Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenia instalacji i pełnomocnictwo – opłata skarbowa

Pytanie: Czy jeden operator składając kilka zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne działając przez pełnomocnika składa razem ze zgłoszeniem jedno pełnomocnictwo czy tyle ile jest zgłoszeń + kilka opłat za złożenie pełnomocnictwa? Czy zgłoszenie jest do sprawy czyli 1 zgłoszenie obejmujące kilka instalacji, czy wyłącznie jako sprawę rozumieć jedną instalację?

[P.D]

Odpowiedź: Według Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny, rodzajowy lub szczególny. Jednak w związku z tym, że dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do akt danej sprawy, oznacza to, że za każdym razem wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł przy złożeniu tego dokumentu.
Z tego wynika, że jeżeli pełnomocnictwo będzie dotyczyło kilku instalacji, to w przypadku uwzględnienia w zgłoszeniu tych instalacji wystarczy jedno pełnomocnictwo i jedna opłata skarbowa 120 zł za przyjęcie zgłoszenia i jedna opłata skarbowa 17 zł za pełnomocnictwo.

W przypadku zgłaszania instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jedno wspólne zgłoszenie dla kilku instalacji ma sens, szczególnie w przypadku emitowania takich samych substancji.

Jednak w przypadku zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne mam wątpliwość, bo wg wzoru zgłoszenia określonego w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne [3] nie ma możliwości dokonania zgłoszenia kilku instalacji na jednym formularzu. Wygląda na to, że każda zgłaszana tak instalacja będzie odrębną sprawą. Jeżeli jednak podmiot w jednym piśmie przewodnim poinformuje, że zgłasza X instalacji, dla których formularze zgłoszeniowe dołączone są do pisma przewodniego, to moim zdaniem można to uważać za jedną sprawę i wtedy wymagana będzie jedna opłata 120 zł za przyjęcie zgłoszenia i 17 zł za jedno pełnomocnictwo (dotyczące wszystkich zgłaszanych instalacji). Będzie to zgodne z (OSR) do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [2] na etapie jego projektu z 1.12.2009 r.:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata za przyjęcie zgłoszenia instalacji, w trybie art. 152 ustawy – Prawo ochrony środowiska, wynosi 120 zł. Trudno byłoby jednak oszacować wpływy z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tego powodu, że liczba dokonanych zgłoszeń nie musi odpowiadać liczbie instalacji wymagających zgłoszenia. Podmioty mogą bowiem obejmować jednym zgłoszeniem kilka prowadzonych przez siebie instalacji, co nie wpłynie na wysokość opłaty z tytułu przyjęcia zgłoszenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 152, 342
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (17.04.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,



Skomentuj...