Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

CO2 – plan monitorowania i raport

Od 2013 r. stosować będzie trzeba nowe przepisy dotyczące monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), które zostały określone w bezpośrednio stosowanym we wszystkich pastwach członkowskich Unii rozporządzeniu 601/2012/UE [2] i rozporządzeniu 600/2012/UE [3].

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej w wersji anglojęzycznej, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) udostępnił do wykorzystania polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji i rocznego raportu emisji CO2 na stronie internetowej: www.kobize.pl w dziale: materiały do pobrania:

Tabele dotyczące planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2

w celu umożliwienia wywiązania się prowadzących instalacje z obowiązku zmiany planu monitorowania, tak aby od 01.01.2013 r. monitorowali emisję gazów cieplarnianych już według nowego rozporządzenia 601/2012/UE [2].

Dostosowanie planu monitorowania do nowych przepisów wymaga zmiany (albo uzyskanie nowego) zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej EU ETS, w którym zatwierdza się plan monitorowania, gdyż wg art. 44 UHE2:

1. Prowadzący instalację jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem
o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany:
1) w instalacji objętej systemem;
2) planu monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
3) nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność;
4) przepisów określających sposób monitorowania wielkości emisji.

Uwaga. Wg art. 76 ust. 2 rozporządzenia [2] dotychczasowe przepisy decyzji 2007/589/WE, wdrożone do krajowego rozporządzenia [4], mają nadal zastosowanie do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji mających miejsce przed 2013 r.
Tak więc roczny raport o rzeczywistej emisji CO2 w 2012 r. należy jeszcze sporządzić wg dotychczasowego wzoru określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia [4] i zweryfikowany raport przez jednostkę uprawnioną (akredytowaną) należy zgodnie z art. 62 UHE2 przedłożyć do 31.03.2013 r. w formie pisemnej i elektronicznej do KOBiZE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695
[2] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Dz. U. L 181/2012 r., str. 30
[3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Dz. U. L 181/2012 r., str. 1
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142

Tematy powiązane

CO2 – będzie nowa ustawa
CO2 – sumowanie mocy
Emisja CO2 w sprawozdaniach

Joanna Wilczyńska (07.10.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“CO2 – plan monitorowania i raport”
 1. 1 Maciek napisał(a) 09:49, 24.10.2012:

  Witam. Czy mogłaby Pani wskazać, gdzie w Sieci można znaleźć pomoc w wypełnieniu formularza?
  Jest on dla mnie dosyć zagmatwany

 2. 2 Monika napisał(a) 14:42, 17.01.2013:

  Proszę o informacje co z „małymi” podmiotami, które składały raport w formie uproszczonej, czyli wysyłały formularz w Exelu na maila:raport@krajowabaza.kobize.pl. Jak nalezy złożyc raport za rok 2012, jeśli nie mają one konta w bazie KOBIZE? Czy trzeba sie zarejestrować i raport za 2012r. składać w bazie? Bardzo proszę o pomocną odpowiedź w tej kwestii.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:03, 26.09.2015:

  Od 9.09.2015 r. obowiązuje UHE3:
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223


Skomentuj...