Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Plany monitorowania CO2 i zezwolenia

Od 2013 r. stosować trzeba nowe przepisy dotyczące monitorowania emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych czytaj więcej »

30.11.2012

CO2 – plan monitorowania i raport

Od 2013 r. stosować będzie trzeba nowe przepisy dotyczące monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) czytaj więcej »

07.10.2012

PPK – Przejściowy Plan Krajowy

Pytanie: Posiadamy obiekt energetycznego spalania powyżej 50 MW. W związku z tym mam pytanie w kwestii derogacji dotyczącej Przejściowego Planu Krajowego zawartego w dyrektywie IED. Jakie kryteria i warunki musimy spełnić aby można było skorzystać z tej derogacji? czytaj więcej »

21.03.2012

Plan obniżenia emisji LZO

Pytanie: Czy po wykazaniu spełnienia warunku planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych, odstępstwo od standardów emisyjnych winno dotyczyć wszystkich instalacji położonych na terenie zakładu, z których następuje emisja bez względu czy w tzw. sposób zorganizowany czy też niezorganizowany? Opcja określania w pozwoleniu standardów dla emisji tzw. „zorganizowanej” i określania odstępstwa od  standardów w przypadku emisji tzw. niezorganizowanej nie wchodzi w grę? czytaj więcej »

23.10.2011

Pozwolenie na emisję LZO do powietrza z powlekania samolotów, statków i pociągów

W niektórych przypadkach nie trzeba dotrzymywać standardów emisyjnych lotnych związków organicznych (LZO), ale wówczas należy stosować tzw. warunek planu obniżenia emisji albo plan obniżenia emisji. czytaj więcej »

20.10.2011

Czy w 2011 r. nadal można stosować plan obniżenia emisji LZO?

Pytanie: Czy w 2011 r. możliwe jest jeszcze stosowanie planu obniżenia emisji zgodnie z par. 38 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych? czytaj więcej »

22.05.2011

Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?

Pytanie: Chciałbym opisać pewną sytuację. Uzyskałem pozwolenie na użytkowanie obiektu (styczeń 2010) pod kątem zakładu przetwarzania odpadów. Decyzję tą poprzedziło wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, oraz oczywiście decyzji środowiskowej. Niestety organ odmówił mi wydania zezwolenia na odzysk z uwagi na (jego zdaniem) niezgodność zamierzonego sposobu określonego (we wniosku) gospodarki odpadami ze sposobem określonym w planie gospodarki odpadami. czytaj więcej »

09.02.2011