Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?

Pytanie: Nowy podmiot zakupił instalacje bez dokonania procedury zgodnej z art. 190 POŚ (czyli przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wcześniejszego pozwolenia zintegrowanego). Po zakupie wystąpił do odpowiedniego Urzędu z wnioskami dotyczącymi otrzymania pozwoleń sektorowych (chce produkować poniżej pewnej zdolności produkcyjnej, która nie wymaga pozwolenia zintegrowanego). Moje pytanie jest następujące: Czy nowy podmiot musi wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o decyzję dotyczącą wygaszenia pozwolenia zintegrowanego, które należało do wcześniejszego właściciela? Wydaje mi się, że nie, gdyż to pozwolenie należało do wcześniejszego właściciela, a nowy podmiot kupił instalacje bez pozwolenia i dlatego też wystąpił z wnioskami o nowe pozwolenia. W Urzędzie powiedziano mi, że najpierw muszą mieć decyzję o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego, a dopiero później mogą zatwierdzić nowe pozwolenia. Tylko, że nowy podmiot nie dokonał przeniesienia pozwolenia, tak więc wydaje mi się, że taka decyzja o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego wcześniejszego właściciela jest niepotrzebna. Jak Pani uważa? (W.M.)

Odpowiedź: Moim zdaniem, można bez wygaszania dotychczasowego pozwolenia wydać nowe pozwolenie nowemu prowadzącemu instalację. Przecież możemy występować o pozwolenia dla instalacji, do których jeszcze nie mamy tytułu prawnego (art. 189 i 190 POŚ), a które wywołują skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego (art. 191 POŚ). Przepisy te nie uzależniają przecież wydania pozwolenia czy jego uprawomocnienia od wygaszenia dotychczasowych. Dotychczasowe pozwolenie stało się bezprzedmiotowe i wygasło (art. 193 ust.1 pkt 2 POŚ), gdyż podmiot przestał być prowadzącym instalację z chwilą jej sprzedaży. Nowy prowadzący instalację może wystąpić z wnioskiem o wygaszenie pozwolenia wydanego dla poprzedniego prowadzącego instalację, albo Marszałek Województwa dokona z urzędu wygaszenia pozwolenia (art. 199 POŚ). W takiej decyzji o wygaśnięciu pozwolenia może być określony zakres i termin usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności (art. 197 POŚ).

Uwaga. Należy mieć na uwadze to, że ograniczenie produkcji nie zawsze jest równoznaczne ze zmniejszeniem potencjalnej zdolności produkcyjnej instalacji. Jeżeli instalacja nadal potencjalnie będzie mogła produkować w ilości przekraczającej próg dla danego rodzaju instalacji IPPC, to nadal będzie wymagała pozwolenia zintegrowanego.

Podstawa prawna:

[1] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 189, 190, 191, 193, 197, 199

Joanna Wilczyńska (13.07.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...