Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

LZO – standardy emisyjne

Standardy emisyjne LZO dla procesów prowadzonych w instalacjach, w których używa się rozpuszczalniki organiczne, określone są w rozporządzeniu [1].

Definicja LZO w rozumieniu przepisów dotyczących standardów emisyjnych [1]:

przez lotne związki organiczne, zwane dalej „LZO„, rozumie się związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania

Przez rozpuszczalniki organiczne rozumie się:

LZO, stosowane oddzielnie bądź w połączeniu z innymi substancjami w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

Standardy emisyjne LZO dotyczą procesów opisanych szczegółowo w załączniku nr 7 do rozporządzenia [1], prowadzonych w instalacjach, których zdolność produkcyjna wymaga zużycia LZO (w Mg/rok) określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia [1], a więc obejmują następujące procesy przy zużyciu LZO nie mniej niż (Mg/rok):

 • 15 – gorący offset rotacyjny
 • 25 – rotograwiura publikacyjna
 • 30 – sitodruk rotacyjny na tkaninie lub tekturze
 • 15 – inny rodzaj rotograwiury i sitodruku rotacyjnego, fleksografia, laminowanie lub lakierowanie w drukarstwie
 • 0 – czyszczenie na sucho mebli, odzieży i innych podobnych produktów, z wyjątkiem ręcznego usuwania plam i zabrudzeń
 • 1 – czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZO, o których mowa w § 35 i 36 rozporządzenia
 • 2 – inny rodzaj czyszczenia powierzchni
 • 0,5 – powlekanie lub obróbka wykończeniowa pojazdów (nie dotyczy odnawiania pojazdów w ramach napraw i konserwacji)
 • 25 – powlekanie zwijanych metali walcowanych (stali, aluminium, stopów miedzi)
 • 5 – inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru
 • 5 – powlekanie drutu nawojowego
 • 15 – powlekanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych
 • 25 – impregnowanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych
 • 10 – powlekanie skór w meblarstwie i poszczególnych produktów skórzanych będących towarami konsumenckimi niewielkich rozmiarów, np. torby, paski, portfele
 • 10 – inny rodzaj powlekania skór
 • 5 – produkcja obuwia, w tym jego części
 • 5 – laminowanie drewna lub tworzyw sztucznych
 • 5 – nakładanie spoiwa (np. klejenie, lutowanie)
 • 10 – wytłaczanie tłuszczy zwierzęcych
 • 10 – wytłaczanie lub rafinowanie oleju roślinnego
 • 100 – wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb drukarskich lub spoiw
 • 15 – przeróbka gumy
 • 50 – wytwarzanie produktów farmaceutycznych, obejmujące procesy syntezy chemicznej, fermentacji, ekstrakcji, formowania, wykańczania produktów oraz wytwarzanie produktów pośrednich
 • 15 – powlekanie samochodów osobowych (nowych)
 • 15 – powlekanie kabin samochodów ciężarowych (nowych)
 • 15 – powlekanie samochodów ciężarowych i dostawczych (nowych)
 • 15 – Powlekanie autobusów (nowych)

Dla ww. procesów/instalacji wysokość standardów emisyjnych LZO określa załącznik nr 8 do rozporządzenia [1] jako:

– dopuszczalna emisja określona stężeniowo (w emitorze):

 • standard S1 [mg/m3u] – dla zorganizowanej emisji LZO, jako stężenie LZO (w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny) w gazach odlotowych (w warunkach umownych)

– dopuszczalna emisja określona procentowo w stosunku do zużycia LZO:

 • standard S2 [%] – dla niezorganizowanej emisji LZO, jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tym procesie (instalacji)
 • standard S3 [%] – dla niezorganizowanej emisji LZO, jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tym procesie (instalacji) i pomniejszonej o masę LZO sprzedanych jako produkt opakowany w szczelny pojemnik
 • standard S5 [%] – dla zorganizowanej i niezorganizowanej emisji LZO, jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tym procesie (instalacji)

– dopuszczalna emisja odniesiona do produktu/surowca:

 • standard S4 [g/kg], [kg/m3] … – dla zorganizowanej i niezorganizowanej emisji LZO, jako stosunek wyemitowanej masy LZO do jednostki produktu (surowca)
 • standard emisyjny LZO [kg/szt.], [g/m2] z instalacji lakierowania/powlekania nowych pojazdów, których zdolność produkcyjna wymaga zużycia LZO nie mniej niż 15 Mg/rok – dla zorganizowanej i niezorganizowanej emisji LZO, jako stosunek wyemitowanej masy LZO do jednostki produktu (powierzchni produktu)

Uwaga. Wprowadzane LZO do powietrza przez systemy wentylacji grawitacyjnej traktuje się jako LZO wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, ale tylko w rozumieniu przepisów dotyczących standardów emisyjnych LZO.

Uwaga. Szczególne wymagania dotyczą LZO klasyfikowanych jako R40, R45, R46, R49, R60 i R61, dla których standardy emisyjne S1 określone są dla sumy stężeń indywidualnych (pojedynczych) LZO. Dla pozostałych LZO standardy emisyjne S1 określone są dla stężenia całkowitego węgla organicznego zawartego w LZO.

Uwaga. Standardy emisyjne LZO nie dotyczą instalacji w przypadku, gdy do 31 października 2007 r. prowadzący instalację przedstawił organowi ochrony środowiska bilans masy LZO potwierdzający spełnienie warunku planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia [1] albo inny równoważny plan obniżenia emisji. W takim przypadku w terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku objętego planem obniżenia emisji przedkłada się organowi ochrony środowiska i Ministrowi Środowiska sprawozdanie zawierające odpowiednio:
– sprawdzenie spełnienia warunku planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia [1],
– rozliczenie realizowanego innego planu obniżenia emisji, w tym roczny bilans masy LZO.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – rozdział 6, załącznik nr 7, 8 i 9

Tematy powiązane

Standardy emisyjne – przepisy prawne
Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dotyczące dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczania LZO
Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dotyczące rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz dyrektywy 1999/13/WE i dyrektywy 2004/42/WE
LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie

Joanna Wilczyńska (30.11.2010)
Temat dnia | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 6

“LZO – standardy emisyjne”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:18, 22.05.2011:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – zostało ogłoszone 10.05.2011 r. w Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25.05.2011 r., z wyjątkiem § 33 ust. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 + sprostowanie do LZO – Dz. U. z 2014 r. poz. 1631

 3. 3 Czesław napisał(a) 16:11, 16.03.2020:

  Od 1.10.2019r. obowiązuje tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 1806)- opublikowane w Dz.U. z 23.09.2020r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:09, 17.03.2020:

  Czesław (3), właściwie to powinno być tak:
  Od 23.09.2019 r. obowiązuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1806

 5. 5 Radosław napisał(a) 23:30, 28.01.2021:

  Dzień dobry Zwracam się z zapytaniem: Czy zgodnie z Dz U z 2020 poz 1860 standard S4 dla laminowania wskazany jak 30 g/m2 laminowanej powierzchni w bilansie LZO mogę podać jako 30 kg / Mg przyjmując do wzoru, z którego wyliczam standard S4 za P wielkość produkcji wyrażoną jako masa produktów (tj w Mg). Dziękuję za pomoc i podstawę prawną.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:20, 21.04.2024:

  Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)


Skomentuj...