Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

ISOK – mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 22.01.2013 r. zostały zamieszczone na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). czytaj więcej »

18.01.2014

Gminy poszkodowane przez żywioł

Dla gmin wymienionych w rozporządzeniu [1] poszkodowanych w maju, czerwcu i lipcu roku 2012 w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów stosuje się przez 2 lata (od 9.08.2012 r. do 9.08.2014 r.) szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, które określa ustawa [2]. czytaj więcej »

08.08.2012

Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa

Od 25 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010 r., poz. 963 dotycząca:

budowli przeciwpowodziowych, którymi są: kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią morską – wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie

inwestorów, którymi są: RZGW, urząd morski, województwo, powiat, gmina lub partner prywatny (w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), realizujących inwestycję

czytaj więcej »

24.08.2010

Usuwanie skutków powodzi, wiatru, osunięć i innych żywiołów

Dzisiaj została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i od dzisiaj obowiązuje kolejna ustawa pomocna w usuwaniu skutków żywiołów: czytaj więcej »

16.08.2010

Powodzie w sierpniu 2010 – specustawy i rozporządzenie

Dzisiaj zostały ogłoszone i od dzisiaj obowiązują: czytaj więcej »

13.08.2010

Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010

Z dniem ogłoszenia w Dz. U. Nr 123/2010 r., poz. 835, a więc od 9 lipca obowiązuje ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.  czytaj więcej »

11.07.2010

Przepisy … i co po nich

Przepisy, przepisy, przepisy, dużo przepisów.

Woda, woda, woda, duża woda.

Straty, straty, straty, sporo strat i tragedii.

13 lat minęło od poprzedniej powodzi w 1997 r.

I co nam z  tych przepisów …

20.05.2010