Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie na emisję z instalacji lakierowania

Pytanie: Proszę o interpretację zapisu z załącznika do rozp. MŚ. z 2010 r. Nr 130, poz. 881: „Instalacje do powlekania7) — do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok8) w ciągu roku”.Roczne zużycie LZO w procesie lakierowania nie przekracza progów dla standardów emisyjnych LZO, ale ich zużycie przekracza 1 Mg/rok – spełniony jest tylko jeden warunek. Pytanie:
1. Czy zachodzi przypadek wyłączenia z uzyskania pozwolenia na emisję?
2. Czy roczne zużycie dotyczy zużycia środka chemicznego ogółem czy przeliczenia zużycia tego środka chemicznego na LZO? [R.B]

Odpowiedź: W tym przypadku dla procesu lakierowania przy zużyciu preparatu powyżej 1 t/rok wymagane jest pozwolenie na emisję substancji do powietrza z tej instalacji.

Wg rozporządzenia [2] pozwolenie nie byłoby wymagane dla instalacji powlekania, gdyby były spełnione jednocześnie oba warunki (gdyż jest spójnik „i”):
–  dla instalacji nie stosuje się przepisów w sprawie standardów LZO określonych w rozporządzeniu [4]
i
– w instalacji zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku,

przy czym wg objaśnień odnośników 7 i 8:

7) Powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu.

8) Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.

Z objaśnienia nr 8 wynika, że wartość progowa 1 t/rok powłoki dotyczy zużycia całego środka chemicznego (preparatu: farby, lakieru …) bez przeliczania na LZO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.

Tematy powiązane

LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
LZO – standardy emisyjne
Niezorganizowana emisja LZO
Pomiary emisji LZO

Joanna Wilczyńska (03.01.2016)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...