Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Redukcja LZO

Pytanie: W mojej firmie zużywa sie duże ilości rozpuszczalników organicznych, więc postanowiliśmy wprowadzić jakieś urządzenie redukujące LZO. zeby sie zdecydować, jakie urządzenie będzie najlepsze powinnam znać chyba dopuszczalne stęzenia LZO w powietrzu ? prosze o podanie jakichs rozporządzen lub innych aktów prawnych, na ktorych powinnam się oprzeć wybierając takie urządzenie. czytaj więcej »

08.02.2012

Pozwolenia emisyjne nie wygasają, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków

Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust.1 POŚ, uzyskane w związku z eksploatacją instalacji, tj.:

  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

nie wygasają, jeżeli na mocy art. 190 POŚ albo na mocy innych ustaw nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków czytaj więcej »

21.03.2011

Jaki jest termin składania do WIOŚ wyników pomiarów imisji?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kwestii związanej z terminem składania do WIOŚ wyników pomiarów imisji z automatycznej stacji pomiarowej. Czy ma to być raportowane co miesiąc, co pół roku czy raz na rok? czytaj więcej »

23.02.2011

Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

Pytanie:
Borykam sie z problemem odnośnie zgłoszenia instalacji zbiorników do magazynowania zboża. Pani ze starostwa wymaga ode mnie przedstawienia informacji, czy stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W tym momencie mam problem, ponieważ jest to zbiornik do magazynowania zboża suchego i czystego, emisji żadnych szkodliwych substancji do atmosfery nie ma, mam na to ekspertyzę inżynieryjną producenta, standardów emisyjnych tez nie mogę znaleźć odnośnie tego typy instalacji. Nie mogę przebrnąć przez gąszcz przepisów. Proszę pomóc, jak logicznie uzasadnić, że stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami? czytaj więcej »

07.01.2011