Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

PPK – Przejściowy Plan Krajowy

Pytanie: Posiadamy obiekt energetycznego spalania powyżej 50 MW. W związku z tym mam pytanie w kwestii derogacji dotyczącej Przejściowego Planu Krajowego zawartego w dyrektywie IED. Jakie kryteria i warunki musimy spełnić aby można było skorzystać z tej derogacji? [T.Sz.]

Odpowiedź: Przejściowy Plan Krajowy (PPK) nie jest obowiązkowy i każde państwo członkowskie UE może rozważyć zasadność jego opracowania.

PPK określi dla obiektów energetycznego spalania derogacje (odstępstwa) w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2020 r. w zakresie standardów emisyjnych dla NOx, SO2 i pyłu (dla turbin gazowych tylko NOx) lub minimalnych stopni odsiarczania.

PPK powinien:

 • dotyczyć obiektów energetycznego spalania spełniających warunki art. 32 IED,
 • być zgodny z przepisami wykonawczymi do IED tj. z decyzją Komisji 2012/115/UE [2],
 • być przekazany przez MŚ do 1.01.2013 r. Komisji Europejskiej do zatwierdzenia (KE ma 12 miesięcy na zgłoszenie zastrzeżeń do PPK).

Uwaga. Na spotkaniu 27.02.2012 r. w Ministerstwie Środowiska, dotyczącym wdrożenia dyrektywy IED, przedstawiciele sektora energetycznego wystąpili do MŚ o sporządzenie pisma przewodniego z ankietą do operatorów instalacji. Wyniki tej ankiety przesądzą o zasadności opracowania PPK.

Uwaga. Obiekt energetycznego spalania objęty dyrektywą IED, to:

„obiekt energetycznego spalania” oznacza każde urządzenie techniczne, w  którym paliwa są utleniane w  celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób ciepła

przy czym dyrektywa IED dotyczy pojedynczych obiektów energetycznego spalania o mocy w paliwie co najmniej 50 MW oraz takich, które są albo mogą być włączone do wspólnego komina, o łącznej mocy w paliwie co najmniej 50 MW, ale nie uwzględnia się w sumowaniu źródeł o mocy poniżej 15 MW (art. 28, 29 IED).

Podstawa prawna

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (IED) – Dz. U. L 334/2010 r., str. 17, ze zm.
[2] Decyzja wykonawcza Komisji 2012/115/UE z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – Dz. U. L 52/2012 r., str. 12

Tematy powiązane

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Stare derogacje a dyrektywa IED

Joanna Wilczyńska (21.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 6

“PPK – Przejściowy Plan Krajowy”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:26, 01.07.2012:

  Informacja z 18.06.2012 r. Ministerstwa Środowiska w zakresie zgłaszania danych związanych z uczestnictwem w Przejściowym Planie Krajowym (PPK), o którym mowa w art. 32 dyrektywy IED:
  • Wskazówki dotyczace sposobu wypełnienia ankiety na potrzeby PPK
  • Główne założenia dotyczace opracowania PPK
  • Ankieta w celu pozyskania niezbędnych danych obliczenia pułapów emisji SO2, NOx i pyłów do zamieszczenia w projekcie PPK w ramach zapisów Dyrektywy 2010/75/WE (IED)
  • Ankieta dotyczaca uczestnictwa w PPK

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:02, 18.07.2012:

  Odpowiedź z 25.06.2012 r. Komisji Europejskiej na pytania dotyczące dyrektywy IED (ze względu na błędy w tłumaczeniu proponuję wersję oryginalną).

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:47, 23.06.2013:

  Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr 212/2012 w sprawie przyjęcia projektu Przejściowego Planu Krajowego.
  Ministerstwo Środowiska dostarczyło projekt PPK do Komisji Europejskiej w wymaganym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja Europejska rezerwuje sobie rok na jego ocenę i ostateczną decyzję, co do jego wdrożenia.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:27, 24.08.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:49, 29.01.2017:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.) m.in. wymienia źródła objęte przez PPK oraz wymagane działania – patrz nowe załączniki nr 1, 2 i 3 (Dz. U z 2016 r. poz. 2158)


Skomentuj...