Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygaśnięcie pozwolenia

Pytanie: Jak należy odczytywać zapis art. 193 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska w brzmieniu: „Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.”?
Czy w trakcie obowiązywania pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, można wydać nowe pozwolenie i uznać jednocześnie, że poprzednia decyzja wygasła
z mocy prawa? [G.L.]

Odpowiedź: Uważam, że w uzasadnieniu do nowego pozwolenia można zamieścić informację np. taką:

Poprzednia decyzja xxx wygasa z mocy prawa, na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska, z dniem w którym nowa decyzja stanie się ostateczna, gdyż poprzednie pozwolenie stanie się bezprzedmiotowe w związku z wydaniem nowego. Ze względu na art. 193 ust. 4 Prawa ochrony środowiska decyzji stwierdzającej wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia nie wydaje się, gdyż prowadzący instalację uzyskał nowe pozwolenie.

Będzie to wtedy dla podmiotu jasna informacja co do starego pozwolenia.

Nadmieniam, że w projekcie czyszczącej do POŚ przewidziano zmianę art. 193 tak, że będzie wymagana decyzja o wygaszeniu pozwolenia w przypadku uzyskania nowego, ale nie będzie wymagana decyzja o wygaszeniu pozwolenia, gdy minął czas jego obowiązywania – wtedy pozwolenie wygaśnie wprost z mocy prawa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Wygaśnięcie decyzji
Wygaszenie starego pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?
Wielkie zmiany POŚ

Joanna Wilczyńska (21.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...