Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygaśnięcie pozwolenia

Pytanie: Jak należy odczytywać zapis art. 193 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska w brzmieniu: „Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.”? czytaj więcej »

21.08.2012

Wygaszenie starego pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie: Zakład posiadał pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka i pozwolenie sektorowe na wytwarzanie odpadów wydane przez Prezydenta. Z uwagi na zmianę organu i zakresu pozwolenia sektorowego złożono wniosek do  Marszałka o wydanie nowego pozwolenia sektorowego. Decyzja została już wydana. Czy należy również złożyć wniosek do Prezydenta o wygaszenie starego pozwolenia? [K.J.]

czytaj więcej »

19.06.2011

Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?

Pytanie: Nowy podmiot zakupił instalacje bez dokonania procedury zgodnej z art. 190 POŚ (czyli przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wcześniejszego pozwolenia zintegrowanego). Po zakupie wystąpił do odpowiedniego Urzędu z wnioskami dotyczącymi otrzymania pozwoleń sektorowych (chce produkować poniżej pewnej zdolności produkcyjnej, która nie wymaga pozwolenia zintegrowanego). Moje pytanie jest następujące: Czy nowy podmiot musi wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o decyzję dotyczącą wygaszenia pozwolenia zintegrowanego, które należało do wcześniejszego właściciela? Wydaje mi się, że nie, gdyż to pozwolenie należało do wcześniejszego właściciela, a nowy podmiot kupił instalacje bez pozwolenia i dlatego też wystąpił z wnioskami o nowe pozwolenia. W Urzędzie powiedziano mi, że najpierw muszą mieć decyzję o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego, a dopiero później mogą zatwierdzić nowe pozwolenia. Tylko, że nowy podmiot nie dokonał przeniesienia pozwolenia, tak więc wydaje mi się, że taka decyzja o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego wcześniejszego właściciela jest niepotrzebna. Jak Pani uważa? (W.M.) czytaj więcej »

13.07.2010