Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Plany monitorowania CO2 i zezwolenia

Od 2013 r. stosować trzeba nowe przepisy dotyczące monitorowania emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), które zostały określone w bezpośrednio stosowanym we wszystkich pastwach członkowskich Unii rozporządzeniu 601/2012/UE [2].

Z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 601/2012/UE wynika bezpośrednio obowiązek  sporządzenia i zatwierdzenia planu monitorowania (PM):

1. Prowadzący instalację … przedkłada właściwemu organowi do zatwierdzenia plan monitorowania.

Natomiast art. 56 UHE2 doprecyzowuje, że PM sporządza prowadzący instalację objętą EU ETS, a zatwierdzenie PM powinno być w zezwoleniu:

Art. 56. 1. Prowadzący instalację spełniającą przesłanki objęcia systemem jest obowiązany sporządzić plan monitorowania wielkości emisji.
2. Plan monitorowania wielkości emisji podlega zatwierdzeniu w zezwoleniu.

W związku z obowiązującymi w zakresie monitorowania nowymi od 2013 r. przepisami rozporządzenia 601/2012/UE wymagane jest nowe PM i zatwierdzenie go w zezwoleniu. Wymaga to zmiany zezwolenia na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 UHE2 :

Art. 44. 1. Prowadzący instalację jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany:
1) w instalacji objętej systemem;
2) planu monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
3) nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność;
4) przepisów określających sposób monitorowania wielkości emisji.

Prowadzący instalację powinien więc złożyć PM wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie od 1.01.2013 r. w zmianie zezwolenia, w nowym zezwoleniu bądź w odrębnej decyzji.
Aby zdecydować, jakie wybrać rozwiązanie, proponuję zapoznać się ze stanowiskiem MŚ z 29.11.2012 r.:

Opinia w sprawie zatwierdzania planów monitorowania emisji i wielkości emisji

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695
[2] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Dz. U. L 181/2012 r., str. 30

Tematy powiązane

CO2 – plan monitorowania i raport
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień
Biomasa w handlu emisjami CO2
CO2 – sumowanie mocy
CO2 – będzie nowa ustawa

Joanna Wilczyńska (30.11.2012)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Plany monitorowania CO2 i zezwolenia”
 1. 1 Maciej napisał(a) 12:23, 06.12.2012:

  Witam
  Czy w przypadku zmiany w instalacji (budowa dodatkowego bloku 10 MW do spalania paliwa – całkowita moc wzrośnie do 50WM) można się ubiegać o przydział dodatkowych uprawnień z krajowej rezerwy?Art 23 USE dotyczy tylko statków powietrznych. Rozumiem, że obowiązkiem jest tylko zmiana planu monitorowania zgodnie z art. 56 ust.3

 2. 2 Kuba napisał(a) 21:29, 07.12.2012:

  Można. Jest jedno ale…
  Brak rozporządzenia określającego zasady przydziału uprawnień z rezerwy.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:04, 26.09.2015:

  Od 9.09.2015 r. obowiązuje UHE3:
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223


Skomentuj...