Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010

Z dniem ogłoszenia w Dz. U. Nr 123/2010 r., poz. 835, a więc od 9 lipca obowiązuje ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Oprócz szerokich rozwiązań pomocowych, ustawa na określony czas dopuszcza w niektórych opisanych w ustawie przypadkach stosowanie uproszczonych procedur, albo nawet rezygnację z niektórych wymagań prawnych.

Tak np. do 31 maja 2011 r. nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, remont czy rozbiórkę zniszczonych lub uszkodzonych w czasie ostatniej powodzi urządzeń wodnych oraz uproszczone są nieco wymagania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 7).

Przez urządzenia wodne rozumie się (art. 9 ust. 1 pkt 19 PW):

urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych (studnie),
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 122 ust. 2 pkt 2

Joanna Wilczyńska (11.07.2010)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:43, 03.11.2011:

    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi – Dz. U. Nr 234/2011 r., poz. 1385 – kolejna specustawa, która obowiązuje od 18.11.2011 r.


Skomentuj...