Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji, a więc też wprowadzanie z instalacji do powietrza lotnych związków organicznych (LZO), wymaga pozwolenia (art. 220 ust. 1 POŚ). Nie dotyczy to jednak instalacji wymienionych w rozporządzeniu [2], ale w przypadku takich instalacji wymagane jest zgłoszenie instalacji (art. 152 POŚ), jeżeli wynika to z rozporządzenia [3].

Wymagane jest pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki z wykorzystaniem LZO

Pozwolenie zintegrowane wg art. 201 POŚ wymagane jest na prowadzenie (eksploatację) instalacji określonych w rozporządzeniu [4], a więc m.in. instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, w szczególności takich jak drukowanie, pokrywanie, odtłuszczanie, uszczelnianie, klejenie, malowanie, czyszczenie, impregnowanie, z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika (LZO) ponad 150 kg/h lub ponad 200 t/rok.

Uwaga. Prowadzący instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego (a także niektóre inne instalacje) muszą składać do 31 marca roczne sprawozdania PRTR (art. 236b POŚ).

Wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji emitujących LZO

W przypadku eksploatacji instalacji, które nie wymagają ww. pozwolenia zintegrowanego, ale podlegają standardom emisyjnym LZO określonym w rozporządzeniu [5], zawsze wymagane jest wg rozporządzenia [2] pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza.

Nie jest wymagane pozwolenie, ale wymagane jest zgłoszenie instalacji emitujących LZO, albo zgłoszenie też nie jest wymagane

Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w przypadku instalacji wymienionych w rozporządzeniu [2], a więc od 2011 r. m.in. instalacji do powlekania (proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu), do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się powłoki w ilości poniżej 1 t/rok. Przez powłoki rozumie się tu każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego (a więc nie samo LZO).

Instalacje niewymagające pozwolenia wymagają zgłoszenia instalacji, za wyjątkiem instalacji wymienionych w § 2 ust. 4 rozporządzenia [3], a więc od 2011 r. m.in. nie wymagają zgłoszenia ww. instalacje do powlekania w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

–  substancje są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
–  żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi [6] lub wartościami odniesienia w powietrzu [7].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 181, 201, 220, 236b
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881 (obowiązuje od 2011 r.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880 (obowiązuje od 2011 r.)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacje IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055 – pkt 6.9 załącznika
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – rozdział 6, załącznik nr 7, 8 i 9
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

LZO – standardy emisyjne
Standardy emisyjne – przepisy prawne
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (30.11.2010)
Temat dnia | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 8

“LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji”
 1. 1 Joanna napisał(a) 14:26, 22.05.2017:

  Dzień dobry,
  Czy zapis rozporządzenia, mówiący o tym, iż nie jest wymagane pozwolenie dla instalacji do powlekania, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się powłoki w ilości poniżej 1 t/rok, stosuje się do następującej sytuacji? Lakiernia rozpoczęła działalność z początkiem roku kalendarzowego i do czasu, kiedy nie przekroczyła zużycia powłok 1 tony, działała bez pozwolenia. W listopadzie właściciel doszedł do wniosku, że do końca roku jednak przekroczy 1 tonę i wystąpił o pozwolenie. Otrzymał je z początkiem grudnia, nim przekroczył 1 tonę. Do końca roku przekroczył próg 1 tony. Czy rozliczając się z korzystania ze środowiska ma prawo rozliczyć emisję od stycznia do listopada bez zwyżki, mimo braku pozwolenia?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:03, 22.05.2017:

  Joanna, opisałaś ciekawy przypadek.
  Moim zdaniem nie powinno być opłaty podwyższonej za okres bez pozwolenia (bo jeszcze nie było przekroczenia 1 t/rok powłok).
  Przecież mogła być też sytuacja, że w grudniu lakiernia ma przestój i próg ten nie byłby przekroczony.

 3. 3 Joanna napisał(a) 07:45, 23.05.2017:

  Bardzo dziękuję za opinię.
  Przy okazji chciałabym zapytać, czy zajmuje się Pani prowadzeniem szkoleń lub warsztatów z zakresu emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i gdzie ewentualnie mogłabym znaleźć informacje na ten temat.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:34, 23.05.2017:

  Nie prowadzę szkoleń ani warsztatów

 5. 5 Stanisław napisał(a) 22:27, 02.06.2019:

  Witam
  Mam pytanie , czy przytoczone powyżej przepisy dotyczące ” LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji ” sa na dzień dzisiejszy aktualne ?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:22, 03.06.2019:

  Stanisław (5), aktualne są przytoczone powyżej zasady dotyczące tego, czy wymagane jest pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza LZO z instalacji, choć niektóre akty zmieniły się, bądź są nowe.
  Obecnie obowiązują:
  [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)
  [2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. poz. 881)
  [3]’ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. poz. 880, z późn. zm.)
  [4]” Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169)
  [5]” Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680, z późn. zm.)
  [6]” Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)
  [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 87)

 7. 7 Anna napisał(a) 15:05, 09.02.2020:

  Dzień dobry,
  Czy w przypadku stosowania formaliny do odkażania powierzchni wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie. Formalina rozpylana jest za pomocą zraszaczy nad halą produkcyjną.
  Pozdrawiam

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:39, 09.02.2020:

  Anna (7), formalina jest LZO. Raczej odkażanie powierzchni formaliną nie kwalifikuje się do objętego standardami emisyjnymi LZO procesu „Czyszczenie powierzchni produktów – proces polegający na stosowaniu rozpuszczalników organicznych w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni produktów”.
  Jeżeli proces ten nie podlega standardom LZO, ale wykonywany jest w związku z eksploatacją instalacji, to emisja tych i innych substancji z instalacji nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, jeżeli „substancje są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej”.
  W innym przypadku trzeba dokonać obliczenia rozprzestrzeniania się wszystkich emitowanych substancji z instalacji i jeżeli powodują > 10 % D1 – to wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie tych substancji do powietrza; a gdy mniej – to wymagane jest zgłoszenie.


Skomentuj...