Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy odpady z koszenia trawników powinny być w programie gospodarki odpadami?

Pytanie

Bardzo proszę o odpowiedź – czy w naszym Programie Gospodarki Odpadami powinny się znaleźć odpady z koszenia trawników? Z tego co wiem, komunalnych się nie uwzględnia w wykazie – takich też? [A.Ż.]

Odpowiedź

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wymagana jest (art. 17 ust. 1a UO dodany przez [2]) w przypadku wytwarzania odpadów w związku z działalnością polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych

Wg art. 17 ust. 5 UO, przepisów ust. 1–4 (a więc też ww. ust. 1a) w art. 17 UO nie stosuje się do:

odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, a także do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz do właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Natomiast odpady komunalne wg definicji z art. 3 ust. 3 pkt 4 UO to:

odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Odpady z koszenia trawników można więc zaklasyfikować wg katalogu odpadów [3] do:

– grupa 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
– podgrupa – 20 02 – Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
– rodzaj – 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

Odpady z koszenia trawników są odpadami komunalnymi, więc na ich wytwarzanie nie jest wymagana żadna decyzja i nie trzeba ich uwzględniać w programie gospodarki odpadami.

Dla wytwarzanych odpadów komunalnych nie trzeba (art. 36 ust. 2 UO) prowadzić ewidencji (karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu), dlatego też wytworzonych takich odpadów nie wykazuje się w rocznym zbiorczym zestawieniu przekazywanym do marszałka województwa.

Uwaga. Od 2013 r. będzie całkowity zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych (art. 55 ust. 1 pkt 7b UO). Odpady biodegradowalne powinny być poddane recyklingowi organicznemu (odzysk R3) np. przez kompostowanie.

Uwaga. Zbieranie (poza miejscem wytworzenia), transport (cudzych odpadów), odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wymaga zezwolenia, ewidencji i zbiorczych zestawień.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 26, 28, 37, 55
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206

Tematy powiązane

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja

Joanna Wilczyńska (11.11.2010)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Czy odpady z koszenia trawników powinny być w programie gospodarki odpadami?”
  1. 1 Hanna napisał(a) 17:29, 09.07.2015:

    ciekawe pytanie… ja sama nie kosze trawy, zajmuje sie tym profesjonalna firma ale w sumie nie wiem co robia z trawa… dla mnie najwazniejsze jest to ze zapewniaja koszenie trawników warszawa a ja moge odpoczac. przy nastepnym koszeniu spytam ich o to :)


Skomentuj...