Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Redukcja LZO

Pytanie: W mojej firmie zużywa sie duże ilości rozpuszczalników organicznych, więc postanowiliśmy wprowadzić jakieś urządzenie redukujące LZO. zeby sie zdecydować, jakie urządzenie będzie najlepsze powinnam znać chyba dopuszczalne stęzenia LZO w powietrzu ? prosze o podanie jakichs rozporządzen lub innych aktów prawnych, na ktorych powinnam się oprzeć wybierając takie urządzenie. [E]

Odpowiedź: Zagadnienie nie jest łatwe i pewnie bez specjalistów w tym temacie się nie obejdzie.
Na emisję substancji do powietrza pewnie potrzebujecie pozwolenie, być może że nawet pozwolenie zintegrowane. We wniosku o pozwolenie trzeba m.in. wykazać, że nie są przekroczone standardy emisyjne LZO i normy dla powietrza poza zakładem (art. 144, 181, 186, 201, 222 POŚ).

Musicie więc dotrzymywać standardy emisyjne określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia [2], jeżeli prowadzicie procesy ze zużyciem LZO wymienione w załączniku nr 7 i przekraczacie progi zużycia LZO określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia [2].

Substancje wyemitowane do powietrza (czyli już po ewentualnej redukcji) nie mogą przekraczać poza terenem zakładu:

– dopuszczalnych poziomów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia [3],

– wartości odniesienia określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia [4].

Dokonać trzeba obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w celu sprawdzenia dotrzymywania norm w powietrzu poza terenem zakładu. Obliczenia te wykonuje się za pomocą programu komputerowego uwzględniającego metodykę referencyjną określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia [4] lub odpowiednią inną zgodną z art. 12 POŚ.

Tak więc przy wyborze urządzenia do redukcji LZO trzeba mieć na uwadze co najmniej taką jego skuteczność, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 144, 181, 186, 201, 222
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – rozdział 6, załącznik 7 i 8
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281 – załącznik nr 1 i 2
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

Plan obniżenia emisji LZO
Emisja zorganizowana czy niezorganizowana
Pozwolenie na emisję LZO do powietrza z powlekania samolotów, statków i pociągów
Roczny bilans LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie

Joanna Wilczyńska (08.02.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...