Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy terminu składania opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku? [T.Sz.]

Odpowiedź:

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r. w zakresie emisji substancji wprowadzanych do powietrza należy wnieść na dotychczasowych zasadach – czyli do końca stycznia 2011 r.

Dotychczasowe zasady będzie się stosować jeszcze do opłat za emisję substancji do powietrza w 2011 r. i 2012 r., gdyż wg zmienionego przepisu przejściowego w art. 60a ust. 1 USZE):

Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ w dotychczasowym brzmieniu.

Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2013 r., z tym że wg przepisów przejściowych opłaty za 2013 r. należy wnieść następująco (art. 285 ust. 3-5 POŚ, art. 60a ust. 2 i art. 62 USZE):

 • do 31 lipca 2013 r. za I półrocze 2013 r. – w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za I i II półrocze 2012 r.
 • do końca lutego 2014 r. za II półrocze 2013 r. – w wysokości ustalonej na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji (określonej w rocznym raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE) pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze.

Uwaga.  Zasady opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi są bez zmian.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 60a, 61, 62
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 285-288

Tematy powiązane

Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (05.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?”
 1. 1 Andrzej Pietruszkiewicz napisał(a) 09:47, 03.02.2011:

  Art. 285 p. 3. na który powołuje się autor odpowiedzi mówi że termin wnoszenie opłat za II półrocze jest do końca LUTEGO 2011.!?!?!?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:57, 03.02.2011:

  Wejście w życie zmienionego art. 285 ust. 3 z lutowym terminem wniesienia opłat za emisję substancji do powietrza zostało drugi raz przesunięte, tym razem na rok 2013, przez art. 62 USZE zmieniony ostatnio przez ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1657

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:22, 07.03.2012:

  W Sejmie jest projekt zmian ustaw (druk sejmowy nr 175), który zmienia m.in. art. 60a USZE tak, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2016 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów do KOBiZE) dopiero od 2017 r.


Skomentuj...