Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raport KOBiZE i wykazy opłatowe

Pytanie: Zwracam się z prośbą o pomoc w sprawie raportu oraz opłaty środowiskowej, która dotyczy czynnika R-134a w układzie klimatyzacji w pojazdach osobowych wykorzystywanych w firmie jako służbowe do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jako podmiot gospodarczy mamy obowiązek wykazać w raporcie ilość czynnika jaki ulotnił się do powietrza, jeśli tak, to gdzie w raporcie ma być to wpisane i według jakiej stawki obliczona opłata?

Odpowiedź: Czynnik chłodniczy R-134a to fluorowany gaz cieplarniany zaliczany do wodorofluorowęglowodorów (HFC) o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP = 1430), dlatego wg dyrektywy 2006/40/WE nie można od 2017 r. instalować systemów klimatyzacyjnych zawierających R-134a, z wyjątkiem ponownego napełniania systemów klimatyzacji zawierających te gazy, które zostały zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

Ubytek czynnika chłodniczego w poprzednim roku jako wielkość emisji w poprzednim roku należy uwzględnić:

  • w raporcie tzw. KOBiZE składanym do końca lutego do Krajowej bazy;
  • w wykazach tzw. opłatowych składanych do końca marca do marszałka województwa.

Pomocna może być zamieszczona na stronie KOBiZE

Wg tabeli na str. 24 instrukcji ubytek R-134a należy podać jako substancję:

  • lp. 6 w raporcie KOBiZE,
  • lp. 64 w wykazach opłatowych w załączniku nr 1 tabela A ze stawką 33,09 zł/kg za 2022 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490)
[4] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. poz. 960)
[5] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443)
[6] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217)

Joanna Wilczyńska (26.02.2023)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...