Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przemiał i regranulat z tworzyw sztucznych

Pytanie dotyczy pośrednictwa w handlu opakowaniami z tworzyw sztucznych tj. np. firma A odzyskuje i miele tworzywa, a następnie pakuje i przygotowuje do transportu, a firma B przetwarza te tworzywa. Czy na pośredniczenie między tymi firmami potrzebne są zezwolenia, jeśli tak to jakie? [R.D.]

Odpowiedź: Jeżeli firma A prowadzi odzysk odpadów tworzyw sztucznych poprzez ich mielenie albo produkcję regranulatu, które następnie firma B przetwarza, to firma C pośrednicząca między tymi firmami wg obecnych przepisów wymaga zezwolenia na transport (art. 28 UO) tych odpadów (przemiał, regranulat), gdy faktycznie dokonuje transportu tych odpadów.

Jeżeli firma A prowadzi recykling odpadów tworzyw sztucznych, tj. gdy wytworzony regranulat spełnia wymagania norm jakościowych jak dla surowca pierwotnego, to wówczas wytworzony regranulat nie jest już odpadem, a więc dalsze jego postępowanie nie podlega przepisom UO i na jego transport nie jest wymagane zezwolenie z art. 28 UO.

Natomiast projekt (z 29.05.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) – druk sejmowy nr 456 wprowadza nowe definicje, m.in.:

Art. 3. 1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20)  pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

27)  sprzedawcy odpadów –  rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a  następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

Ponadto wg projektu UO2:

– art. 28:

5. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli  nie są posiadaczami tych odpadów.

– art. 50:

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
5) z zakresu niniejszej ustawy:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

a) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu.

Należy więc śledzić proces legislacyjny, czy powyższe projektowane przepisy zostaną uchwalone i dostosować odpowiednio swoją działalność do UO2, jak wejdzie w życie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.

Tematy powiązane

Projekt ustawy o odpadach jest w Sejmie

Joanna Wilczyńska (16.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Przemiał i regranulat z tworzyw sztucznych”
  1. 1 Arkadiusz napisał(a) 19:40, 28.09.2018:

    Jeżeli przemiał jest transportowany z firmy zajmującą się odzyskiem do klienta
    na wtryskarkę to jaki to to odpad


Skomentuj...