Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE

Na stronie KOBiZE została zamieszczona kolejna odpowiedź na najczęściej zadawane pytania. Tym razem odpowiedź odnosi się do danych dotyczących produkcji ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej, wprowadzanych do końca lutego każdego roku w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

czytaj więcej »

29.02.2012

Stare derogacje a dyrektywa IED

Pytanie: W Zakładzie Ciepłowniczym zainstalowane są trzy kotły wodne opalane węglem typu WR. Suma mocy kotłów wynosi ponad 50 MW (w paliwie) – instalacja posiada pozwolenie zintegrowane. Jeden z kotłów – WR-10 o mocy w paliwie 14,87 MW został zgłoszony do derogacji (20000 h pracy do dnia 31 grudnia 2015 r.). Wykorzystanie 20000 h przez kocioł WR-10 przewidywane jest na rok 2013. Czy po wykorzystaniu limitu godzin pracy konieczna jest fizyczna likwidacja kotła? Czy jest możliwa dalsza eksploatacja jednostki kotłowej po modernizacji (kotła i instalacji oczyszczania spalin) i ponownej rejestracji jako jednostki nowej? Jeśli tak, jakie będą obowiązywać standardy emisji dla wymienionego kotła? czytaj więcej »

27.12.2011

Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED

Pytanie: Jesteśmy dużym zakładem papierniczym. W związku z tym mam pytanie w kontekście wdrożenia nowej Dyrektywy IED. Czy restrykcyjne przepisy związane ze standartami emisyjnymi będą obowiązywać od 7 stycznia 2014 , czy od 1 stycznia 2016r.?
W kontekście nowej Dyrektywie IED wszystkie instalacje , które juz posiadają pozwolenie zintehrowane będą musiały mieć je dostosowane do wymogów Dyrektywy IED do 7 stycznia 2014 roku. Proszę o informacje jakie to mają być wymogi. czytaj więcej »

12.10.2011

Trociny to produkt uboczny czy odpad?

Pytanie: Nasza firma zajmuje się produkcją podłóg z litego drewna. Powstaje przy tym dość dużo trocin, kory i drobnych odpadów drewnianych, które częściowo spalamy, ale w większości sprzedajemy. Odbiorcy (zarówno firmy jak i osoby indywidualne) również je spalają albo używają do podsypywania drzew w ogrodzie. Mój problem polega na tym czy można uznać je za „produkt uboczny”? czytaj więcej »

11.10.2011

Import biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu – interpretacja MŚ

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska przedstawił 14.09.2011 r. na stronie Internetowej MŚ następujące stanowisko z dnia 9.09.2011 r. dotyczące importu biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu: czytaj więcej »

22.09.2011

Otręby – produkt uboczny

Pytanie: Firma, której głównym profilem działalności jest produkcja mąki, wytwarza również otręby. Dotychczas traktowane były jako odpad, jednak problem z odbiorem tego pełnowartościowego produktu ubocznego przez producentów pasz (zezwolenie na odzysk odpadów) skłonił firmę do chęci zmiany kwalifikacji. Póki co zmian w UO nie ma, ale czy firma mogłaby się obronić tym, że zgodnie z zapisami KRS, jej PKD to „15, 61, Z – wytwarzanie produktów  przemiału zbóż”? czytaj więcej »

16.08.2011

Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

12.12.2010 r. minął termin transpozycji do przepisów krajowych dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [1]. Dyrektywa ta będzie wdrożona do nowej ustawy o odpadach (UO2), która obecnie jest na etapie projektu wysłanego 5.07.20011 r. na Stały Komitet Rady Ministrów.
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska przedstawił w związku z tym swoje stanowisko dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/89/WE. czytaj więcej »

12.08.2011