Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED

Pytanie: Jesteśmy dużym zakładem papierniczym. W związku z tym mam pytanie w kontekście wdrożenia nowej Dyrektywy IED. Czy restrykcyjne przepisy związane ze standartami emisyjnymi będą obowiązywać od 7 stycznia 2014 , czy od 1 stycznia 2016r.?
W kontekście nowej Dyrektywie IED wszystkie instalacje , które juz posiadają pozwolenie zintehrowane będą musiały mieć je dostosowane do wymogów Dyrektywy IED do 7 stycznia 2014 roku. Proszę o informacje jakie to mają być wymogi. [T.Sz.]

Odpowiedź: Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) powinna być wdrożona do przepisów krajowych do 7.01.2013 r. i od tego dnia przepisy te powinny być w kraju stosowane, ale w niektórych przypadkach wymagany termin ich zastosowania jest późniejszy (art. 80, 82 IED).

Pytanie dotyczące standardów emisyjnych prawdopodobnie dotyczy spalania paliw. Dopuszczalne wielkości emisji (tzw. standardy emisyjne) dyrektywa IED określa dla obiektów energetycznego spalania, których całkowita nominalna moc dostarczona w paliwie jest równa lub większa niż 50 MW. Standardy te reguluje art. 30 w rozdziale III (Przepisy szczególne dotyczące obiektów energetycznego spalania) IED odwołujący się do załącznika V część 1 i 2 do IED.

Dla obiektu energetycznego spalania >= 50 MW:

– „nowszego” – należy:

 • od 7.01.2013 r. stosować określone w załączniku V część 2 do IED restrykcyjne standardy emisyjne (art. 30 ust. 3, art. 82 ust. 4 IED),
 • od 7.01.2013 r. stosować pozostałe przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 IED;

– „starszego” – należy:

 • od 1.01.2016 r. stosować określone w załączniku V część 1 do IED mniej restrykcyjne standardy emisyjne (art. 30 ust. 2, art. 82 ust. 3 IED),
 • od 7.01.2014 r. stosować pozostałe przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 IED (art. 82 ust. 1 IED).

Natomiast dla zakładu papierniczego, wymagającego pozwolenia zintegrowanego ze względu na kwalifikację do rodzaju działalności wymienionych w załączniku I, pkt 6.1 lit. a i b do IED:

„6.1.  Produkcja w instalacjach przemysłowych:
a)  pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych;
b)  papieru lub tektury, o wydajności przekraczającej 20 ton dziennie

– „nowszego” – należy:

 • od 7.01.2013 r. stosować przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 IED;

– „starszego” – należy:

 • od 7.01.2014 r. stosować przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 IED (82 ust. 1 IED).

Uwaga. Przez „starsze” określiłam tu instalacje (art. 30 ust. 2, art. 82 ust. 1 IED):
– które są eksploatowane i posiadają pozwolenie zintegrowane przed 7.01.2013  r., lub
– których prowadzący (operatorzy) złożyli kompletny wniosek o pozwolenie zintegrowane przed 7.01.2013  r., pod warunkiem że te instalacje zostały (zostaną) oddane do eksploatacji nie później niż 7.01.2014 r.

Z powyższego wynika, że dla wymienionego w pytaniu istniejącego („starszego”) zakładu papierniczego wymagane będzie od 1 stycznia 2016 r. dotrzymywanie standardów emisyjnych dla spalania paliw określonych w załączniku V część 1 do IED, natomiast od 7.01.2014 r. instalacja spalania paliw oraz instalacja do produkcji papieru powinny być eksploatowane zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dostosowanym do wymogów IED, jeżeli takie dostosowanie będzie wymagane, ale nie wypowiadam się tu co do tego.

Uwaga. Standardy i inne wymagania IED trzeba będzie stosować ale pod warunkiem, że zostaną wdrożone do przepisów krajowych.

Podstawa prawna

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (IED) – Dz. U. L 334/2010 r., str. 17, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 195, 201, 216, 217
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055

Tematy powiązane

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego
Pozwolenie zintegrowane dla fermy

Joanna Wilczyńska (12.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 4

“Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:56, 19.06.2012:

  Dz. U. L 158/2012 r., str. 25 – Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:27, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:20, 03.09.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:21, 03.09.2014:

  Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169


Skomentuj...