Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady dla osób fizycznych od 2016 r.

Pytanie: Ile żużlu kod 10 01 01 można przekazać osobie fizycznej mając pozwolenie na 25 ton? Czy aktualny wykaz kodów odpadów dotyczy rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014, bo w przypadku 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), a w rozporządzeniu z 10 listopada jest oznaczone jako sam żużel? [J.C.]

Odpowiedź: Obowiązujące przepisy nie uzależniają ilości odpadów, jakie można przekazać osobie fizycznej, od dopuszczalnych rocznych ilości odpadów określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Wg art. 27 ust. 8 i 9 UO2:

8. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.
9. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 10.

Obowiązujące od 24.01.2016 r. wydane na podstawie art. 27 ust. 10 UO2 rozporządzenie [2], nie określa łącznej ilości żużla, którą można przekazać osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, lecz podaje dopuszczalną jednostkową ilość następująco:

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,15 Mg/m2 utwardzanej powierzchni.
W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m3 fundamentu.

Trzeba zwrócić uwagę, że wg katalogu odpadów [3] odpady o kodzie:

10 01 01 – to żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Natomiast osobom fizycznym można przekazać wyłącznie żużel (bez popiołów i pyłów), bo w rozporządzeniu [2] przed kodem 10 01 01 jest „ex”, a więc dotyczy to jedynie „żużli”, które są tam wymienione jako rodzaj odpadu, gdyż wg objaśnienia:

3) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, iż kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w katalogu odpadów

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)

Tematy powiązane

Odzysk odpadów przez osoby fizyczne

Joanna Wilczyńska (03.03.2017)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: ,


Jeden komentarz

“Odpady dla osób fizycznych od 2016 r.”
  1. 1 Piotr Bieganowski napisał(a) 11:27, 09.03.2017:

    w roku sasiadka decyzja sadu usunela garaz nie usuwajac papy stanowiacej podloge tego garazu.Napisalam pismo do urzedu miasta,pozniej dostalam pismo ze dzialka na ktorej znajduje sie papa jest dzialka dwoch wlascicieli,wiec polowe tej papy Ja musze wywiesc.Wiec to zrobilam,ale zlosliwi urzednicy wobec Mnie,chca teraz oprocz przeslania im faktory wywozowej przez firme posiadajaca uprawnienia,rownierz karty przekazania odpadow.Nie prowadze dzielalnosci,wiec uwazam to za bzdorne zadania urzednika,prosze o pomoc.


Skomentuj...