyty MDF odpady wykorzystuję na potrzeby własne. Spalam w kotłowni zakładowej, służą do ogrzania hali. Czy w tej sytuacji powinnam dokonać wpisu do DBO . pozdrawiam Janina

 161. 161 robert napisał(a) 12:20, 19.12.2019:

  Witam
  prowadzę co miesięczną ewidencje i sprawozdawczość dla firm
  tel. 6 0 4 2 8 4 4 7 8

 162. 162 Marian napisał(a) 12:21, 19.12.2019:

  prowadze firme transportową
  (płody rolne, ziemia gruz itp.)
  Czy muszę się wpisac do BDO ?

 163. 163 MARIUSZ napisał(a) 13:27, 19.12.2019:

  stacja paliw jakie rubryki musi wypełnić i z jakimi kodami ?

  Pozdrawiam
  Mariusz

 164. 164 Bogusława napisał(a) 14:38, 19.12.2019:

  Witam
  Proszę o odpowiedz czy sprzedając części używane do samochodów trzeba rejestrować się w BDO. Kupujemy same części , nie rozbieramy aut

 165. 165 kasia napisał(a) 19:26, 19.12.2019:

  dzień dobry
  prowadzę lokal gastronomiczny odpady odbiera ode mnie spółdzielnia której płacę czynsz , olej zużyty odbiera firma zewnętrzna
  zostawia zaświadczenie .Klientom nie wydajemy reklamówek?
  Czy obowiązuje mnie bdo?

 166. 166 Kris napisał(a) 03:16, 20.12.2019:

  Trzy pytania?
  Po pierwsze Pani odpowiada na te pytania wogole? Po drugie interesuje mnie kwestia bdo w salonie fryzjerskim. A po trzecie w pizzerii głównie na dowóz czy to jest faktycznie wprowadzanie opakowań na rynek. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 167. 167 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:18, 20.12.2019:

  Kris (166), ad 1 – każdy może tu odpowiadać, a nie tylko pytać. Ja odpowiadam na wybrane pytania, jeżeli mam na to czas.
  Zobacz: Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale

 168. 168 Tomasz napisał(a) 08:30, 20.12.2019:

  Witam,

  posiadam licencje na transport olejów. Czy w tym zakresie muszę składać wniosek do BDO? Jeżeli tak, to który dział i tabelę powinienien wypełnić?

  Dziękuję i pozdrawiam.

 169. 169 Mariusz napisał(a) 11:56, 20.12.2019:

  Witam czy produkujac jakis towar wysyłam do swoich odbiorców fabryk w kartonach transportowych około 50 kartonów miesiecznie czy musze byc wpisany w BDO dziekuje i pozdrawiam

 170. 170 Robert napisał(a) 15:08, 20.12.2019:

  Nikt nie pytał o sklep komputerowy, elektryczny,o powierzchni mniejszej niż 400 m, oprócz sprzętu IT oczywiście sprzedajemy baterie i akumulatorki ,czasami klientowi wymiania się uszkodzone podzespoły , płyty główne napędy itp. … co w tym konkretnym przypadku ,czy muszę się rejestrować , bo jak czytam np temat baterii to tylko wprowadzający ten produkt po raz pierwszy do kraju muszą , sprzedawcy dla klienta końcowego już nie …
  proszę o sugestie ..

 171. 171 Agnieszka napisał(a) 16:03, 20.12.2019:

  Dzień dobry Pani Joanno,
  proszę o pomoc. Prowadzę sklep stacjonarny i internetowy, w którym sprzedaję m.in. elektronarzędzia i akumulatory do nich. Nie wprowadzam ich na rynek, tylko kupuję od producenta/importera. Do wysyłek używamy opakowań z odzysku, a poza tym nie zostają nam żadne odpady poza komunalnymi. Ponadto moja firma znajduje się w budynku, będącym jej własnością, w którym wynajmuje powierzchnie biurom i mamy wspólny śmietnik na odpady zmieszane (komunalne), które odbiera firma świadcząca usługi odbioru takich odpadów. Proszę o analizę naszej sytuacji, bo od wielu dni jestem w coraz większej rozterce. Będę zobowiązana.

 172. 172 Kris napisał(a) 18:47, 20.12.2019:

  Pani Joanno bardzo dziękuje za wyjaśnienie bo myślałem że na maila są odpowiedzi. Niestety w kwestii kto do bdo musi a kto nie musi nie wie nikt, każdy twierdzi co innego :( jedni mówią że przy małych ilościach poniżej np 100 kg to nie trzeba. W urz.marszał. To każą nawet medyczne wpisać do plastra od skaleczenia raz na rok. Słowem tragedia. Kebaby wprowadzam na rynek , ale opakowań do nich ja nie produkuje, a wyrzucać ich też nie utylizuje bo przecież klientką je zawożę. Słowem tragedia w tych urzedach

 173. 173 Robert napisał(a) 08:53, 21.12.2019:

  Pani Joanno … odnośnie sklepu komputerowego powyżej,czy coś Pani doradzi ?

 174. 174 Grzegorz napisał(a) 16:03, 21.12.2019:

  Pani Joanno, ja również byłbym zobowiązany jakby zerknęła Pani na mój przypadek opisany wyżej. Co prawda przygotowałem i wydrukowałem już wniosek i oświadczenie wg. mojej interpretacji, ale jakby fachowiec potwierdził bądź zaprzeczył byłbym spokojniejszy :) Pewnie przygotować do świat dużo a czasu mało – ale … kto wie może się uda. Pozdrawiam i Wszystkiego Dobrego ! g.

 175. 175 Marcin napisał(a) 12:47, 22.12.2019:

  Witam Państwa
  od tygodnia błądzę ,sprzedaję tonery
  kupuje w hurtowni i dostarczam do ostatecznego klienta oraz baterie (r6,r3,r14)
  czy też muszę być w BDO sam faktury wysyłam mailowo.?
  nie odbieram zużytych baterii oraz tonerów.

  dziękuję Marcin

 176. 176 Justyna napisał(a) 16:32, 22.12.2019:

  Witam. Pani Joanno moje pytaniw dotyczy firmy meza. Zajmuje sie on produkcja gotowych wyrobow ze stali typu stoly regaly antresole. Odpady z produkcji danego wyrobu nie sa wywozone ani aprzedawane na zlom ale wykorzystywane do produkcji nastepnego wyrobu. Gotowy produkt nie jest pakoeany w zadne opakowanie jest dostarczany bezposrednio do klienta transportem wlasnym i montowany. Czy w zwiazku z tym obejmuje go wpis do bdo?

 177. 177 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:43, 22.12.2019:

  Robert (170, 173), jeżeli sprzedajesz sprzęt IT, baterie i akumulatorki, ale nie sprowadzasz ich z zagranicy, to nie jesteś ich „wprowadzającym” (tj. po raz pierwszy na teren kraju). Nie musisz się więc rejestrować w BDO w dziale IV tabela 1 dla wprowadzających sprzęt, ani w dziale V tabela 1 dla wprowadzających baterie lub akumulatory. Nie musisz się też rejestrować w BDO w dziale VI tabela 4 dla wprowadzających produkty w opakowaniach nawet wtedy, gdybyś dodawał swoje opakowanie, gdyż wg art. 8 pkt 23 lit. c ustawy przez wprowadzającego produkty w opakowaniach rozumie się:
  c) prowadzącego:
  – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

  Jeżeli jednak udostępniasz torby foliowe, które podlegają opłacie recyklingowej (20 gr/szt. + VAT), to z tego tytułu musisz mieć rejestr w BDO (nie ma w obecnych wzorach, więc tylko wypełniasz dział I, a od nowego roku prawdopodobnie będzie to dział XIV – to uaktualnisz wpis).
  Natomiast jeżeli musisz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to wymagany jest wpis w rejestrze BDO w dziale XII – zobacz objaśnienia prawne.
  Jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których ich wytwórca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Ma obowiązywać od 1.01.2020 r.

 178. 178 Magda napisał(a) 00:41, 23.12.2019:

  Witam, prowadzę sprzedaż internetową min. używanej elektroniki sprowadzanej z Niemiec. Pani Janino proszę o wskazówki. Pozdrawiam

 179. 179 Twoje imię (wymagane) napisał(a) 10:31, 23.12.2019:

  Dzień dobry, Pani Joanno. Jesteśmy firmą produkującą okna PVC. Odpady: to odpady z tworzywa sztucznego 17.02.03, oraz wióry pvc 12.01.05, poza tym pakujemy okna w karton, folię strech . Karton i folię strech odajemy drugiej firmie na tym samym terenie i oni wraz ze swoimi odpadami to wykazują. Pytanie 1. W jakim dziale, w której rubryce należy dokonać wpisu tych odpadów , do tórych mamy kody. Czy na folię i karton powinniśmy zawrzeć umowę z ta drugą firmą? Poza tym zbite szkło oddajemy bezpłatnie do dostawcy.

 180. 180 Twoje imię (wymagane) napisał(a) 10:33, 23.12.2019:

  Mam firmę Budowlano-Usługową ale jestem tylko pośrednikiem sprzedaży okien do Belgii. nie mam żadnych faktur zakupu na tonery i nie generuję odpadów, bo jestem wspólnikiem drugiej firmy i tam wykazuję odpady. Okna Pvc też kupuję od firmy , której jestem wspólnikiem. czy mam obowiazek wpisu do BDO? Bardzo proszę o odpowiedź Pani Joanno , bo sie stresuję, że mogę zapłacić karę

 181. 181 Robert napisał(a) 11:14, 23.12.2019:

  Pani Joanno , odnośnie mojego sklepu komputerowego… reklamówek nie sprzedajemy, tej elektroniki i baterii nie przekraczamy ilości wg tego projektu który ma obowiązywać od 1 stycznia , ale to dopiero obowiązywać ma od nowego roku ….. czyli mam składać wniosek czy nie bo skołowany jestem :)

 182. 182 Marta napisał(a) 12:42, 23.12.2019:

  Witam,
  Firma pakuje książki w pudełka owija to folią i wysyła do księgarń to zaliczamy się do działu VI tabela 4 a co z działem XII ?

 183. 183 Daria napisał(a) 18:11, 23.12.2019:

  Szanowna Pani Joanno, w związku z tak dużym nagłośnieniem dot. rejestracji w BDO, oraz po przeanalizowaniu wszystkich wcześniejszych pytań i odpowiedzi, pozwoliłam sobie do Pani (Skarbnicy Wiedzy :)) napisać. Mąż prowadzi firmę zajmującą się produkcją mebli na wymiar oraz dekarstwem. Czy w związku z powyższym należałoby złożyć wniosek do BDO?
  Z poważaniem

 184. 184 krzysztof napisał(a) 20:45, 23.12.2019:

  Witam.. Czy może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie.. ponieważ z początkiem roku rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie usług spawalniczych i będę świadczył usługi jako podwykonawca u innego przedsiębiorcy z powierzonych materiałów czy będę musiał rejestrować się w BDO???? Firam jest zarejestrowana pod adresem zamieszkania w Bloku

 185. 185 Paweł napisał(a) 20:56, 23.12.2019:

  Witam,
  jesteśmy zarejestrowani kodami pkd:
  sprzedaż przez domy handlowe i internet , usługi spawalnicze. Działalność jest jedno osobowa.
  Mam teraz takie pytanie kupujemy często farby do metalu na fakturę i nie wiem czy podlegamy pod BDO ? Puszek nikt nam nie zbiera zostawiamy sobie pod nowe farby z mieszalnika lub sami mieszamy w nich kolory.
  Pozdrawiam Paweł

 186. 186 Piotr J. napisał(a) 09:25, 24.12.2019:

  Witam,

  Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, wykonującym usługi w branży IT (serwis komputerów i kas fiskalnych). Elektrośmieci, powstałe w wyniku prowadzonej działalności, wywozimy własnym transportem do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją. Chciałem się dowiedzieć, czy podlegamy obowiązkowi rejestracji w bazie danych BDO? Nasza główna działalność to (wg PKD): 62.09Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH. Bardzo proszę o odpowiedź.

 187. 187 Piotr napisał(a) 23:46, 25.12.2019:

  Witam, prowadzę działalność jednoosobową. Sprzedaż kopiarek drukarek, tonerów oraz naprawa ww. urządzeń jakie działy powinienem wypełnić?

 188. 188 katarzyna sopata napisał(a) 10:41, 27.12.2019:

  Witam mąż prowadzi jednoosobową działalnośc gospodarczą- zakład stolarski jakie działy trzeba wypełnić w bdo

 189. 189 michał napisał(a) 13:08, 27.12.2019:

  Witam.
  Pani Joanno 1 pytanie
  pracuję w gminnym zakładzie komunalny który wytwarza odpady posiada własną instalację.mam konto w bdo z pełnym dostępem ,ale czy mój kierownik też musi mieć to konto główne czy mogę prowadzić to tylko ja ??

 190. 190 Zbyszek napisał(a) 14:01, 27.12.2019:

  Prowadzę nieduży sklepik tzw. market angielski. Sprowadzam na paletach różny sprzęt agd z Niemiec i Wielkiej Brytanii i sprzedaję go w sklepiku. Czy muszę rejestrować się do BDO ? Czy muszę wpłacać jakiejś zabezpieczenia finansowe ? Proszę o pomoc.

 191. 191 Bartek napisał(a) 15:08, 27.12.2019:

  Prowadzę firmę wytwarzającą opakowania z tworzyw sztucznych oraz handlującą opakowaniami z kartonu. Pozostają mi z produkcji odpady foliowe, które odsprzedaję firmie zajmującej się recyklingiem. Czy we wniosku o rejestrację w BDO mam wypełnić tylko tabelę 5 z działu VI, czy jeszcze dział VIII sprzedawca odpadów. W czy muszę, a jeśli tak, to w którym miejscu mam wpisać firmę, która odbiera i odkupuje ode mnie ten odpad?

 192. 192 Aneta napisał(a) 20:32, 27.12.2019:

  Mam jednoosobowa działalność gospodarczą związana z metalami. Kupuje pod klienta różnego rodzaje profile i rurki z czarnej stali i przerabiam. Nie są one pakowane tylko wszystko luzem. Nie wysyłam i nie pakuję w nic. Resztki oraz wióry to zlomuje.. Czy muszę także wpisać się do BDO, ponieważ nie jestem pewna czy muszę się rejestrować. Dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.

 193. 193 Krzysztof napisał(a) 21:37, 27.12.2019:

  Szanowna Pani Joanno,
  proszę o informację czy mój tata prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży węgla kamiennego w małej miejscowości jest zobowiązany zarejestrować się w BDO. Nadmienię, iż część węgla jest pakowany na życzenie odbiorców przez mojego tatę do worków (WYMIARY: 600MM/1050MM
  GRAMATURA: 82G, POJEMNOŚĆ 45-50 KG). Worki są kupowane od hurtownika a następnie węgiel zapakowany w tej postaci jest sprzedawany klijentom indywidualnym.
  Czy można powiedzieć, że mój tata jest wytwórcom odpadów.
  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Krzysztof

  9
  Z poważaniem

 194. 194 Michał napisał(a) 12:47, 28.12.2019:

  Witam,
  Pani Joanno wydaje mi się, że przeszukałem wszystkie wpisy na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój „przypadek”, myślę że bardzo typowy. Otóż prowadzę mały sklep odzieżowy ok. 50 m2, w którym nie używam/sprzedaję żadnych toreb foliowych do pakowania. Sprzedaję torby papierowe, w które klienci mogą zapakować kupione produkty. Odpady, które u mnie powstają, to zbiorcze opakowania kartonowe lub foliowe w ilościach do 200 kg rocznie oraz maksymalnie jeden zużyty toner. Poza tym oczywiście jakieś drobne odpady eksploatacyjne typu butelki po płynach do mycia podłóg/szyb itp. Moje pytania brzmią: czy jeśli projekt nowego rozporządzenia o ilościach i rodzajach odpadów wejdzie w życie, to nie będą obowiązywać mnie żadne obowiązki rejestracyjne i ewidencyjne w BDO? W jaki sposób miałbym dokumentować wagę odpadów kartonowych/foliowych, mając na uwadze, że po przekroczeniu 500 kg rocznie obowiązki ewidencyjne już się pojawiają? Planuję sprzedaż mojego towaru poprzez portal Allegro, oczywiście w ilościach detalicznych. Czy opakowania służące do wysyłki typu koperta bąbelkowa/woreczek foliowy/kartonik spowodują, że będę musiał to ewidencjonować/rejestrować? Z góry dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam serdecznie.

 195. 195 Radek napisał(a) 14:42, 28.12.2019:

  Witam. Czy firma transportowa musi się zarejestrować w BDO? Posiadam 5 busów i świadczę usługi transportowe dla innych firm. Kupuję części samochodowe, akumulatory, opony i oleje. Co z częściami, zużytym olejem i opakowaniami po olejach jeżeli wymiany oleju wykonuję samodzielnie. Pani Joanno a co w przypadku jeżeli zrezygnuję z samodzielnych napraw i wymiany olejów i zlecę to warsztatowi. Czy potrzebuję z warsztatu jakiś dokument potwierdzający pozostawienie i utylizację zużytych części i olejów?

 196. 196 Aneta napisał(a) 19:51, 28.12.2019:

  Witam pani Joanno :
  Mam jednoosobowa działalność gospodarczą związana z metalami. Kupuje pod klienta różnego rodzaje profile i rurki z czarnej stali i przerabiam. Nie są one pakowane tylko wszystko luzem. Nie wysyłam i nie pakuję w nic. Resztki oraz wióry to zlomuje i mam na to dokument. . Czy muszę także rejestrować się w BDO, ponieważ nie jestem pewna czy muszę się rejestrować. Dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.

 197. 197 Ewa napisał(a) 20:04, 28.12.2019:

  Witam Pani Joanno:
  Mąż prowadzi jednoosobową działalność Handel Obwoźny. Sprzedaje odzież na rynkach. Oczywiście w foliach np. płaszcze, kurtki. Czy powinien zarejestrować się BDO, a jeśli tak to które działy powinien wypełnić i jakie table zaznaczyć ?Dużo na ten temat czytałam ale niewiele z tego rozumiem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Ewa

 198. 198 Marek napisał(a) 20:20, 29.12.2019:

  Witam
  A zakłady fryzjerskie??
  bo różnie wszędzie piszą??

 199. 199 Małgorzata napisał(a) 21:32, 29.12.2019:

  Handel auto częsci używanych?z rozbiórką

 200. 200 Radek napisał(a) 12:38, 30.12.2019:

  Witam, prowadzę małą firmę informatyczną. Głównie usługi ale czasem coś sprzedaje. W większości do firm 99% np laptop, komputer lub kasa fiskalna. Czasem to naprawiam. Czy muszę się zarejestrować w BDO jeśli odpadów z takich napraw będzie mniej niż w rozporządzeniu ? Czy muszę się zarejestrować jako zbierający odpady ( ktoś kto kupi u mnie komputer może mi oddać stary – zepsuty ), czy potrzebuje wtedy zezwolenia na zbieranie odpadów od starosty ?

 201. 201 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:33, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 202. 202 Wioletta napisał(a) 22:11, 30.12.2019:

  Czy Zakład Usług Leśnych musi się rejestrować w BDO. Zajmujemy się hodowlą, ochroną lasu i pozyskaniem drewna. Nie wytwarzamy raczej żadnnych odpadów jedynie może to być zużyty olej z ciągnika lub maszyny ale gospadarswa rolne też mają maszyny i ciągniki więc nie wiem czy muszę się rejestrować.

 203. 203 Mariusz napisał(a) 23:47, 30.12.2019:

  Pani Joanno
  a co z zakładami produkującymi meble z płyt wiórowych?

 204. 204 Rafał napisał(a) 13:19, 31.12.2019:

  Jak obowiązek rejestracji wygląda przy np. sklepie komputerowym?

  Sprzedajemy towary innych firm zakupione w hurtowniach, laptopy, komputery. Zdarza się ze towar przyjedzie w kartonach albo na palecie – ale są to w stosunku rocznym nieznaczne ilości.

  Oczywiście zdarzyć się może że się przepali jakaś świetlówka na suficie -ale to też sztuka / 2 na rok . Nie sprzedajemy toreb foliowych w ogóle. Sprzedajemy baterie zarówno paluszki – jak i baterie do laptopów.

  Czy powinniśmy się rejestrować? W którym dziale?

  Czy można złożyć wniosek w 2020 w styczniu bo ponoć tyle jest wniosków że to jest wskazane przez samych urzędników?

 205. 205 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:09, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”

 206. 206 Mario napisał(a) 16:11, 01.01.2020:

  Witam. Mam.maly zaklad spawalnictwo jako.dodatkowe zrodlo.dochodu. warsztacik wynajmuje od.osoby fizycznej ktora w godzinach i dniach( gdy ja nie wykonuje tam zadnych dzialan)korzysta z tego warsztatu i sprzetu ktory tam jest. Poniewaz moja dzialalnosc tam ogranicza sie do whkonywania malych zlecen typu jakis regal, stojak (doslownie z 10 zlecen rocznie) -potencjalny odpad metalu zostaje i jest wykorzystywany przy nastepnym zleceniu albo np uzywa go wlasciciel( od ktorego wynajmuje) do wykonania jakiej pierdulki do domu. Generalnie nie zlomuje niczego bo staram sie wykorzystac wszystko. Na infolinii udzielono mi i formacjo ze nie musze sie rejestrowac w bdo ale mam.watpliwosci czy na pewno? Moze powinienem miec dodatkowa umowe z wlascicelem ze on korzysta z odpadow i sprzetu? Prosze.o.pomoc

 207. 207 Magda napisał(a) 10:20, 03.01.2020:

  Witam, sprzedajemy odpad w postaci zużytych płytek metalowych (części do maszyny) do naszej Spółki Matki w Szwajcarii. Czy te transakcje również podlegają pod BDO? Czy nasza Spółka Matka musi zostać wpisana do BDO? Bardzo proszę o pomoc..

 208. 208 elzbieta napisał(a) 13:50, 04.01.2020:

  Dzien dobry.Pani Joanno. Prowadze restauracje i mały hotel.Przy przygotowywaniu posiłów powstaje zużyty olej (roślinny) który jest odsprzedawany firmie ,która odkupuje taki olej. Fakture za sprzeadz tegoż oleju ksieguje. Innych foliówek nie używamy. Czy w takiej sytuacji ja też musze wpisac sie do bdo? I co mam tam wpisac?

 209. 209 Michał napisał(a) 19:12, 05.01.2020:

  Witam Pani Joanno
  prowadzę wulkanizację mam wpis bdo na sprowadzanie opon(tabela 1 dział II) , kupuję też opony na felgach aluminiowych i stalowych , od klientów zdaża się przyjąc uszkodzoną felgę .Moje pytanie brzmi jaki dodatkowy wpis potrzebuję żeby zawieść felgi na złom

 210. 210 Edyta napisał(a) 18:44, 10.01.2020:

  Witam, prowadzę sklep i sprzedaję m.in.akumulatory….czyli jestem pośrednikiem a nie bezpośrednio importerem, stare akumulatory muszę zdawać innej firmie czy zatem muszę uzyskać numer bdo?

 211. 211 Maria napisał(a) 10:00, 13.01.2020:

  Witam
  Proszę o radę, czy hotel który oddaje zużyty olej od smażenia firmie zewnętrznej musi zgłosić się do BDO?

 212. 212 Jacek napisał(a) 19:50, 13.01.2020:

  Witam Pani Joanno !

  Zbieram złom, jestem zwykłym zjadaczem chleba, czasami stoją pod kubłami, pralki, Kuchenki itp… czy po rozebraniu tego do gołej blachy, mogę to oddawać na złom ?

 213. 213 Rafał napisał(a) 15:09, 15.01.2020:

  Witam, czy musze byc zapiany do bdo jeżeli frezuje material i w ciagu roku mam 40 kg wiórów aluminiowych?
  Moja maszyna to frezarka

 214. 214 Maksymilian napisał(a) 07:25, 16.01.2020:

  Witam czy jako skup złomu mam obowiązek wystawienia BDO osobie fizycznej która sprzedaje u mnie np 2kg złomu

 215. 215 Katarzyna napisał(a) 12:36, 17.01.2020:

  Witam. prowadzę butik odzieżowy, gdzie towar sprowadzam z UE . jest to odziez i galanteria skórzana. Następnie odsprzedaję ten towar klientom tak zapakowany jak go nabyłam tzn w pudełkach kartonowych lub folii. Rozumiem, ze jest konieczność zarejestrowania się z BDO. Jak sprawa wygląda dalej ze sprawozdawczością i opłatami?

 216. 216 Joanna napisał(a) 17:55, 17.01.2020:

  Witam. Prowadzę skup i sprzedaż palet – czy muszę się rejestrować w BDO?

 217. 217 Jagoda napisał(a) 21:45, 17.01.2020:

  Witam, pytam jako pracownik urzędu, czy podmiot prowadzący zbieranie złomu może składać do urzędu tzw. Półroczne sprawozdanie o zebranych odpadach za poprzednie półrocze jeszcze w wersji papierowej (wymóg zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)? Mam wątpliwości gdyż przecież od stycznia 2020 roku istnieje ewidencja i sprawozdawczość firm odbierajacych odpady wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy Bdo. Nie wiem czy mam rację czy jestem w błędzie? Proszę o poradę jeśli się mylę. Z góry dziękuję za odpowiedź

 218. 218 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:07, 18.01.2020:

  Jagoda (217), za 2019 r. nie ma już półrocznych sprawozdań „odpadowych” do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, są tylko roczne, wymagane na podstawie ustawy:
  – art. 9n – składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  – art. 9na – składanych przez podmioty (oprócz gminy) prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
  – art. 9nb – składanych przez podmioty prowadzące zbieranie (w tym punkt skupu) odpadów komunalnych stanowiących frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (uwaga – od 2020 r. dotyczy wszystkich odpadów komunalnych).
  Sprawozdania te powinny być złożone do 31 stycznia, po raz pierwszy do 31.01.2020 r. tylko elektronicznie poprzez BDO.
  Wczoraj Senat uchwalił przyjęcie ustawy z 9.01.2020 o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: https://bit.ly/2R4AiMq z poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 7, 9 i 11: https://bit.ly/2ND4MD7, m.in. z poprawką, która dodaje do ustawy:
  „Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
  2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.”
  Czy Sejm te poprawki przyjmie 22-23 I?

 219. 219 Basia napisał(a) 22:44, 19.01.2020:

  Witam.Do konca roku 2019 odbierałem odpady rolnicze,teraz po zmianach nie wiem jak wygląda transport tych odpadów,brak KPO po stronie rolników.Przeczytałem sporo artykułów w tym temacie i nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi.Pozdrawiam.

 220. 220 Małgorzata napisał(a) 16:08, 21.01.2020:

  Witam,

 221. 221 Aleksandra napisał(a) 13:07, 22.01.2020:

  Witam kupuje używane Opony z zagranicy mam sprzedaż internetowa kupuje i od razu sprzedaje czy muszę zgłosić się do biura marszałkowskiego o wpis i kartę odpadów i czy muszę podpisać umowę z organizacja odzysku wulkanizacji nie mam tylko kupuje i sprzedaje opony z zagranicy proszę o pomoc jeszcze jedno pytanie w BDO pod jakim punktem powinnam się zgłosić proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam

 222. 222 Mateusz napisał(a) 21:27, 22.01.2020:

  Witam

  Pani Joanno, jeśli sprowadzam kosiarki, ciągniki inne maszyny rolnicze do własnej firmy oraz na handel to co powinienem zaznaczyć w bdo? Oraz czybto że sprzedałem 3 maszyny w 2019 muszę za to zapłacić jakąś opłatę?
  Bardzo proszę o odpowiedź

 223. 223 Robert 40 napisał(a) 12:26, 23.01.2020:

  Witam,
  Jestem pośrednikiem w przekazywaniu odpadów wpisany w dział IX BDO. Kto powinien wystawić KPO w sytuacji kiedy ja jako pośrednik chcę przekazać odpad np. 170904 bezpośrednio na RIPOK? Kto w systemie będzie przekazującym, mój klient czy ja? Ja rozumię że zgodnie z ustawą jak nie mogę być ponieważ nie mam zbierania ani nie jestem posiadaczem odpadów tylko mój klient który prowadzi rozbiórki i staje się w ten sposób właścicielem. RIPOK mówi że to ja powinien wystawić kartę, ponieważ ja jestem klientem RIPOK-a, i na mnie będzie wystawiona faktura, a jego wpisać jako transportującego gdyż będzie transportował ten odpad. Proszę o podpowiedź jak mają się zachowywać pośrednicy w BDO.

 224. 224 Andżela napisał(a) 13:38, 23.01.2020:

  Witam,
  Pani Joanno, czy w firmie, która jest zarejestrowana w BDO jako wprowadzający sprzęt elektroniczny, opakowania i baterie, przekazywanie odpadów powstających w ramach prowadzenia działalności biurowej powinny być przekazywane za pomocą rejestru BDO? Czy w tym przypadku możemy skorzystać ze zwolnienia (np. tonery, sprzęt biurowy – ilość dopuszczalna wg zwolnienia) i przekazywać zużyty sprzęt, baterie bez rejestru BDO? Czy jednak jako firma zarejestrowana w BDO, powinniśmy przekazywać odpady przy pomocy rejestru? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 225. 225 Wojtek napisał(a) 23:17, 23.01.2020:

  Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, 07.07.2018:
  Janina, jeżeli chcesz być pośrednikiem lub sprzedawcą odpadów bez przejmowania odpadów w fizyczne posiadanie, a masz już numer rejestrowy w BDO, to teraz składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosek aktualizacyjny o wpis odpowiednio do „działu VIII – sprzedawca odpadów” albo „działu IX – pośrednik w obrocie odpadami” podając tylko kod i rodzaj odpadów, które będą przedmiotem tej działalności.
  Taka działalność nie wymaga uzyskania żadnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, a jedynie wymaga prowadzenia karty ewidencji odpadów niebezpiecznych wg załącznika nr 3 – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973.

  Czy w takim razie jeśli jestem pośrednikiem w obrocie odpadów bezpiecznych np 15… To też mam wypełniać KEON?
  Czy nic nie muszę wypełniać?

 226. 226 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:18, 24.01.2020:

  Wojtek (225), jeżeli jesteś pośrednikiem w obrocie odpadami innymi niż niebezpieczne, ale nie przejmujesz ich w fizyczne posiadanie, to nie wypełniasz żadnej karty ewidencji.
  Nie wiem więc, po co jest wymagany wpis do rejestru BDO w takim przypadku, jeżeli ani ewidencji ani sprawozdania „odpadowego” nie trzeba robić przez BDO.
  Czy ktoś wie?

 227. 227 Wojtek napisał(a) 10:41, 24.01.2020:

  Czy nic nie muszę wypełniać?

  Joanna Wilczyńska226Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:18, 24.01.2020:
  Wojtek (225), jeżeli jesteś pośrednikiem w obrocie odpadami innymi niż niebezpieczne, ale nie przejmujesz ich w fizyczne posiadanie, to nie wypełniasz żadnej karty ewidencji.
  Nie wiem więc, po co jest wymagany wpis do rejestru BDO w takim przypadku, jeżeli ani ewidencji ani sprawozdania “odpadowego” nie trzeba robić przez BDO.
  Czy ktoś wie?

  Mysle, że jest to kolejny paradoks ustawy o odpadach. Niestety nie jestem tylko pośrednikiem żeby sprawdzić co pośrednik może robić w BDO.
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Jeśli chodzi o sam system BDO, to klient wysyła zgłoszenie odbioru bezpośrednio do recyklera lub przejmującego odpady. Czy mogę to wszystko uwidocznić na swoim magazynie jako wydane i przyjęte, by mieć podstawę do fv czy w jaki inny sposób można to robić?

 228. 228 DANUTA napisał(a) 13:33, 29.01.2020:

  Witam

  Posiadam hurtownię art biurowych, która sprzedaje m.in. tonery. W ramach dobrej współpracy z klientami chciałabym odbierać puste tonery a potem przekazywałabym je do firmy utylizującej. Czy mogę firmie od której odbieram pusty toner wystawić kartę przekazania odpadu jako nieprofesjonalny zbieracz odpadów. a potem np. raz na kwartał przekazać te wszystkie puste tonery do firmy utylizujacej od której także uzyskam KPO. Moja firma nie ma wpisane w rodzajach działalności zbieranie odpadów tylko handel – czy potrzebuje jakieś zezwolenia na odbieranie pustych tonerów. ( zaznaczam, że firmy najczęściej urzędy żądają ode mnie KPO)

 229. 229 Dorota napisał(a) 11:18, 05.02.2020:

  Dzień dobry, pracuję w odlewni żeliwa, skupujemy złom żeliwny i stalowy do produkcji pełnowartościowych wyrobów z żeliwa. Potwierdzamy odbiór każdej dostawy w systemie. Mamy założoną kartę ewidencji odpadów. Jak wypełnić zakładkę „przetwarzanie” w przypadku gdy zużywamy odpady do produkcji? R- odzysk, czy D-unieszkodliwienie? Co wpisać w „Procesie przetwarzania” a co w „Sposobie gospodarowania”? Z jaką częstotliwością powinniśmy to robić, raz na tydzień czy wystarczy raz w miesiącu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 230. 230 Dagmara napisał(a) 21:14, 06.02.2020:

  Witam. Prowadzę skup i sprzedaż zużytych opon. Czy mogę sprzedawać część zużytych opon ( odpad) rolnikom do obkładania kopców z kiszonkami ???

 231. 231 Mariusz napisał(a) 19:36, 13.02.2020:

  Dzień dobry,
  Posiadam umowę na odbiór odpadu z firmą A. Firma ta posiada pozwolenie na transport, zbieranie odpadów, jest też wpisana w dziale VIII i IX BDO jako pośrednik i sprzedawca odpadów. Firma A przekazuje odpad dalej firmie B. Firma A chce aby w KPO jak odbierający odpad widniała firma B. Czy mogę jako odbierającego odpad w KPO wpisać firmę B, czy musi być to firma A w związku, że z nią posiadam umowę na odbiór odpadu i ta firma wystawi mi fakturę za odpad.
  Bardzo proszę o pomoc.

 232. 232 Marcin napisał(a) 21:13, 14.02.2020:

  Witam, co w sytuacji kiedy wytwórca odpadów po złożonym wniosku o wpis do BDO nalega na firmę odbierającą odpady o odbiór tych odpadów mimo, że nie uzyskał wpisu. Jest jedynie na etapie złożonego wniosku. Są fimy w obrocie odpadami które odbierają odpady na karcie papierowej twierdząc, że postępują prawidłowo. Mam jednak co do tego wątpliwości. Prosze o informacje w tej sprawie i sankcje jakie mogą spotkać obie strony.

 233. 233 Monika napisał(a) 14:57, 16.02.2020:

  Witam Pani Joanno , nie wiem czy mam dokonać wpisu do BDO, czy nie …. prowadzę skup palet , które są naprawiane i dalej odsprzedawane . Przy tym wytwarzane są odpady w postaci zrzynek drewnianych , ale wg nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu nie przekraczających maksymalnych ilosci . Zrzynki te wykorzystuję na własne potrzeby ( palenie w piecu ) , a część transportuję do firmy przyjmującej takiew odpady . W chwili obecnej firma rząda wpisu do BDO , aby móc przyjąć ode mnie zrzynki , a na infolini mówią ,że nie muszę mieć takiego wpisu , bo ilosc jest zbyt mała . Mam mętlik w głowie. Moje pytanie brzmi , czy muszę wpisywać się do BDO . dzwoniłam na infolinię BDO i tam poinformowali mnie ,że jeśli nie produkuję odpadów przekraczających podane ilości to nie muszę . Jednak chyba jako skupujący palety muszę mieć taki wpis?

 234. 234 Elżbieta napisał(a) 10:12, 17.02.2020:

  Witam Pani Joanno czytam wszystkie odpowiedzi ale nie znalazłam na moje pytanie.
  Bardzo proszę Panią o odpowiedź, ja nie mam
  już pomysłu … czy transportujący odpady niebezpieczne i pośrednik w obrocie bez przejmowania w fizyczne posiadanie/ organizujący obrót na którego jest faktura za piosrednictwo/ obroni sie w myśl ustawy że nie posiada decyzji na odbieranie, czy też nie.
  nie będziemy przejmować tych odpadów a jedynie je transportować i jako pośrednik organizować ich drogę od wytwórcy do odbiorcy, ale ponieważ to są nasi klienci -jesteśmy firmą handlową więc będziemy również transportującym te odpady.
  i mamy wątpliwość czy jako pośrednik możemy je transportować, skoro jesteśmy bez przejmowania w posiadanie…..
  wiem ze masło maślane ale tak już tez mamy w naszych głowach….
  pozdrawiam serdecznie Elżbieta

 235. 235 Łukasz napisał(a) 19:18, 17.02.2020:

  Witam. Mam pytanie. Jeśli mam zamiar kupować na skupie złomu kable miedziane w izolacji, następnie usuwać z nich izolacje w wynajętym budynku i sprzedawać na złom samą miedź a otuline oddawać profesjonalnej firmie posiadającej wszystkie zezwolenia, czy ja sam muszę w takim przypadku ubiegać się o konkretne zezwolenia i wpisy?

 236. 236 Urszula napisał(a) 14:57, 18.02.2020:

  Witam. Pracuję w Szkole Podstawowej. Co roku likwidujemy zużyty sprzęt. Np. krzesła i ławki. Mamy więc nieco złomu, który chciałabym w sposób zgodny z prawem oddać do skupu złomu. Czy obowiązuje mnie dodatkowa procedura?
  Podobna sytuacja jest z utylizacją odpadów elektronicznych.
  Nie dokonałam wpisu do BDO, ponieważ jestem jednostką organizacyjną. Nie jestem przedsiębiorstwem a pomimo to od czasu do czasu mam takie właśnie odpady. Co mnie wobec tego obowiązuje? Jak skutecznie utylizować i działać zgodnie z prawem? Pozdrawiam serdecznie.

 237. 237 Anna napisał(a) 11:02, 04.03.2020:

  Witam serdecznie. Prowadzimy jednoosobowy warsztat naprawy elektronarzędzi. Kupujemy części elektroniczne, które wymieniamy klientom. Czy jeśli stare części zwracam klientom powinniśmy mieć na to jakiś dokument? Czy jeśli klient pozostawi u nas stare części, możemy je odsprzedać jako złom bez żadnych dodatkowych pozwoleń? Czy taką ewidencję należy wprowadzić do BDO?
  dziękuję

 238. 238 Radek napisał(a) 15:33, 07.03.2020:

  Witam Pani Joanno.
  Mam pytanie odnośnie odpadów. Posiadam nr rejestrowy w BDO. Jestem wpisany jako transportujący odpady i sprzedający odpady. Kody odpadów które sprzedaje mam wpisane w BDO. Czy mogę sprzedawać odpady bez decyzji na składowanie/magazynowanie?????
  Przykład. Kupuje odpad, dostaje KPO jestem transportującym, jestem przyjmującym. W ten sam dzień sprzedaje ten odpad do finalnego odbiorcy. Wystawiam KPO ze jestem sprzedającym, transportującym i odbiorca mi podbija KPO. Czy mogę tak robić bez posiadania decyzji na skladowanie?? I czy w tym elektronicznym systemie BDO można tak robić??

 239. 239 Łukasz napisał(a) 14:10, 12.03.2020:

  Witam,
  Czy firma zagraniczna posiadająca swój odział w Polsce musi posiadać plac zgodny z wymogami jeśli ten odział będzie wytwarzającym odpady lub tylko będzie pośrednikiem w obrocie odpadami

 240. 240 Piotr napisał(a) 18:52, 24.03.2020:

  Witam. Prowadzę działalność gospodarczą wytwarzającą odpad o kodzie 100903 czyli żużle odlewnicze. Posiadam niezbędne zezwolenia na wytwarzanie odpadów i ich składowanie. Mam pytanie czy mogę ten odpad odsprzedać osobie prywatnej nie posiadającej zezwoleń ani BDO która to osoba potrzebuje ten odpad do utwardzenia gruntu czy usypania drogi dojazdowej? Pozdrawiam

 241. 241 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:41, 24.03.2020:

  Piotr (240), nie możesz odpadu o kodzie 10 09 03 (żużle odlewnicze) przekazać/sprzedać do utwardzenia gruntu itd., jeżeli osoba fizyczna nie ma zezwolenia na taki odzysk odpadów, gdyż tego odpadu nie wymienia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).
  Można przekazać na taki cel, jeżeli ktoś ma zezwolenie na odzysk odpadów zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796).

 242. 242 Ala napisał(a) 18:05, 29.03.2020:

  Dzień dobry. Produkujemy półprodukty z tworzyw sztucznych. Nasi klienci wytwarzają z nich wyroby gotowe. Odkupujemy od nich ich odpady produkcyjne (wystawiają na nas fakturę sprzedaży), a my zlecamy innemu podmiotowi recykling tych odpadów i wytworzenie z nich granulatu (podmiot ten fakturuje nas za wykonaną usługę). Następnie wykorzystujemy tak uzyskany granulat w naszej produkcji. Nie jesteśmy posiadaczem odpadów, ponieważ są one odbierane przez recyklera bezpośrednio od naszych klientów. W związku z tym mam pytanie. Czy działamy jako pośrednik w obrocie odpadami? Wydaje się, że nie, bo kupujemy te odpady we własnym imieniu. Czy może jesteśmy sprzedawcą odpadów? Tu moje wątpliwości dotyczą tego, że odpadów nie sprzedajemy, tylko we własnym imieniu zlecamy ich przerób. Z góry dziękuję za wyjaśnienia i pozdrawiam.

 243. 243 Iza220 napisał(a) 10:45, 08.04.2020:

  Witam, prowadzę firmę usługową w zakresie montażu, demontażu maszyn, relokacji, rozładunków samochodów. Firma nie jest wpisana do rejestru gdyż nie generujemy żadnych większych odpadów. Wszystko do tej pory było traktowane jako ” odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej. Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, traktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W umowach z klientami mamy zapis … Zakres klienta: Dostarczenie pojemników na odpady wynikłe podczas prac (demontażu, montażu, rozładunków) przy maszynach klienta oraz ich utylizacja.

  Sprawa jednak wróciła w momencie kiedy chcemy zakupić materiały z punktu złomu na własne potrzeby. Taki materiał chcielibyśmy wykorzystany na potrzeby prac firmy.
  Czy w tej sytuacji powinnam się zarejestrować?
  Spotkałam się z takimi hasłami jak :
  • Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Pod które z tych lub innych haseł się mieścimy?

  Bardzo proszę o wsparcie w temacie .

 244. 244 Justyna napisał(a) 11:48, 06.05.2020:

  Dzień dobry
  Pracuję w bibliotece. W ciągu roku likwidujemy zużyte wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy, RTV i AGD oraz wycofujemy zniszczone zbiory-książki. Powstałe śmieci:
  – złom i makulaturę oraz zużyte tonery z drukarek oddajemy do skupu, następnie wystawiamy fakturę sprzedaży – czy jesteśmy w tym wypadku sprzedawcą odpadów i wypełniamy Dział VIII formularza rejestrowego
  – elektrośmieci przekazujemy do firmy obierającej tego rodzaju śmieci.
  – meble i pozostałe wyposażenie oddajemy do punktu odbioru w mieście.
  Złożyłam wniosek, ale do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi. Czy biblioteka powinna była złożyć wniosek, jeśli pojawiają sie u nas takie odpady? Co bibliotekę obowiązuje? Jak skutecznie utylizować i działać zgodnie z prawem? Pozdrawiam serdecznie.

 245. 245 Małgorzata napisał(a) 10:48, 13.05.2020:

  Dzień dobry.
  Prowadzimy firmę transportową, wytwarzamy odpady takie jak opony,akumulatory,metale żelazne. Czy możemy zawieźć złom własnym samochodem do punktu skupu i wpisać siebie w karcie odpadów jako transportującego odpad?. Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
  Pozdrawiam.

 246. 246 Magda napisał(a) 20:34, 13.05.2020:

  Witam.
  Jesteśmy firmą produkującą stolarkę okienną aluminiową.
  Powstałe odpady po cięciu są sprzedawane do skupu złomu który wysyła swój transport po złom.
  Czy w takim wypadku rejestrujemy się tylko jako sprzedawca odpadu?
  Pozdrawiam

 247. 247 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:51, 25.05.2020:

  Magda (246), nie jesteście „sprzedawcą odpadów”, lecz jesteście „wytwórcą odpadów”, gdyż wg definicji art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach:
  27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;
  32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów …’.
  Jeżeli ilość wytwarzanych przez was odpadów w związku z eksploatacją instalacji do produkcji aluminiowej stolarki okiennej przekracza limity określone w art. 180a POŚ (1 t/rok niebezpiecznych lub 5000 t/rok innych niż niebezpieczne), to musicie mieć pozwolenie na ich wytwarzanie – wtedy w rejestrze do BDO w dziale XI będziecie wpisani z urzędu. Jeżeli nie musicie mieć pozwolenia na ich wytworzenie – to musicie wpisać się do rejestru BDO w dziale XII, gdy przekraczacie ilości zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO) określone w rozporządzeniu.
  To skup złomu jest „sprzedawcą” odpadów i musi mieć zezwolenie na ich zbieranie w skupie oraz musi być wpisany w rejestrze BDO jako transportujący odpady, abyście mogli mu przekazać (sprzedać) złom i wystawić mu KPO (kartę przekazania odpadów) poprzez BDO.
  Do końca 2020 r. można jeszcze stosować papierową ewidencję (wg wzorów z załączników 5a-5g ustawy o odpadach).

 248. 248 Dawid napisał(a) 20:56, 01.06.2020:

  Witam !
  Mam pytanie. Pracuję w jednym z organów administracji publicznej, w którym co roku kupuje się i zużywa duże ilości tonerów do drukarek (ponad 100 kg na pewno). Czy w związku z tym mamy obowiązek rejestracji w BDO ? Czy jest możliwość obejścia tej kwestii poprzez podpisanie stosownej umowy na odbiór takie sprzętu np. z firmą, która odbiera od nas również odpady komunalne ? lub zawarcie umowy z dostawcą tych tonerów, która będzie obligować do odbioru zużytych ? jak to wygląda z tej perspektywy ?

 249. 249 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:37, 02.06.2020:

  Dawid (248), tonery jako produkty wielokrotnego użytku nie są odpadami, jeżeli przekazuje się je do ponownego napełnienia (analogicznie jak np. samochód przekazany do warsztatu w celu wymiany oleju).
  Natomiast są odpadami, gdy nie nadają się już do ponownego napełnienia, są już nam niepotrzebne albo są tonerami jednorazowego użytku. Wytwórca odpadów, który nie jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, musi być na wniosek wpisany do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli odpady te nie są objęte pozwoleniem na wytwarzanie odpadów albo pozwoleniem zintegrowanym. Odpady tonerów można przekazać jedynie podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo do „nieprofesjonalnego zbierającego odpady” np. sklepu posiadającego umowę z takim posiadającym zezwolenie.
  Zobacz: Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji

 250. 250 Wioletta napisał(a) 14:04, 03.06.2020:

  Dzień dobry. Prowadzę działalność gospodarczą .Chciałabym się poradzić jakie należy posiadać dokument, aby móc sprzedać pozyskany w wyniku rozbiórki i przekruszenia gruz i aby to było zgodne z przepisami ochrony środowiska?

 251. 251 Małgorzata napisał(a) 21:52, 03.06.2020:

  Dzień dobry,

  chcę kupować wióry drewniane za granicą (w kraju UE) i sprzedawać je w Polsce jako surowiec do produkcji płyty meblowej. Czy muszę posiadać wpis do BDO? Czy transport tego surowca musi odbywać się w takiej procedurze jak transport odpadów z KPO?

  Bardzo dziękuję za informację.

 252. 252 Andrzej napisał(a) 12:54, 15.06.2020:

  Witam,

  Wirma ma już wpis do BDO jako producent odpadów. Teraz chcemy skupować odpady na kodzie 20 01 25 by je przetwarzać dalej. Rozumiem, że w tym celu musimy rozszerzyć swój zakres w BDO również jako importer odpadów. A czy jako kupujący odpady z Polski i ze świata musimy mieć jakieś dodatkowe pozwolenia i czy od każdego możemy kupić taki odpad?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 253. 253 Szymon napisał(a) 14:05, 19.06.2020:

  Szanowna Pani Joanno,

  Moja firma, na zlecenie podmiotu z Ukrainy (dużego recyklera) ma się zająć pozyskiwaniem i dostawami makulatury (głównie kartony i tektura falista) od polskich dostawców. Rozumiem, że w tym przypadku konieczny jest wpis w BDO jako pośrednik i sprzedawca? Co rozumiemy przez „objęcie odpadu” w posiadanie? Jeżeli np. zbieram od różnych podmiotów mniejsze ilości makulatury i składuję aż uzbiera się ich pełen tir do wysyłki na Ukrainę to „obejmuję odpad w posiadanie” czy nie?

 254. 254 Andrzej napisał(a) 09:43, 06.07.2020:

  Czy firma transportującą odpady może być jednocześnie pośrednikiem? Czy w takim przypadku będzie Odbierającym? Jadę do klienta, patrzę jakie odpady posiada(budowlane) i mówię gdzie co z tym robimy(gdzie jedziemy). Najlepsza forma by było, gdyby klient nie wiedział gdzie jadę i za ile utylizuje odpady, gdyż wiedza co i gdzie jest bezcenna, natomiast w/w opisanym przypadku ujawniam swoją wiedzę poprzez kartę przekazania Odpadu, jak tego uniknąć?

 255. 255 Marta napisał(a) 09:43, 05.08.2020:

  Dzień dobry, jesteśmy świeżo założoną spółką, będziemy sprzedawać produkty przez internet, czekamy na wpis do BDO, czy możemy w tym czasie sprzedawać produkty zakupione na terenie Polski ?

 256. 256 Anna napisał(a) 14:06, 07.09.2020:

  Dzień dobry
  Jesteśmy jednostką budżetową posiadamy wpis do BDO.
  Chcemy sprzedać do utylizacji sprzęt komputerowy, który jest już nieużywany.
  Czy wstawiam z na to KPO?

 257. 257 Ania napisał(a) 13:27, 08.10.2020:

  Witam,
  Jesteśmy firmą usługową, która raz w roku przekazuje zużyty sprzęt elektroniczny (komputery, telefony) również wielkogabarytowe odpady (meble) to złomowania. Jesteśmy zgłoszeni do BDO jako wytwórca odpadów (dział XII). Pytanie który dział musimy wypełnić w sprawozdaniu za rok 2019, jeśli złomowaliśmy wtedy odpady wg. kodu 200307(był tam sprzęt i meble razem).

 258. 258 Magda napisał(a) 15:15, 27.10.2020:

  Czy skup złomu jest sprzedawcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach?

 259. 259 klaudia napisał(a) 15:33, 01.12.2020:

  Mam pewien problem :(
  Na stanie magazynowym mamy starą maszynę – towar- która nie nadaję się już do użytku. Chcemy oddać ją na złomowisko. Mamy wpis do BDO jako osoba zbierająca odpady (złomowisko). – posiadamy pozwolenie na zbieranie odpadów (złomy metalowe). Czy w takim przypadku możemy maszynę pociąć/rozebrać i zezłomować? Tj stworzyć w karcie odpadów wpis jako wytworzenie odpadów? Czy musimy mieć na to pozwolenie? Max 2t złomu metalowego z maszyny będzie.

 260. 260 Piotr napisał(a) 06:49, 07.01.2021:

  Jakie warunki muszę spełnić by złożyć wniosek aktualizacyjny w dziale VIII XI ?

 261. 261 Agnieszka napisał(a) 11:16, 15.01.2021:

  Chciałabym zbierać makulaturę na cele charytatywne. Jak to zrobić?4 zbiórki w roku.

 262. 262 BOGUMIŁA napisał(a) 15:37, 28.01.2021:

  Mam pytanie jesteśmy zakładem spożywczym i ostatnio sprzedawaliśmy pocięty złom .Przekazanie złomu odnotowaliśmy w BDO mamy ,,kartę przekazania odpadów” czy musimy ze sprzedaży złomu wykonać jeszcze jakieś sprawozdanie np.do Urzędu Marszałkowskiego?

 263. 263 Dawid napisał(a) 20:09, 09.02.2021:

  Witam chciałbym nie inwestując w plac itd. itp. handlować złomem , kilka firm na poczatek i bezposrednio do skupu który najlepiej zapłaci z czego moje pytania.

  Czy pośrednik w obrocie odpadami bądź sprzedawca odpadów nieposiadający pozwolenia na zbierania/przetwarzanie odpadów, a posiadających jedynie wpis w BDO w zakresie sprzedaży/pośrednictwa mogą widnieć na karcie przekazania odpadów jako „posiadacz przejmujący odpad”?

  Czy w sytuacji kiedy sprzedawca/pośrednik odbierze od przekazującego odpady i przetransportuje je bezpośrednio do miejsca przetwarzania odpadów (bez momentu zbierania, na które wymagana jest pozwolenie, którego sprzedawca/pośrednik nie posiada) może podpisać się na KPO w miejscu posiadacza odpadów, który przejmuje odpad?

  Czy jako posiadacz odpadów powinien podpisać się podmiot, do którego odpad został dostarczony w celu przetworzenia?

  Czy można wejść w fizyczne posiadanie odpadów (transportowanie bez zbierania) nie będąc jednocześnie posiadaczem odpadów?

  Czy aby transportujący odpady nie ujawniał podmiotowi przekazującemu odpad odbiorcy odpadów jedynym rozwiązaniem jest, aby transportujący posiadał pozwolenie na zbieranie odpadów?

  Czy w takim wypadku transportujący może wskazać na KPO siebie jako posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad, a odpady zawieźć na inny adres do punktu przetwarzania odpadów?

 264. 264 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:24, 20.02.2021:

  Dawid (263), spróbowałam odpowiedzieć na powyższe pytania – zobacz: Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu

 265. 265 Renata napisał(a) 14:50, 10.03.2021:

  Czy JST sprzedając złom ok. 1 Mg musi dopełnić jakichś formalności w BDO?

 266. 266 Lukasz napisał(a) 13:05, 12.03.2021:

  Witam. W 2019roku przekazałem firmie akumulatory o łącznej masie 48 kg. Pani która po to przyjechała pokazała MI dokumenty że może przewozić I zbierać Taki odpad na tej podstawic przekazałem jej. Wystawione kpo na mnie jako przekazujący I ona jako transportującym I odbierający. Z ciekawości w 2021r poszukałem ją w BDO I ona miała tylko zwykły transport nie miała innej zgody na zbieranie. Dzwoniąc do niej ona twierdzi że nic złego nie zrobiła. Przyjeła odpad ode mnie I sprzedała go na siebie. Jakie konsekwencje bedą dla mnie. Teraz przypuszczam że dokumenty jej były podrobione. Jak wyjaśniać przy kontrol I z ochrony środowiska.
  Dziękuję

 267. 267 Ewelina napisał(a) 13:12, 12.03.2021:

  Dzień Dobry, zupełnie przez przypadek trafiłam na Pani wyjaśnienia i całe szczęście. Może uzyskam informację na pytanie, na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi… Jako warsztat samochodowy mamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. W pozwoleniu tym nie ma jednak wyszczególnionego złomu akumulatorowego kod 16 06 01. Czy pomimo tego możemy taki złom wytwarzać (do 1 tony rocznie) i oddawać odpowiedniej firmie?

 268. 268 Marcin napisał(a) 18:06, 12.03.2021:

  Witam . Pytanie odnośnie wywozu złomu paletowego z dużej firmy korporacyjnej ( produkcyjnej ) .Czy pracodawca może nieodpłatnie oddawać złom paletowy pracownikowi w ilości hurtowej około 24tony miesięcznie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej.

 269. 269 Agnieszka napisał(a) 14:42, 14.03.2021:

  Pani Joanno czytam wszystkie Pani wypowiedzi i jestem pod dużym wrażeniem. Dlatego może zechce Pani i mnie udzielić podpowiedzi. Otóż zakupuję worki PP do pakowania ekogroszku. W 2020r. było ich zakupionych 250 kg. czy podlegam opłacie produktowej ? I w jakim dziale należy złożyć sprawozdanie roczne ? P.S. Numer BDO został nadany z Urzędu w dziale XI.

 270. 270 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:10, 14.03.2021:

  Renata (265), wytwórca odpadów, w tym JST, który obowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji, musi przekazać odpady z wykorzystaniem karty przekazania odpadów (KPO) wygenerowanej w BDO. Nie ma tu znaczenia, czy te odpady będą sprzedane, czy trzeba za ich odebranie zapłacić.
  Z ewidencji zwolnione są odpady wytwarzane w rocznej ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
  Nadmieniam, że wytwórca odpadów nie jest ich „sprzedawcą” w rozumieniu definicji ustawy o odpadach, która stanowi:
  27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

 271. 271 Iwona napisał(a) 08:31, 18.03.2021:

  Witam.Chciałam zapytać o firmę w której jestem zatrudniona.Mamy zamiar rozpocząć produkcję ręczników papierowych i papieru toaletowego.Czy też musimy mieć zgłoszenie BDO? i czy w naszym PKD spółki musi być odpowiedni wpis?

 272. 272 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:18, 23.03.2021:

  Marcin (268), zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o odpadach, pracodawca może nieodpłatnie lub odpłatnie) oddawać złom paletowy pracownikowi, jeżeli są to palety drewniane, które wg katalogu odpadów klasyfikuje się do kodu 15 01 03 (Opakowania z drewna) i będą one wykorzystane przez tego pracownika zgodnie z lp. 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93):
  – do wykorzystania jako paliwo (R1) lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji (R11),
  – magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko,
  – roczna dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
  Moim zdaniem wątpliwe jest wykorzystanie odpadowych palet przez pracownika zgodnie w ww. warunkami w ilości ok. 24 tony miesięcznie.
  Pracownik nie musi mieć zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów, ani nie musi mieć wpisu w BDO ze względu na ich przetwarzanie. Dlatego wg art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami nie przechodzi z pracodawcy na pracownika z chwilą ich przekazania.

 273. 273 Daniel napisał(a) 14:06, 29.03.2021:

  Witam, chcemy rozszerzyć naszą działalność i zacząć sprzedawać opony używane bez opon do utylizacji tylko takie które nadają się do dalszej odsprzedaży i pytanie moje czy musimy to zgłaszać do bdo? I czy przy wypisywaniu faktury mamy dodawać nasz nr bdo przy każdej fakturze? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.

 274. 274 Anna napisał(a) 11:29, 19.04.2021:

  Witam, moja działalność bedzie zajmowała się odbiorem staroci w tym złomu od osób fizycznych nieprowadzących działalność. Złom ten będzie od razu oddawany na zlom. Czy muszę mieć pozwolenie na zbieranie odpadów? czy wystarczy tylko wpis do BDO?

 275. 275 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:47, 25.04.2021:

  Daniel (273), nie wymaga wpisu do rejestru BDO sprzedaż opon używanych nabytych w kraju, które nadają się do dalszej eksploatacji, a więc gdy nie są odpadami. Nie jesteście wówczas „sprzedawcą odpadów” ani „wprowadzającym opony”.
  Natomiast w przypadku sprowadzania z zagranicy takich opon wymagany jest wpis do BDO w dziale II tabela 1 (Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty).

 276. 276 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:09, 25.04.2021:

  Anna (274), jeżeli odebrany złom od razu będziesz oddawać do punktu skupu złomu, to nie musisz mieć zezwolenia na jego zbieranie. Taka jednak działalność wpisuje się w definicję „sprzedawcy odpadów”, przez co rozumie się podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie . Tak więc musisz miećt wpis do BDO w dziale VIII (Sprzedawca odpadów).
  Ponadto, jeżeli będziesz ten złom sama transportować, czyli obejmiesz te odpady fizycznie w posiadanie, to dodatkowo musisz mieć wpis do BDO w dziale VII (Transportujący odpady).
  Zobacz też: Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu

 277. 277 Ewelina napisał(a) 09:57, 29.04.2021:

  Witam. Jesteśmy firmą pozyskującą metale kolorowe, nawiązujemy współpracę z firmą z Holandii ktore bedzie je odbierać. I teraz pytanie jak to wygląda w przypadku wlasnie bdo ?

 278. 278 Pawel napisał(a) 13:52, 12.05.2021:

  Witam. Kupilem złom pod kodem 170405 a sprzedałem pod kodem 170401 co w takiej sytuacji mam zrobic w systemie bdo. Z góry dziękuję

 279. 279 Ada napisał(a) 09:53, 28.06.2021:

  Dzień dobry,
  mam pytanie o bio odpady. Mam sklep spożywczy, który sprzedaje warzywa i owoce świeże, w związku z tym produkujemy bioodpady. I zastanawiam się, czy mogę te bioodpady przekazywać dostawcy, czy jednak utylizacja leży po mojej stronie i dostawca ma prawo odmówić mi przyjęcia bioodpadów ?

 280. 280 Krak napisał(a) 12:53, 29.06.2021:

  Witam,

  mam pytanie o możliwość przekazania odpadu 150203 dla firmy która nie posiada pozwolenia na odbiór odpadów, a chciałaby go odebrać na użytek własny, czy jest możliwość przekazania tego odpadu dla firmy?

  Pracuje w firmie która wytwarza ten odpad z produkcji i ma pozwolenie na jego wytwarzanie, na codzień przekazujemy go firmie odbierającej odpady która ma pozwolenie na odbiór.

 281. 281 Pat napisał(a) 13:22, 01.11.2021:

  dzień dobry,
  chcę zacząć sprzedawać detalicznie akumulatory do motocykli (głównie allegro). Jak rozwiązać w takim przypadku kwestię opłaty depozytowej, odbierania starego akumulatora?
  Czy musze wpisać się w BDO? Akumulatory chcę kupować w Polsce.

 282. 282 Greg napisał(a) 09:11, 25.11.2021:

  Witam
  Jesli firma produkujaca okna aluminiowe, i odsprzedaje czesc odpadow do firmy zajmujacej sie odpadami, a czesc sprzedaja po nocy jako prezes dla siebie przez zewnetrxna firma czyli slup to gdzie to zgłosić?

 283. 283 Dorota napisał(a) 01:11, 15.12.2021:

  Dzień dobry,
  jesteśmy firmą budowlaną , posiadamy ziemię z wykopu i chcemy ją przekazać firmie , która jest zarejestrowana w BDO tylko w dziale XII. Czy w takim wypadku można przekazać odpad, czy też firma powinna mieć pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?
  Mam też pytanie czy jako firma wytwarzajaca odpad , niekiedy sami transportujemy małą ilość odpadu, czy w takim przypadku musimy mieć wpis w Dziale VII jako transportujący odpad.

 284. 284 Eliza napisał(a) 22:10, 14.03.2022:

  Dzień dobry,
  prowadzę jednoosobową działalność polegającą na hurtowej sprzedaży obuwia. Towar kupuję od producenta lub sklepu internetowego który przyjeżdża do mnie zapakowany w kartony i/lub palety. Jeśli jest w kartonach to wkładam je na paletę (którą pozyskuję od okolicznych sklepów), zawijam strechem i taśmą zakupioną w sklepach internetowych. Czy zatem podlegam obowiązkowi rejestracji w BDO oraz czy winnam sporządzić roczne sprawozdanie?

 285. 285 Eliza napisał(a) 22:12, 14.03.2022:

  CO najważniejsze nie dodałam że towar ten na paletach albo już gotowych albo przygotowanych wg powyższego schematu, sprzedaję – wysyłam kurierem dalej w Polskę lub za granicę.

 286. 286 Iza napisał(a) 13:24, 22.03.2022:

  Dzień dobry,
  pracuję w firmie produkującej profile PVC. Nie mamy pozwoleń na przetwarzanie odpadów. Chcielibyśmy jednak kupować odpad od naszych klientów (ścinki profili) po to żeby później firmie z odpowiednimi pozwoleniami zlecić jego przetworzenie a następnie odkupić od nich gotowy granulat do produkcji. Fizycznie nie wchodzilibyśmy w posiadanie odpadów (jedynie na fakturze). Firma z pozwoleniem na zbieranie, transport i przetwarzanie.
  odbierałaby te odpady od naszych klientów i przetwarzała dla nas na gotowy surowiec-recyklat PVC. Czy takie działanie jest możliwe? Czy wystarczy zrobić zgłoszenie w BDO jako pośrednik lub sprzedawca odpadów i co byłoby odpowiednie w naszym przypadku? Czy nasz klient może nam sprzedać odpad skoro nie mamy pozwoleń na jego zagospodarowanie? Jak to ująć w BDO- skoro my nie posiadamy tych odpadów fizycznie to przekazującym jest nasz klient a odbiorcą firma z pozwoleniami?a my pomimo dokonanego zakupu odpadów nie figurujemy w KPO?
  Będę wdzięczna za odp. Pozdrawiam!

 287. 287 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:55, 03.04.2022:

  Iza (286), Jeżeli wasz klient przekaże kupione przez was odpady bezpośrednio do podmiotu posiadającego zezwolenie na ich przetwarzanie, to nie będziecie figurować w KPO.
  Jeżeli odpady PVC zostaną przetworzone na recyklat PVC spełniający wymagania jakościowe surowca i zostaną spełnione warunki utraty statusu odpadów określone w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, to możecie taki recyklat zastosować w swojej produkcji bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  Według definicji ustawy o odpadach:
  Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;
  27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

  Z opisanej w pytaniu planowanej waszej działalności moim zdaniem wynika, że spełniać będziecie definicję 'sprzedawcy odpadów’, gdyż nabyte przez was odpady w swoim imieniu będziecie zbywać podmiotowi, który je przetworzy na recyklat. Powinniście więc mieć wpis w BDO jako 'sprzedawca odpadów’.
  Zwolnieni jednak jesteście z prowadzenia ewidencji tych odpadów (innych niż niebezpieczne) w BDO, gdyż wg art. 66 ust. 3 ustawy o odpadach:
  3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.
  W związku z tym, że nie musicie prowadzić ewidencji tych odpadów, to wg art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach również nie musicie uwzględniać tych odpadów w sprawozdaniu przez BDO.
  Ustawa o odpadach nie ingeruje w sprawy finansowe kupna/sprzedaży odpadów. Tym samym moim zdaniem wasz klient może wam sprzedać odpad mimo tego, że nie posiadacie zezwolenia na jego przetwarzanie. Musi on jednak mieć na uwadze, że wg art. 27 ust. 7 ustawy o odpadach:
  7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

 288. 288 Jerzy napisał(a) 09:33, 27.05.2022:

  Witam
  Chciałbym odbierać stary sprzęt komputerowy od osób prywatnych, firm i instytucji państwowych, następnie rozbierać go na części pierwsze i sprzedawać te części do skupu. Czy w takim przypadku wystarczy mi wpis w BDO jako Sprzedawca/pośredni czy muszę uzyskać dodatkowe pozwolenia?
  Pozdrawiam

 289. 289 Konrad napisał(a) 19:55, 06.06.2022:

  Witam,

  Co jeśli dany sprzedawca który wprowadza na polski rynek sprzęt elektroniczny nie posiada wpisu w bazie BDO? Czy jeśli działa bez wpisu to narażony jest na jakieś kary? Jeśli tak to jak są obliczane i jak duże one mogą być bo powiedzmy ze od początku tego roku wprowadza sprzęt? Czy i jak może go ktoś „zgłosić” gdzies anonimowo? Bo znajda się tacy co mogą być zbyt „życzliwi” i jak musieli by to udowodnić czy wskazać żeby urząd skontrolował takiego przedsiębiorcę?

 290. 290 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:31, 12.06.2022:

  Jerzy (288); Jeżeli chcesz odbierać stary sprzęt komputerowy, następnie rozbierać go na części pierwsze i sprzedawać te części, to moim zdaniem nie będzie to działalność wymagająca wpisu w BDO jako sprzedawca odpadów ani jako pośrednik w obrocie odpadami, które są zdefiniowane w art. 3 ustawy o odpadach.
  Zgodnie z art. 46 ustawy 'sprzętowej’: ’Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.’
  Jako prowadzący taki zakład przetwarzania będziesz musiał m.in.:
  – spełniać wymagania rozdziału 6 ustawy 'sprzętowej’,
  – posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów konkretnej grupy sprzętu (art. 41 ustawy o odpadach), ale wcześniej musisz uzyskać na to przetwarzanie odpadów decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy 'o ocenach’),
  – być wpisany do BDO na wniosek jako 'prowadzący zakład przetwarzania’ (art. 50 ustawy o odpadach).
  Ponadto jeżeli sam będziesz przywozić zużyty sprzęt do swojego zakładu przetwarzania, to musisz mieć wpis do rejestru BDO na wniosek jako 'transportujący odpady’.

 291. 291 Adam napisał(a) 18:27, 08.07.2022:

  Witam Pani Joanno proszę o podpowiedź… chciałbym się zająć zakupem odpadu kabli elektrycznych. Chodzi np o kable budowlane po demontażu instalacji. Kable będę tylko przewoził samochodem, now będę ich nigdzie magazynował. Zakupu będę dokonywał od osób prywatnych jak i firm, z kolei sprzedawać będę do firm zajmujących się recyklingiem. Czy oprócz wpisu do BDO potrzebuje jakieś inne pozwolenia i czy będę posiadaczem odpadow czy tylko pośrednikiem i sprzedającym nie biorącym odpadow w posiadanie

 292. 292 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:27, 20.07.2022:

  Adam (291), będziesz 'sprzedawcą odpadów’, bo będziesz nabywać, a następnie zbywać odpady.
  Jeżeli nie będziesz ich nigdzie magazynował (nie będziesz więc ich 'zbierać’), będziesz je tylko przewoził samochodem do kolejnego podmiotu, to moim zdaniem jesteś posiadaczem tych odpadów, bo będziesz fizycznie obejmował odpady w posiadanie, który:
  – musi mieć wpis w BDO w dziale VII (Transportujący odpady),
  – musi mieć wpis w BDO w dziale VIII (Sprzedawca odpadów),
  – musi prowadzić ewidencję odpadów poprzez BDO,
  – nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, bo nie będzie ich magazynował,
  – nie musi mieć zezwolenia na przetwarzanie odpadów, bo nie będzie ich przetwarzał,
  – nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, bo nie będzie wytwarzał takich odpadów.
  Uwaga – uzupełniłam artykuł o powyższy przypadek, tj. gdy 'sprzedawca’ odpadów jest posiadaczem odpadów, ale nie musi mieć zezwolenia na ich 'zbieranie’ ani 'przetwarzanie’.

 293. 293 Maria napisał(a) 15:14, 21.09.2022:

  Dzień dobry, działam w firmie TSL. Mam zagranicznego klienta, który chce nawiązać ze mną współpracę w kwestii odbiorów/dostaw odpadów SRF (19 10 12) na trasie międzynarodowej PL-LV.
  Czy sprzedając spedycyjnie innym przewoźnikom taki ładunek musimy być wpisani do BDO? Czy tylko firma 'fizycznie transportująca’ odpad musi mieć wszelkie pozwolenia?
  z góry dziękuję za odpowiedź.

 294. 294 Sebastian napisał(a) 17:08, 04.10.2022:

  Witam. Mam zamiar założyć działalność polegającą jedynie na odbiorze makulatury i zlomu od osób prywatnych i firm, i moje pytanie, czy wystarczy tylko wniosek BDO w dziale VIII jako sprzedawca odpadów? Nie ma miejsca magazynowania, obwoźby i mobilny odbiór odpadów od klientów busem, następnie będę zawoźił odpady do stacjonarnego skupu, który posiada decyzję na zbieranie i magazynowanie odpadów. Pozdrawiam

 295. 295 Justyna napisał(a) 10:56, 19.12.2022:

  Dzień dobry
  Jezeli firma moja zakupiła gruz ceglany , betonowy nastepnie wytworzone zostaly elementy wbudowane w inwestycje i uszkodzone elementy zostały przekruszone, powstał przekrusz i sprzedalismy firmie jako material budowlany , gdyz firma nie ma BDO. czy mogliśmy tak zrobić?


Skomentuj...